Logo image
Logo image

José Ingenieros'un Sıradanlıkla İlgili 7 Sözü

3 dakika
Bu yazımızda José Ingenieros'un Sıradanlıkla İlgili 7 Sözünü sizin için derledik. Bilgelik ve inançla ilgili sözleri okumadan geçmeyin.
José Ingenieros'un Sıradanlıkla İlgili 7 Sözü
Son Güncelleme: 22 Ocak, 2021

José Ingenieros’un sıradanlıkla ilgili cümlelerinin çoğu, en iyi bilinen eseri Vasat Adam’dan gelmektedir. Arjantinli düşünür, yaşına bakılmaksızın ortaya çıkardığı bu eserde vicdanları harekete geçiren ilmi eser incelemesini geride bırakmaktadır.

José Ingenieros, 20. yüzyılın başında Arjantin’deki önde gelen en entelektüellerden ve aynı zaman çok yönlü olanlardan biriydi. Bir doktor, psikiyatrist, psikolog, kriminolog, filozof ve eczacıydı.

Sonuç olarak, bu büyük entelektüel kelimenin en kapsamlı anlamıyla gerçek bir hümanist olarak adlandırılabilecek biriydi. José Ingenieros’un sıradanlıkla ilgili sözleri, insanlarda mükemmellik arzusunu göstermektedir. En ilginç cümlelerinden bazılarını aşağıdaki şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bazı zamanlar, insanlar hırslarını ideal olarak tanımlarlar. Tatmin olma dürtüsü mükemmel olma arzusuyla karıştırılıyor gibidir. Hırslar, tatmin edilebilir ama idealler asla.”

– José Ingenieros

José Ingenieros’un ifadelerindeki sıradanlıkla ilgili benzetme

José Ingenieros’un sözlerinin çoğu benzetmeye atıfta bulunmaktadır. Hangi seviyede ortaya çıkarsa çıksın, benzemeyi sıradanlığın temel özelliklerinden biri olarak görmektedir. Bu konuda şunları söyler: “Vasat olan, etrafındakilerin kafasını karıştırmak istemektedir; orijinal, onlardan farklı olma eğilimindedir. Biri toplumun kafası ile düşünmek için çabalarken, diğeri ise kendi başına düşünmek istemektedir.”

Ingenieros benzeme ile kendisi olmaktan ve kendisi için düşünmekten vazgeçmeyi ifade eden bir hareket olarak bahsetmektedir. Başkaları gibi olma girişiminin arkasında kendini gösterme korkusu olduğuna ve yaratıcı olmamaya dikkat çekmektedir. Dolayısıyla şu noktaya işaret eder: “Vasat insanın temel işlevi; sabrı benzetmesidir; üstün insanın temel işlevi ise yaratıcı hayal gücüdür.”

Fanatizm ve inanç

Bilime çok bağlı bir entelektüel olmasına rağmen, José Ingenieros dünyayı keşfederken aynı zamanda dini kaygılar tarafından motive edilmiştir. Aslında, yazılarının bazıları okültizm ve teosofiye adanmıştır. Her zaman bilimsel eğitimini dini inançlarla uzlaştırmaya çalışmıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, José Ingenieros’un sözlerinin çoğu dini tezahürlere adanmıştır. Bunlardan biri, “sağlam temellere dayanan inanç eksikliği vasat olanı fanatiğe dönüştürmektedir. İnanç, karşıt görüşlerle çatıştığı sırada doğrulanır”. Bu cümlede rasyonel ve inanç dolu bir ruhun birlikte var olduğu açıkça görülmektedir.

Çiğnemeden ve sindirmeden yutun

José Ingenieros’un sözlerinin büyük çoğunluğu zekayı, orijinalliği ve bağımsız düşünme yeteneğini yüceltmeye adanmıştır. Şu ifade onun düşüncesini çok iyi temsil etmektedir: “Zihinsel kızgınlık noktası patlayıncaya kadar sindirmeden yutarlar: insanoğlu yuttuğu şeylerle yaşamaz onu yaşatan asime ettikleridir.”

Bu, “bütünüyle yutmamak” çağrısı, bize ulaşan entelektüel içeriği analiz etmek ve değerlendirmek için yapılan bir çağrıdır. Vasat Adam’da olduğu gibi bu ifade kesinlikle kararlılıkla ilgili yoğun anlam taşımaktadır. Ünlü düşünür, keskin neşteriyle karakterize edilmiştir. Kınama, meydan okumanın yanı sıra değişimi arayan bir dil kullanmıştır.

Some figure

Sıradanlıkla Sessizlik

José Ingenieros, çalışmalarının çeşitli bölümlerinde dinamizme, tutkuya ve canlılığa vurgu yapmaktadır. Bu özelliklerin, kendilerini çevreleyen her şeye kayıtsız kalamayan duyarlı varlıklara özgü bir şey olduğunu düşünün.

Örneğin, bir cümlesinde şöyle der: “İyi karakterli bir adam, okyanus gibi büyük dalgalar gösterme yeteneğine sahiptir; evcilleştirilmiş tabiatta her şey pürüzsüz bir yüzeye sahip gibi görünür”. Bu cümle, tutku ve duyarlılığı yücelten bir metindir. Ona göre sıradanlığın tepki vermemeye yol açtığı görülmektedir.

Some figure

Adaptasyon ve Rutin

Rutinle ilgili olarak José Ingenieros şöyle der: “La Rutina iskeletinin parçaları yüzyıllar boyunca tahta kurtlarına direnen fosil bir iskelettir. O deneyimin kızı değil, kötü taklididir. Biri verimlidir ve gerçekleri doğurur; diğeri ise verimsizdir ve gerçekleri öldürür”. Daha sonra rutinin deneyimin olumsuz sonuçlanması olduğunu öne sürer. İkincisi farkındalık gerektirirken rutin için bu gerekli değildir. Her ne şekilde olursa olsun, rutin olan takdir edilme şekline göre düşünmeyi etkisiz hale getirir.

Ingenieros, adaptasyonun farklı biçimlerine özellikle de kendini reddetmeyi içeren ve bir grubu memnun etmek için kendi düşüncesini terk edenlere karşı çeşitli eleştiriler başlatır. Bununla birlikte, akılcı ve özgürleştirici olduğu ortaya çıkan bir açıklama da yapar. Şunu işaret eder: “Her bir bireyin çevresine olan adaptasyon şekli, taklit ettiği ile yarattığı arasındaki dengeye bağlıdır.”

Bunlar José Ingenieros’un sıradanlıkla ilgili harika sözlerinden sadece birkaçıdır. Onun eserlerini okumak, korkunun egemen olduğu tüm alanlarda kendimizle yüzleşmek anlamına gelir. Genel olarak onun eserleri, kendimizi yeniden onaylama ve diğer tüm hedeflerin üzerinde özgünlük ve mükemmellik arama için yapılan bir çağrıdır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Ingenieros J. El hombre mediocre. FV Editions; 2013.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.