8 İletişim Karakteri Çeşidi

8 İletişim Karakteri Çeşidi

Son Güncelleme: 09 Ocak, 2017

“Dinle ve unut. Gör ve hatırla. Yap ve anla.”

– Çin Atasözü

Bana nasıl konuştuğunuzu söyleyin, size neye benzediğinizi söyleyeyim.

Kişiliğimizin iletişim biçimimizi doğrudan etkilediği iyi bilinmektedir. Biz alışkanlık yaratıklarıyız, bu yüzden en sık rastlanan iletişimci tiplerini bilmemiz ve tanımamız, her biri karşısında nasıl davranacağımıza karar vermemizde bize yardımcı olabilir.

Sadece kavga etmek isteyen veya her daim haklı olduğunu düşünen zehirli iletişimcilerle nasıl başa çıkılabileceğini öğrenmek hem ilginçtir hem de yararlıdır. Öğreneceğimiz gibi; sabır, güven ve empati her koşulda korumayı amaçlamamız gereken üç niteliktir.

Karakter Tipleri

1 – Kararsız

Güvensizlikleri ve endişeleri o kadar çoktur ki, onları tamamen anlayabilmek büyük bir itina ve adanmışlık gerektirir. Bu tip bir kişi sonradan pişman olmamak için bütün seçenekleri açık tutmaya çalışır. Örneğin, neyi satın alacaklarına karar vermeden önce süper marketteki tüm ürünleri birbiriyle karşılaştırabilirler.

Bu tür ile iletişim kurmak zor olabilir. Sağlam bir bakış açısı ortaya koymak veya bir şey hakkında kesinlikle emin olduğunuzu göstermek yeterli olmaz. Çünkü onlar basitçe sizin güveninize sarılırlar, dolayısıyla kendi gelişimlerini engellemiş olurlar. En iyi yaklaşma biçimi, sakinlik ve güvenilirlik göstermek ve beraberinde işbirliğini, dinlemeyi ve empatiyi teşvik edici kelimeler kullanmaktır.

Kararsızlıkları hakkında kötü hissetmelerine engel olmak önemlidir. Ve onlar konuşurken detaylarda boğulmamak veya fazladan çözümlemeye çalışmamak en iyisidir. Aksi takdirde alakasız şeylere odaklanmaları muhtemeldir.

2 – Sessiz

Bu tarz insanlar duyguları hakkında olumlu veya olumsuz hiçbir ipucu vermezler. Görüşleri de dahil olmak üzere her şeyi kendi içlerinde saklarlar. Basitçe durumu yansıtırlar, gözlem yaparlar ve çevrelerinde olup bitenleri analiz ederler.

Bu tip ile iletişim kurmanın en iyi yolu arkadaş canlısı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemektir. “Evet” ve “hayır” diye cevap verebilecekleri kapalı sorular sorarak onları rahat hissettirmenin yanı sıra ilgi göstermeniz de mümkündür.

Çok az konuştukları hatta hiç konuşmadıkları için, dinlemedikleri hissine kapılabiliriz ve sesimizi yükseltme eğiliminde olabiliriz. Bu durum onları çok rahatsız eder. Mümkünse bundan uzak durmaya çalışmalıyız. Benzer şekilde, konuşmaya dahil olduklarında da sözlerini kesmememiz önemlidir.

3 – Bencil

Bu tip insanlar her şeyi bildiklerini zannederler ve konuşmanın konusuna bağlı olmaksızın güçlü bir görüş ortaya koyarlar. Kibirli davranırlar ve tavsiye kabul etmezler, ayrıca her durumu kontrol etmeye çalışırlar.

Bu iletişimcilerin zararı hem kendilerine hem de konuştukları insanlaradır. Sadece övülmek isterler ve sürekli olarak konuşmanın konusu hakkında kendi bildiklerine atıfta bulunurlar. Çoğunlukla başkalarının dediklerini görmezden gelirler.

Bu tip ile (denerken telef olmadan!) iletişime geçmek için objektif ve somut olmamız, bilgilerimizi gerçeklerle desteklememiz gereklidir. İddialı ve aynı zamanda anlayışlı dinleyiciler olmak da oldukça önem arz eder. Böylelikle olumlu bir tepki için zemin oluşturabiliriz.

