Logo image
Logo image

Bilime Göre Erkekler ve Kadınlar Depresyonu Farklı Yaşıyor

4 dakika
Kadınlarda depresyon prevalansı daha yüksektir. Ancak bazı araştırmalara göre bu psikolojik durum erkeklerde daha kötü sonuçlar doğurabiliyor.
Bilime Göre Erkekler ve Kadınlar Depresyonu Farklı Yaşıyor
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Erkekler ve kadınlar depresyonu farklı yaşarlar. Aslında ıstırap ve duygusal acı her iki cinsiyette de aynı olmasına rağmen, semptomları yönetme ve hatta bu durum karşısında hareket etme şekli genellikle farklıdır. Örneğin, depresyon yaşanması durumunda erkeklerde intihar olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz.

Depresyonun nasıl geliştiğine dair bilgimiz artık büyük ölçüde gelişti. Büyük ölçüde kadınlarla ilişkilendirilme eğilimindeyken, birçok erkek yardım alma konusunda isteksizdi. Aslında, hala rahatsızlığı içselleştiren veya alkol almak gibi verimsiz davranışlarla kamufle etmeye çalışan birçok kişi var.

Günümüzde klinisyenler her cinsiyette depresyon belirtilerini tanımlayabilmektedir. Bu onların bozukluğu daha iyi anlamalarını ve daha etkili hareket etmelerini sağlar. Ancak şüphesiz en önemlisi, insanların kendi sorunlarının farkına varmaları ve destek talep etme adımını atmaları.

Ortalama olarak, erkekler artan sinirlilik ve huysuzluk yoluyla depresyon belirtileri gösterirler. Hatta semptomlarını çok daha fazla somatize etme eğilimindedirler.

Some figure

Erkeklerde ve kadınlarda depresyon farklıdır

Öncelikle depresyonun her cinsiyette farklı yaşanmasına sosyal ve kültürel faktörlerin neden olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, ruh sağlığının değerlendirilmesinin toplumumuzda giderek yaygınlaştığı doğru olsa da, utanç, eleştiri korkusu ve yanlış anlaşılmanın olduğu yerlerde hala tabu olmaya devam ettiği bilinmektedir.

Ancak depresyon kadın ve erkekte farklıysa, kökeni her zaman sosyal midir? Onları ayıran şey erkeklerin yardım isteme konusundaki isteksizliği mi? Cevap hayır. Aslında biyolojik faktörler var.

Depresyon kadınlarda daha sık görülüyor

Ottawa Üniversitesi (Kanada) bu konuda araştırma yaptı. Çalışma , kadınlarda depresyon insidansının yüzde 5,8, erkeklerde yüzde 3,5 olduğunu gösterdi. Bu fark önemlidir. Ayrıca, çocukluk döneminde depresif bozuklukların erkeklerde kızlara göre daha yaygın olduğunu belirtmek önemlidir. Yaşlılıkta görülme sıklığı daha eşittir.

Peki, kadınlarda depresyon oranının daha yüksek olmasını ne açıklar? Nedenleri genellikle şunlardır:

  • Kadınlarda depresyonun daha yüksek prevalansı genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilidir.
  • Uzmanlar, ergenliğe geçiş sırasında belirli hormonal ve nörogelişimsel değişikliklerin bir araya gelebileceğine inanıyor. Bunlar, kadını depresyondan muzdarip olmaya daha fazla yatkın hale getirebilir.
  • Hamilelik, düşükler, doğurganlık sorunları, doğum sonrası depresyon ve perimenopoz ve menopozla bağlantılı diğer değişiklikler gibi faktörler son derece önemli faktörlerdir.

Tetikleyiciler, başka bir özellik

Her insanın benzersiz olduğunu ve depresyonun tetikleyicilerinin her zaman net olmadığının farkında olmak önemlidir. Genellikle sosyal, çevresel, kişisel ve genetik değişkenler vardır. Bununla birlikte, ortalama olarak, genellikle kadınlarda içselleştirici faktörlerin bol olduğu gözlemlenir. Bununla birlikte, dışsallaştırıcı faktörler erkeklerde daha yaygındır.

