Esnek Ekonomiye Nasıl Adapte Olursunuz

Esnek ekonomi büyüme halindedir. Eğer iyi bir şekilde yönetilirse yeterli bir iş yöntemi sunabilir. Ancak, eğer kötü yönetilirse iş güvensizliğine ve işçi haklarının kaybolmasına yol açabilir.
Esnek Ekonomiye Nasıl Adapte Olursunuz

Son Güncelleme: 16 Ocak, 2020

Dünya çok değişmiş durumdadır. Hayatın birçok kısmında bu dönüşüm bizim onu asimile etme yeteneğimizden daha hızlı gelişir. En endişe verici değişikliklerden biri ise şu an “esnek ekonomi” olarak bildiğimiz değişikliktir.

Esnek ekonomi yeni bir çalışma şeklidir. Ana özelliği küçük işler için sürekli bir şekilde kısa dönemli işe alım kontratlarının kullanılmasıdır.

Görünen odur ki, bu durum istikrarlı ve devamlı işler bulmayı zor hale getirmiştir. Elbette, bu tip şartlarda işlerle ilgili çok fazla belirsizlik olduğu için bireysel bazda orta veya uzun vadeli bir yaşam planı oluşturmak son derece zordur.

Bazı insanlar için bu iş güvensizliğinin en ciddi biçimlerindendir. Dürüst olmak gerekirse insanların bunu düşünmeye de hakkı vardır. Fakat diğer yandan, diğer insanlar esnek ekonominin yakın gelecekte çoğu işverenin kendini kullanırken bulacağı durdurulamaz bir dinamik olduğunu düşünmektedir. Bu, sizi hayati projelerinizi değiştirmeye zorlayan geri döndürülemez bir değişikliktir. Bu insanlar da haklıdır.

Bir esnek ekonomi çalışanı ve müşterisi.

Esnek Ekonomi

Esnek ekonomi modeli işverenler için idealdir. Öncelikle, işveren bu şekilde çalışanlarının sosyal güvenlik giderleri ile uğraşmak zorunda kalmaz. Bunun üstüne, bu yeni yöntem işverenlerin keskin bir şekilde arz ve talep kanunlarına cevap vermelerini sağlayıp çalışma mevzuatının getirdiği yükümlülüklerden kurtulmalarını sağlar.

Ancak, çalışanlar için bu resim oldukça farklı bir hale gelir. Bazı durumlarda bu ideal bir durum olabilir çünkü çalışana daha fazla bağımsızlık verir. Çalışan yaptığı düzensiz işler için adil bir şekilde para aldığı sürece bu iş modeli iyidir. Aksinde ise bu bir çalışanın çabasını aşağılayıp gelirini aşağıya çekmenin bir yolu olur.

Günümüzde, iş bir meta haline gelmiştir. İş gücü piyasada alınıp satılan bir şeydir. Bu, teknoloji ile gelmiş olan be birçok çalışanı şaşırtan bir yönteme işaret eder. Birçok insan hala bu konuda tartışmaktadır.

Esnek ekonomi modeli ile kurye olarak çalışan bir adam.

İşçi Hakları Risk Altında

Esnek ekonomi bünyesinde çalışmaya karar veren insanların çoğu bunu işsiz ve parasız olmaktansa bir çeşit gelire sahip olmak daha iyi bir ihtimal olduğu için yapmıştır. Ancak bazı enstitüler bu modelin riskleri ile ilgili insanların uyarmaya başlamışlardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu konuda gerçekten dikkatlidir. Bu modelin ana riskinin geçmiş jenerasyonlar tarafından elde edilmiş işçi haklarının kademeli bir kaybına yol açması olduğuna işaret etmektedirler. Ve bununla da kalmayıp işçilerin bu belirsizlik dolayısıyla bunalmış hissedeceklerini ve bunun sağlık sorunlarına yol açabileceğini de belirtmektedirler.

Bu noktadaki ana problem esnek ekonominin çoktan büyük bir iş kaynağı haline gelmiş olmasıdır. Eğer esnek ekonomi diye bir şey olmasaydı büyük ihtimalle işsizlik çok daha fazla olurdu. Bu da bir çalışanın hayatındaki en kötü güvencesizlik biçimidir. Bundan dolayı, bu durum çözümü olmayan bir paradoks gibi durmaktadır.

Ofiste çalışan bir kadın.

Yeni Bir Modele Uyum Sağlamak

Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeler ve yeni finansal dinamikler hesaba katıldığında insanların geçmişte takip ettikleri iş modeline geri dönmemiz olası değildir. Girişimciler istihdam yaratabilmek için çalışanlara pazarın da belli bir güvenlik sunmasına ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, birçok durumda şirketler belli alanlarda çalışmayı bırakıp kısa zamanlı projeler geliştirmeye başlamışlardır, bu da elbette çalışan toplulukta görülen belirsizliği daha da kötü bir hale getirmiştir.

Ancak, bu işletme ve şirketlerin ilerlemesinin çalışanların çalışma koşullarını daha da aşağıya çekmeye dayanması gerektiğini göstermez. Son teknolojik ilerlemeleri de hesaba katarsak işletme ve şirketlerin bu gelişmelere adapte olmak için bir çaba sarf etmesi gerektiği son derece açıktır. Ek olarak, şirketin mevzuatını değiştirmesi de gerekli olacaktır.

Bu arada, işçiler de aşağıdaki konuları dikkate olarak aktif bir adaptasyon sürecini teşvik etmelidir:

  • İş ne kadar aralıklı şekilde olursa, ücret o kadar yüksek olmalıdır. Eğer işçiler bu kriterden taviz vermezlerse işverenler de büyük ihtimalle planlarını yeniden ayarlayıp bu değişkeni de hesaba katmak durumunda kalacaktır.
  • İş başına minimum ücret bantları ayarlanmalıdır. Her çalışan saatlik minimum ücretlerini hesaplamalı ve bunu yaparken işin gerektirdiği şartları ve kaynakları da hesaba katmalıdır. Ana fikir bu miktarın aşağısında herhangi bir ücreti kabul etmemektir.
  • İşçi kendi kendini yönetebilmelidir. Bu yöntemle çalışan işçiler sosyal güvenlik giderleri ve “çorak dönemler” ile karşılaşma riskine karşı biriktirilen para da dahil olmak üzere harcamalarını planlamalıdır. Bu modelde çalışıyorsanız paranızı iyi bit şekilde yönetmeniz elzemdir.

Esnek ve açık olmak önemli olduğu kadar sınırlarınızı belirlemek de önemlidir. Esnek ekonominin başladığını yavaş yavaş görüyoruz ve zaman geçtikçe büyümeye devam edeceğinden de eminiz. Bu açıdan tüm çalışanlar birer esnek ekonomi incelemesi yapmalı ve bu dinamiğe adapte olup bundan yararlanmanın en sağlıklı yolunu bulmalıdır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Pérez Díaz, A. M. La transformación del mercado laboral y sus efectos en el trabajo: Contratación de empleo atípica y economía de las plataformas en España.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.