Logo image
Logo image

Öznel Mutluluk Ölçeği Nedir?

3 dakika
Refahımız, insan olarak kim olduğumuzun önemli bir parçasıdır. Değerlendirilmesi, farklı faktörler tarafından etkilenir. Bu bağlamda, Öznel Mutluluk Ölçeği bu bireysel algıyı ölçmemize olanak tanır.
Öznel Mutluluk Ölçeği Nedir?
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Mutluluk, insanların en çok istediği şeydir. Ancak, belirsizliği dolayısıyla bunu etkili bir şekilde değerlendirmek için somut bir tanım, ve tasarım araçları oluşturmak zordur. Yine de, Öznel Mutluluk Ölçeği (Subjective Happiness Scale – SHS) bu hedefe basit bir süreç ile ulaşmaktadır.

Psikoloji çalışmalarının başlangıcından beri, genel ilgi insan davranışının patolojik ve negatif yönlerine odaklanmış haldedir. Neyse ki, sosyal bilimciler güçlü yönlerin ve becerilerin incelenmesine daha fazla dikkat etmeye başlamış haldedir ve bu dikkat sosyal bir yapı olarak mutluluğa odaklanmaktadır.

Some figure

Mutluluk Nedir?

Mutluluk bir memnuniyet, keyif ve zevk hali olarak tanımlanabilir. İnsanların yaşamlarının çeşitli fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri ile olumlu bir şekilde ilişkilidir.

Bundan dolayı, mutlu insanlar daha iyi fiziksel sağlığa ve daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahipmiş gibi görünmektedir. Ayrıca, yaşamın iş, ekonomik başarı, evlilik ve sosyal hayat gibi çeşitli alanlarında daha iyi başarı kayıtlarına sahiptirler.

Bu tek yönlü bir ilişkiymiş gibi görünmektedir: bir şeyleri başarmak insanları mutlu eder. Ancak, bu fenomen her iki yönde de çalışan bir fenomendir.

Mutlu insanlar daha iyi kararlar alırlar, ve gerçekliğe dair daha uyarlanabilir bir yoruma sahiptir. Günlük deneyimlere daha fonksiyonel bir şekilde tepki verirler ve bir başarısızlıktan sonra daha hızlı iyileşirler. Diğer bir deyişle, spesifik düşünme ve davranış şekilleri onları başarıya götürür.

Aklınızda tutmanız gereken bir diğer önemli şey, mutluluğun her farklı insan için farklı bir şey demek olduğudur. Bu yapıyı değerlendirmek için tasarlanmış olan diğer enstrümanlar somut yönleri ölçmeye çalışmış ve belki de daha alakalı bir gerçekliği gözden kaçırmıştır: mutluluk özneldir.

Bundan dolayı Öznel Mutluluk Ölçeği (SHS) her bireyin algısını hesaba kattığı için daha düzeltilmiş bir vizyona sahiptir.

Mutluluk sistematik bir şekilde başarılara ulaşılmasından oluşmaz. “Her şeye sahip olan” ancak mutlu hissetmeyen insanlar vardır. Diğer yandan, diğer insanlar ise en zor zamanlarda dahi mutluluğu bulma becerisine sahiptirler.

Öznel Mutluluk Ölçeği (SHS)

Bu önermeye dayanarak, bugün inceleyeceğimiz ölçek her bireyin bireysel refah algısını ölçer. Bunu yapmak için dört sorulu basit bir yapı kullanır. Katılımcılar hislerini 1 ile 7 arasında bir skalada puanlar.

  • Genel olarak ne kadar mutlu hissediyorsunuz? 1 (çok mutsuz) ile 7 (çok mutlu) arasında bir cevap seçin.
  • Akranlarınızın çoğunluğu ile karşılaştırıldığında, kendinizi ne kadar mutlu buluyorsunuz? 1 (çok mutsuz) ile 7 (çok mutlu) arasında bir cevap seçin.
  • Bazı insanlar genel olarak çok mutludur. Olanlardan bağımsız bir şekilde hayattan keyif alırlar ve her durumda pozitif bir şey bulurlar. Bu karakterizasyon sizi ne ölçüde tanımlıyor? 1 (hiç tanımlamıyor) ile 7 (tamamen tanımlıyor) arasında bir cevap seçin.
  • Bazı insanlar çok mutlu değildir. Depresyonda olmasalar da hiçbir zaman olabilecekleri kadar mutlu görünmezler.Bu karakterizasyon sizi ne ölçüde tanımlıyor? 1 (tamamen tanımlıyor) ile 7 (hiç tanımlamıyor) arasında bir cevap seçin.

Sonuçları hesaplamak için basitçe bu dört sayıyı toplayın ve dörde bölün. Sonuç, şu an itibarı ile öznel mutluluk seviyenizdir. Genel popülasyonun ortalama cevapları cinsiyet, yaş ve diğer kişisel karakteristiklere dayanan bir şekilde değişim gösterir. Ancak, genellikle 4.5 ile 5.5 arasında değişim gösterme eğilimindedir.

Some figure

Öznel Mutluluk Ölçeğinin Kullanışlılığı

Farklı yaş, cinsiyet ve kültür popülasyonları öznel mutluluğun ölçümü için güvenilir olduğu için bu enstrümanı kullanmışlardır. Ölçeğin güvenilirliği ve geçerliği algılanan mutluluğu belirlemek açısından basit ve kullanışlı bir araç olmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, bu ölçek sayesinde elde edilen puanlar optimizm ve dışa dönüklük gibi diğer önemli özellikler ile de ilişkili görünmektedir. Bu özelliklere sahip olan insanlar, mutluluk açısından daha yüksek puanlar almaya daha eğilimlidir. Dolayısıyla, eğer bu ölçekteki puanlarınız düşükse odağınızı değiştirin. Mutluluğun öznel olduğunu hatırlayın!


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Vera-Villarroel, P., Celis-Atenas, K., & Córdova-Rubio, N. (2011). Evaluación de la felicidad: análisis psicométrico de la escala de felicidad subjetiva en población chilena. Terapia psicológica29(1), 127-133.
  • Torres, L. H., & González, T. M. P. (2017). Felicidad subjetiva, sentido del humor y personalidad en la docencia. International Journal of Developmental and Educational Psychology3(1), 401-410.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.