Logo image
Logo image

Denemeniz Gereken 5 Meditasyon Mantrası

3 dakika
Denemeniz Gereken 5 Meditasyon Mantrası
Son Güncelleme: 06 Mart, 2018

Meditasyon mantraları, daha yoğun konsantrasyon ve odaklanma tutumu benimsememize yardımcı olan kelimeler veya cümlelerdir. İnsanlar bu tür dilsel formülleri ve sözleri çağlar boyunca kullana gelmişlerdir.

Hemen hemen her kültür belirli kelimelere veya ifadelere özel bir değer vermiştir. Birçok kültürde bunlara kutsal bir anlam bile verilmiştir.

“Mantra” kelimesi Sanskritçe bir kelimedir. Bu sözcük iki bölümden oluşur: zihni ifade eden “man” ve korunma anlamına gelen “tra”. Yani “mantra” kelimesi zihnin korunması anlamına gelir diyebiliriz.

Meditasyon mantralarını kullanan insanlar, zihni bir denize benzetir. Bazen sakindir bu deniz ama diğer zamanlarda sürekli hareket hâlindedir. Bu ister başkalarının eylemi isterse bir fırtına olsun, bir şey bu sakinliği değiştirdiğinde bu hareket hâli bilhassa doğrudur.

İşte böyle zamanlarda mantraları kullanmalıyız. Bu sözler bizi sakinleştirir ve zihnimize huzur ve denge verir.  

“Her birimizin içinde bir güç olduğuna inanıyorum… siz içinizdeki Güç ile bağlanırken, hayatın her alanında özgür olursunuz.”

– Louise L. Hay

Meditasyon mantralarının sırrı 

Rahatlama durumu sağlayan kelimeler, sözler ve sesler vardır. Mantralar ise  huzur, sükunet ve zor zamanlarda güç toplamak için değerli birer kaynaktır. 

Zihnimiz, bir iç çaba göstermeksizin kolayca heyecana kapılır. Ayrıca çoğu zaman şiddet, acı ve huzursuzlukla doldururuz zihnimizin içini. Mantralara başvurduğumuzda ise zihnimiz yeniden sakinlik hâline döner, huzur buluruz.

Some figure

Meditasyon mantralarının pek çok faydası vardır.
 • Gerginlik ve anksiyete seviyemizi azaltmaya yardımcı olur.
 • Zihnimizi sakinleştirir, iç çatışmalarımızın hafiflemesine ve öz kontrolümüzü artırmamıza yardımcı olur.
 • İrade ve gücümüzü artırarak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur.
 • Sabır, empati, cömertlik vb. pozitif pozitif duyguları ve hisleri artırır.

Meditasyon mantraları tıpkı subliminal mesajlar gibi belli bir şekilde çalışır. Bunlar bilinç altımız için oluşturulmuş özel içeriklerdir. Bilincimizin eşiğini geçerek zihnimizin en derin bölgelerine nüfuz ederler.

İşte bu hedeflerini şu şekilde gerçekleştirirler: bizi pozitif bilinçliliğe ulaştırarak.

Klasik Meditasyon Mantraları

Bazı meditasyon mantraları hâlihazırda uzun bir geçmişe sahiptir. Bunların en çok bilinenleri Budizm ve Hinduizm kültürlerine ait olanlardır.  Her iki kültürde de meditasyon çok büyük öneme sahiptir.

Some figure

İnsanların binlerce yıldır kullana geldiği beş meditasyon mantrası vardır. İşte bu mantralar: 