Eğer yapmak istediğimizden emin değilsek, inceden geri çekilmeliyiz ama kapıyı tamamen kapatmamalıyız. Konuşma sırasında ani söze girişlerden, tartışmaktan, sabırsızlık veya kararsızlık göstermekten kaçınmalıyız.

iletisim-2

4 – Yansıtıcı

Bu tipten bir insan tartışmanın konusu hakkında çok sayıda bilgi bulmaya çalışır. Bu tiple iletişime geçtiğimiz sırada sabırlı olmamız ve kendilerinin sundukları bilgiyi objektif olarak değerlendirmemiz elzemdir.

Kendilerine düşünmek için zaman vermeli, akıcı bir diyalog kurmak adına onların ritmlerine uyum sağlamalıyız. Onları baskı altına almamalıyız, çünkü mükemmel danışmanlar değildirler. Bir opsiyonu veya diğerini tercih etmek için acele ettirilmek onları endişelendirecektir.

5- Konuşmacı

Bu kişi herhangi bir şey hakkında veya her şey hakkında konuşmaya bayılır. Bir konuşmadan diğerine bir anda zıplayabilirler, dolayısıyla onlarla konuşurken dikkati yakın ve sürekli olarak vermek esastır.

Başkalarının ne dedikleriyle her zaman ilgilenirler, biz bu tarz insanlarla konuşurken somut noktaların yolundan ayrılmamalıyız. Hevesimizi korumamız, bıkmış veya sıkkın görünmememiz önemlidir.

6 – Tartışmacı

Bir başka zor karakter tipidir, bu insanlar zıtlaşmaktan ve her konu hakkında tartışmaktan zevk alırlar. Bu tiple konuşmak bizi usandırabilir, kafamızı karıştırabilir veya suçlu hissettirebilir.

Bu tarz insanlarla diyalog kurmak, onların üstünlükleriyle dolu bir zehir bulutu gibi hissettirebilir ve sabrınızın sınırlarını zorlayabilir.

Kendimizi savunmamız ve görüşlerimizi destekleyen gerçekler sunmamız onların egoları tarafından ezilmememiz açısından önemlidir. Tartışmalardan kaçınmak daha iyidir ancak aynı zamanda sarkastik  veya yerici olmaya çalışmamalıyız.

7 – Utangaç

Bunlar çekingen insanlardır, konuşurken göz teması kurmazlar ve konuştukları kişilere uzak mesafede dururlar. Kambur duruşları güvensizliklerinin göstergesidir. Soru sormak onlar için zordur, çünkü kendileriyle alay edilmesinden korkarlar ve konuşma sırasında çoğunlukla korkmuş ve endişeli hissederler.

Bu tarz insanları cesaretlendirerek kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabiliriz. Tavsiye vererek ve olumlu noktalara odaklanarak kendilerini daha rahat ve daha açık hissetmelerini sağlayabiliriz.

Esas nokta sakin, rahat bir atmosfer oluşturmak ve aşamalı olarak göz teması kurmaktır. Böylece bu sözsüz iletişimden dolayı kendilerini bunalmış hissetmeyeceklerdir. Sabit bir göz teması kurmaya çalışmak iyi olmaz, çünkü bu durum tehdit edici görünebilir ve açılma ihtimallerini azaltır.

8 – Kuşkucu

Bu tip bir kişi, konuşmak için zehirli olabilir. Hep savunma halindedirler, olumsuz olana ağırlık verirler ve olumlu olan her şeyi gözlerinde küçültürler.

Görüşlerini değiştirme eğilimleri yoktur, yönlendirilmekten çekindikleri için tartışmaya ve kavga etmeye ender olarak ilgi duyarlar.

Bu tip ile diyalog esnasında mümkün olabildiğince objektif kalmak önemlidir. Böylece onlara söylediklerimizi yanlış yorumlama fırsatı vermemiş oluruz. Köstebek yuvalarından dağlar yapma eğilimleri yüzünden dikkatli ve anlayışlı aynı zamanda da iddialı ve güvenli olmamız gereklidir.

Tüm erdemlerin anası olan sabır geliştirmeliyiz ve sakin kalmalıyız. Konuşmayı terk etmemek önemlidir, çünkü bu şekilde davranmak bu türün yeteri kadar ilgi çekemediği inancını besleyecektir.

Resim nuvolanevicata izniyle kullanılmıştır.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.