Değişkenleri içselleştirmek ve dışsallaştırmaktan ne anlamalıyız? İçselleştirici değişkenler kişilerarası ilişkilerle bağlantılıdır. Örneğin, aile, eşler, iş arkadaşları veya çocuklarla olan kötü ilişkiler genellikle kadınlarda depresyonun nedenidir. Öte yandan, bir çiftin ilişkisi içinde şiddet görülme sıklığı da etkileyen bir diğer faktördür.

Erkeklerle ilgili olarak, dışsallaştırıcı faktörler, iş kaybı, mali sorunlar, önerilen hedeflere ulaşamama veya mesleki kariyerlerinde gelişememe olabilir.

Erkeklerin ve kadınların yaşadığı farklı semptomlar

Wisconsin Üniversitesi (ABD), depresyondaki cinsiyet farklılıklarına ilişkin bir araştırma yaptı. Semptomların cinsiyetler arasında nasıl değiştiğini bilmek, erkeklerin ve kadınların depresyonu nasıl farklı deneyimlediklerini anlamamıza yardımcı olur.

İşte araştırmanın bulguları:

  • Kadınlar daha fazla ilgisizlik, ıstırap ve üzüntü gösterme eğilimindedir. Bununla birlikte, erkekler daha fazla kötü ruh hali ve sinirlilik yaşarlar.
  • Erkekler daha fazla “kaçışçı” davranışlar gösterirler. Örneğin, düşünmekten kaçınmak için spor salonuna gidebilirler. Ya da güçlü duygular hissetmek için riskli davranışlara başvururlar.
  • Kadınlar çevrelerinden yardım ve destek aramaya daha yatkındırlar . Bununla birlikte, durumlarını ve ruh hali değişikliklerini inkar etme eğiliminde olabilirler. Öte yandan, depresyonu olan erkeklerin bağımlılık yapan davranışlarda bulunması yaygındır.

Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) eski başkanı Ronald Levant, erkek aleksitimi terimini, bazı erkeklerin ruh hallerini anlama ve ifade etme konusunda sıklıkla yaşadıkları zorluğu tanımlamak için kullandı. Bu faktör depresyonda yaygın bir tetikleyici olabilir.

Some figure

Erkeklerin intihar oranları daha yüksek

En sorunlu faktör kuşkusuz erkeklerde intihar oranının yüksek olmasıdır. Aslında bu, çok daha fazla farkında olmamız gereken bir gerçektir. Genellikle bu tür insanların arkasında tedavi edilmeyen, tanımlanamayan veya kötü tedavi edilen majör depresyon vardır. Bu nedenle yeterli farkındalık ve önleyici tedbirler geliştirilmelidir.

Akıl sağlığı kampanyaları da erkekleri hedef almalıdır. Depresyon bozukluğunu normalleştirmeye çalışmalı ve uzman yardımı aramanın önemini vurgulamalıdırlar. Gerçekten de, bu gerçeği erken teşhis etmek için birinci basamak sağlık profesyonellerine ihtiyacımız var. Bunun nedeni, genellikle baş ağrısı, sindirim sorunları veya uyku bozuklukları gibi diğer semptomların arkasına gizlenmesidir. Çalışma ortamları ayrıca çok disiplinli iş sağlığı departmanları ve ekipleri oluşturma ihtiyacını da ele almalıdır.

Özünde, depresyonun kadın ve erkekte farklı olduğunu bilsek de, genellikle en aşırı semptomları yaşayanlar erkeklerdir. Kadınlar hamilelik, gebelik kayıpları ve doğum sonrası dönem vb. ile ilgili konularda daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar.

Depresyonun insanların yaşamlarında kendini nasıl gösterdiğini bilirsek ve her cinsiyetin özelliklerine dikkat edersek, kesinlikle daha etkili bakım stratejileri geliştireceğiz. Gerçekten de, nihai hedef budur. 


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Albert P. R. (2015). Why is depression more prevalent in women?. Journal of psychiatry & neuroscience : JPN40(4), 219–221. https://doi.org/10.1503/jpn.150205
  • Salk, R. H., Hyde, J. S., & Abramson, L. Y. (2017). Gender differences in depression in representative national samples: Meta-analyses of diagnoses and symptoms. Psychological bulletin143(8), 783–822. https://doi.org/10.1037/bul0000102

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.