İç Gözleme Doğru Bir Yolculuk

Haziran 7, 2017

Bizde telaş ve huzursuzluk hisleri yaratan çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünya bizi içimize bakmak için bir kaç dakika ayırmaksızın dışarı odaklanmaya zorluyor. Peki iç gözlem neleri açığa çıkarıyor?

“Ancak kendi kalbinize dönüp baktığınızda berrak görmeye başlarsınız. Dışarı bakan kişi, rüya görür; içeri bakan ise uykudan uyanır.”

– C.G. Jung

İç gözlem dili

Felsefe ve psikoloji alanlarında “İç gözlem terimi pek çok soru ve çelişkinin konusu olmuştur.

Antik Yunan’da bile Plato kendine şu soruları sormuştur:

Kendi düşüncelerimizi niçin sakin ve sabırlı bir şekilde gözden geçirmeyelim, içimizdeki bu görüntülerin tam olarak inceleyip ne olduklarını görmeyelim? ”

İç gözlem, bazen algı ve hafızayla karşılaştırılır. Ama bu terim gerçekte ne ifade ediyor? İç gözlem, kişinin içe baktığı ve kendi tecrübelerini analiz edebildiği bir zihinsel süreçtir.

Yani bilinçli süreçleri konusunda kendilerini gözlemlemiş olurlar (özel nesneler, zihinsel gerçekler ya da olağanüstü şeyler) ve bu, büyük ölçüde öğrenilebilen bir şeydir.

Dolayısıyla, iç gözlem aslında zihnin, kendi hallerine referansta bulunma ya da farkına varma şeklindeki yansıma kapasitesidir.

İç gözlemin özellikleri

İç gözlem öznel bir deneyimdir çünkü gerçeklik yargısı ve algısına dayanarak kendisini gözlemleyen bireydir.

Bu bağlamda, konuya nesnel bir şekilde yaklaşmak imkansız olacaktır. Zira bu kişinin kendisiyle ilgili bir konudur.

Ayrıca açılma özelliği olan bir süreçtir çünkü gözlemci veya araştırmacı rolünün yanında kendimizi analiz konusu olarak alırız.

İç gözlem çok karmaşık bir süreçtir ve iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız bu konuda iyi bir eğitim gerekir. Ayrıca kabul etme ve içtenlik içeren iyi bir tutum takınmalısınız ve kendinizi kandırma ağına düşmemelisiniz.

İç gözlemi uygulamak

İç gözlemi uygulamak, kendinize dikkat etmek ve dinlemekle başlar. 

Karşılaştığınız ya da bir şekilde içine girdiğiniz her durumda acele etmektense, bir an için durup iç durumunuzu incelemeniz, gözlemlemeniz ve hislerinizle bağlantı kurmanız tavsiye edilir.

İç durumumuzu gözlemlemek ve kabul etmek için zaman ayırdığımızda dürtülerimize kapıldığımız zamanlarda duruma daha iyi dikkat edebiliriz.

Bu karmaşık süreç bizi kim olduğumuz, nasıl hissettiğimiz ve ne öğrendiğimiz üzerinde derin bir şekilde düşünmeye götürür. Ayrıca manevi gelişimimizde daha çok ilerlememizi sağlar.

İç gözlem, sizin için iyi olanı ayırt etmenize yardımcı olur ve mevcut durumları dönüştürüp kendi yolunuzda yürümeniz için gerekli araçları temin eder. 

Nerede olduğunuz ve ne yaptığınız fark etmez, her gün bir an durup derin bir nefes almak çok önemlidir. Dikkatinizi kendinize yönlendirin, kendi varlığınıza odaklanın, sessizliğinizle bağlantı kurun ve kendinize kulak vermeyi öğrenin.

Bununla birlikte, iç gözlem kendinizi iyileştirmeniz ve hayatta ilerlemeye yarayan pozitif ve negatif özelliklere sahiptir.

Kişisel istikrarınız için temel sağlayan ve varlığınızı daha derin bir şekilde keşfedebilmenize ve değişiklikler yapabilmenize yardım eden psişik gerçekliğinize yaklaşmak için faydalı bir yöntemdir bu.

İç gözlem sadece kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olmaz, aynı zamanda kendimizi sevmemiz, kabul etmemiz ve saygı göstermemizi de sağlar. 

Eckhart Tolle bu konuya çok güçlü sözlerle katkıda bulunuyor:

“İç sessizliğinizle teması yitirdiğinizde, kendinizle temasınızı kaybetmiş olursunuz. Kendinizle temasınızı yitirince, dünyada kaybolursunuz. İç derinliklerinizdeki benlik duygusu, kim olduğunuza dair hissiniz, sessizlikten ayrılamaz. Bu, isim ve şekilden çok daha derin olan Ben’dir.”

Resim: Emerald Wake