 • OM. Bu tüm dünyada en çok bilinen meditasyon mantrasıdır. Esasen, bu mantranın evrenin sesini andırdığı söylenir. Bu, başlangıcın sesidir. Yani en temel ve birinci sestir ve diğer bütün sesleri de içinde barındırır.
 • OM AH HUM. Bu mantrayı söylediğimizde meditasyon yaptığımız yeri temizlemiş oluruz. Ayrıca konsantrasyonumuzu da iyileştirir, daha iyi yoğunlaşmamızı ve dikkatimizi toplamamızı sağlar.
 • OM TARE TUTTARE. Bu mantra iç gücümüze odaklanmamıza yardımcı olur. İç engellerden kurtulmak için bu mantrayı kullanırız. Ayrıca cesaret ve güveni destekleyen bir mantradır.
 • OM NAMAH SHIVAYA. Hindu kültüründen gelen bir mantradır. İyilik ve mutluluk için bunu tekrar ederiz.
 • OM MANI PADME HUM. Bu en güçlü meditasyon mntralarından biridir. İçimizdeki öz bilgeliği uyandırır, evrene iletişim kurmamızı sağlar.

Öyleyse, mantraların en önemli bölümü sesleridir. Budistler, mantraların anlamına çok fazla odaklanmak yerine seslere önem vermek gerektiğinde ısrar ederler. Bütün mantraların özü, seslerde ve vicdanımızın üzerindeki etkisindedir.

Kendi Oluşturduğumuz Kişisel Mantralar 

Herkes kendi kişisel meditasyon mantrasını oluşturabilir. Bunların meditasyon için olmasına da gerek yoktur aslında. Sadece sizi sakinleştirici ve güçlendirici özellikte olması yeter. 

Bu mantralar, sizin üzerinizde özel bir güce sahip söz ve kısa ifadelerden ibarettir. Açık bir anlamı olup olmamasının da önemi yoktur. Önemli olan bizi huzur ve güç duygusuna bağlıyor olmalarıdır.

Some figure

Kendi oluşturduğumu kişisel mantralara örnek olarak şunları verebiliriz: “İLERİ ADIM AT”, “BÜYÜ”, “GELİŞ”, “HUZURLUYUM”, “İYİYİM”, “KENDİMLE MUTLUYUM”  ya da benzer başka ifadeler. Bunları bir süre kullanıp sonra değiştirmek en iyi yöntem olacaktır. Çünkü çok sık tekrar etmek, bu sözlerin üzerimizdeki etkisini yavaş yavaş azaltır.  

Bu konunun uzmanları mantralarda “Hayır”, “Yok”, “Değil”  gibi eksiklik ve yokluk içeren olumsuz kelimeleri kullanmaktan uzak durmamızı tavsiye etmektedir. Bu sözlerin bizi tıkayabileceğini söylerler. Bu yüzden sözlerimizi daha pozitif şekilde oluşturmalıyız. Mesela, “KORKUM YOK” demek yerine “CESURUM” ya da “CESARETİM VAR” onaylamasını oluşturarak bu sözü kendimize tekrarlamalıyız.

Bir meditasyon mantrasının değerinin temel olarak bizi sahip olduğumuz iç güçle birleştirmekte yattığını unutmamız gerek. 


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Alvarez-Perez, Y., Rivero-Santana, A., Perestelo-Perez, L., Duarte-Diaz, A., Ramos-Garcia, V., Toledo-Chavarri, A., … & Serrano-Aguilar, P. (2022). Effectiveness of mantra-based meditation on mental health: A systematic review and meta-analysis. International journal of environmental research and public health19(6), 3380. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3380
 • Chu, L. C. (2010). The benefits of meditation vis‐à‐vis emotional intelligence, perceived stress and negative mental health. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress26(2), 169-180. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.1289
 • Dudeja, J. P. (2017). Scientific analysis of mantra-based meditation and its beneficial effects: An overview. International Journal of Advanced Scientific Technologies in Engineering and Management Sciences3(6), 21-26. https://www.researchgate.net/publication/318395933_Scientific_Analysis_of_Mantra-Based_Meditation_and_its_Beneficial_Effects_An_Overview
 • Pal, R., Heyat, M. B. B., You, Z., Pardhan, B., Akhtar, F., Abbas, S. J., … & Acharya, K. (2020, December). Effect of Maha Mrityunjaya HYMN recitation on human brain for the analysis of single EEG channel C4-A1 using machine learning classifiers on yoga practitioner. In 2020 17th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP) (pp. 89-92). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9317384

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.