Logo image
Logo image

Bir İnsanı Nasıl Tanırız? Hangi Noktalara Dikkat Etmeliyiz?

4 dakika
Birine güvenip güvenemeyeceğimizi bilmenin sihirli bir formülü olmamasına rağmen, kişilik psikolojisi bu konuda bize bazı adımlar gösterir. Bu adımlar sayesinde, bir kişiyi daha iyi tanıyabilir ve güvenimizi hak edip etmediğini anlayabiliriz. Bunlar aşağıdaki gibidir.
Bir İnsanı Nasıl Tanırız? Hangi Noktalara Dikkat Etmeliyiz?
Tarafından yazılmıştır Valeria Sabater
Son Güncelleme: 14 Aralık, 2021

Bir insanı nasıl tanırız? Bu kişinin güvenilir olup olmadığını, onunla bir arkadaşlık kurmaya değip değmeyeceğini veya birlikte iyi bir çift olup olmayacağımızı nasıl anlarız? Çoğumuz, ilişkiler söz konusu olduğunda, çoğu zaman neredeyse kendimizi bilinmeyene doğru bırakmaya zorunlu hissederiz. Birinin kişiliğine ve değerlerine bir göz atmak, yavaş yavaş ve her geçen gün keşfetmemiz gereken bir şeydir.

Hepimiz bu yeni iş arkadaşımızın dost mu yoksa rakip mi olacağını deşifre edebilecek bir tür QR okuyucuya sahip olmayı çok isteriz. Ayrıca, çocuklarımızın arkadaşı olan diğer çocukların onları etkileyip etkilemeyeceğini de bilmek isteriz. Aynı zamanda ilk randevumuz olan o kişiye zamanımızı vermeyi ve hayalimizin bir parçası olmayı hak edip etmediğini bilmek büyüleyici olurdu.

Ne şekilde olursa olsun, inkar edilemez bir şey vardır: Bir insana inanma eylemini gerçekleştirme, başkalarına güvenme ve ucunda biriyle tanışmak olan bu ilginç sürecin bir parçası olmak durumundayız. Karmaşık ve belirsizliklerle dolu bu tür bir ilişkide ustalaşma, güzellik ve duygudan yoksun değildir. Bu nedenle biriyle tanışmaya çalışmak her zaman takdire edilmeye değer.

Bu nedenle, evet, insanı davranışından tanımak ve karakterini daha iyi anlamak için bize her zaman rehberlik edebilecek kurallar vardır. Psikolojinin incelediği faktörler ve özellikle kişilik alanı, bu durumlar için çok yararlı olabilir. Bunlar nelermiş aşağıda görelim:

“İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yapacaklardır. Kişi ışık figürlerini hayal ederek değil, karanlığı bilinçlendirerek aydınlanır.”

– Carl Jung

Some figure

Bir insanı nasıl tanırız: Hangi noktaları dikkate almalıyız?

Carl Jung’un 1921’de Psikolojik Tiplerini yazmasından bu yana, şüphesiz uzun bir zaman geçmiştir. Bununla birlikte, bize bıraktığı mirasın büyük bir kısmı, özellikle de her bir kişinin içe dönüklük ve dışa dönüklük arasında bir noktada yer aldığını anladığımız teori hala bizim için faydalıdır.

Birinde tanımlanması belki de en kolay yön budur. Sadece açık olmasıyla, ilişki kurma ya da davranış biçimiyle, karşımızdaki kişinin daha çekingen olup olmadığını ya da tam tersi, en klasik dışa dönük insan prototipine sahip olduğunu, insan üstü yetenekleriyle donatıldığını ve cıvıl cıvıl bir karaktere sahip olduğunu görebiliriz.

Bununla birlikte, bir kişiyi nasıl tanıyacağımızı anlamak ve karakterinin gerçekte neye benzediğini daha iyi görmek için daha birçok faktöre değinebiliriz. Konuyu detaylarıyla inceleyelim.

Dan McAdams’ın Üç Seviyesi

Dan McAdams, Northwestern Üniversitesinde profesör ve psikoloji bölümü başkanıdır. Kişiliğe ilişkin ilginç çalışmaları, özellikle de üç bilgi düzeyine ilişkin teorisi ile tanınmaktadır. Bu katkı, bir dizi yön veya aşamayla birisinin neye benzediğini anlamamıza izin verebilir.

  • İlk aşama, daha önce de belirttiğimiz gibi, en genel, açık ve gözlemlenebilir olanı ifade eder. Birisinin daha içe, daha dışa dönük, utangaç, arsız vb. özelliklere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılan özelliklere atıfta bulunuruz. Bu tür bilgileri kısa sürede elde edebiliriz.
  • İkinci referans daha yakın bir düzlemde yer almaktadır. Bu kişi neyden endişe duyar? Bu kişiyi ne motive eder? İlgi alanların nelerdir? Neye değer verir? Bu seviye, o kadın veya erkekle biraz daha zaman geçirmeyi gerektirir. Ancak bu veriler, birinin nasıl biri olduğunu keşfetmede belirleyicidir.
  • Bir kişiyi nasıl tanıyacağını bilmenin üçüncü seviyesi, kendinizi nasıl tanımladığınızı görmektir. Kendinizi algılama biçiminiz (iyi veya kötü özgüvenle) veya bir kişi olarak kendi hikayenizi nasıl inşa ettiğiniz (Ben kimsenin değer vermediği biriyim veya hayattan nasıl zevk alacağını bilen biriyim) bize değerli bir bilgi verir. Narsisizm, bencillik, olası savunma mekanizmaları gibi benzeri özellikleri sezebiliriz.

Wake Forest Üniversitesi’ne göre nasıl birisini tanıyabiliriz?

Wake Forest Üniversitesi, 2010 yılında Dr. Dustin Whood liderliğinde bir araştırma yaptı. Bu araştırma, birine güvenilip güvenilmeyeceğini anlamamıza hangi yönün yardımcı olabileceğini belirlememize yardımcı olacak bir dizi yöntemlerden oluşuyordu.

İlginç görünse de, çok önemli bir faktör belirlediler. Bir kişiyi tanımak, hatta narsistik özelliklerini veya anti-sosyal davranışları tespit etmek için başkalarına nasıl davrandığını ve özellikle onları nasıl algıladığını görmek yeterlidir.

Bu araştırmaya göre, başkalarına olumlu bir şekilde değer veren, etrafındakilerin her zaman iyi yanlarını gören ve hatta kendisiyle dalga geçen, kendisini eleştiren ya da aşağılayan kişiyi görmezden gelen birinin daha sağlıklı bir kişilik geliştireceğini ortaya koymuştur.

Diğer taraftan, başkalarını eleştiren, aşağılayan ya da her zaman başkaları hakkında aşağılayıcı ya da olumsuz yorumlarda bulunan birinin daha karanlık ve güvenilmez bir kişiliğe sahip olacağını göstermiştir.

Some figure

Sonuç olarak, görebildiğimiz gibi, bir insanı nasıl tanıyacağımızı bilmek ve güvenilir olup olmadıklarına dair bir ipucu edinmek için belirli bir süreye ihtiyacımız vardır. Sohbet etme yeterli değildir, nazik, komik veya zeki olup olmadıklarına göre bize nasıl davrandıklarını görmek de yeterli değildir. Hareketlerini sergileme şekli ve özellikle başkalarına nasıl davrandıklarını görmek birini tanımak için kesinlikle belirleyici bir faktör olabilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Wake Forest University. (2010, August 3). What you say about others says a lot about you, research shows. ScienceDaily. January 24, 2020.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.