Logo image
Logo image

Aşırı Mütevazı Olmanın Zararları

3 dakika
Çok mütevazı olmak pek tavsiye edilen bir şey değildir çünkü bu bizi görünmez yapabilir ve kendimize güven duygusunu zedeleyebilir. Kendini sevmek kişinin kendisiyle gurur duyması, kibirli olmasıyla alakalı değildir, kendimize borçlu olduğumuzun haklı takdiridir.
Aşırı Mütevazı Olmanın Zararları
Son Güncelleme: 07 Mart, 2021

Çok mütevazı olmak, aşırıya kaçan her şey kadar kötüdür. Kilit unsur “aşırı” kelimesindedir. Bu sözle büyük erdemler kusurlara, büyük zevkler işkenceye dönüşebilir. Aşırılık neredeyse her zaman bir şeylerin doğasını çarpıtmaya yol açar.

Alçak gönüllülük, basitlik, tevazu ve ölçülülük gibi önemli insani değerlerle ilgili büyük bir erdemdir. Günümüz dünyasında çok fazla yer edinmiş iki kelimenin tam tersidir: kibrin ve gururun. Mütevazı olan, bir şey hakkında övünmeye ihtiyaç duymaz ve övünmeyi istemez. Ancak aşırı mütevazı olanlar, başarılarını ve niteliklerini en aza indirgeme noktasına gelirler.

Aşırı kibir, antipati yaratır. Başkalarıyla araya bariyer koyarken, aşırı alçak gönüllülük başkalarıyla veya kişinin kendisiyle değil sağlıklı ilişkiler kurmasına engel olur. Ne olduklarından ve yaptıklarından uzaklaşanlar belirli faydalar elde edebilirler, ancak bunun yerine kendilerini yeniden onaylama ve hak ettikleri takdiri alma olasılığını kaybederler.

“Alçak gönüllülük, bir resim çerçevesi içinde bulunan figürü gölgeleme sanatıdır: Ona canlılık ve rahatlama verir.”

– Jean de la Bruyere

Aşırı mütevazı olma: kendini gösterme sanatı

Çok mütevazı olmanın sosyal ilişkilerin bazı yönlerini kolaylaştırdığı doğrudur. Bu şekilde mütevazı davranan kişiler zararsız olarak algılanır. Çünkü bu kişiler hasetten, kıskançlıktan ve zıtlaşmadan kaçınır. Günümüz dünyasında aşırı derecede rekabetçi olan birçok birey vardır. Aslında sosyal medya bizi daha da rekabetçi hale getirdi. Çok mütevazı biri bu gerilimlerden kurtulmayı başarır.

Kendinden emin olan kişinin ne gösteriş yapmasına, ne övünmesine ne de başkalarının takdirini kazanmasına gerek yoktur. Bu yüzden doğal ve spontan bir şekilde mütevazı olabilirsiniz. Çok mütevazı olanlar da farklı şeyler olur. Mütevazı ola kişinin amacı basitçe kibirli olmamak değil, aynı zamanda kendini saklanmaya, kendi değerini küçümsemeye ve hatta kendini görünmez kılmaya çalışmaktır.

O halde aşırı alçak gönüllülüğün mütevazılığın değil, çekingenlik göstergesi olduğu söylenebilir. Başkalarının tepkilerinden korkarsınız ve bununla başa çıkmanın bir yolu, kendinizi taklit etmek ve görünür olmayı engellemektir. Sanki kişinin bazı yönlerden eşdeğer veya diğerlerinden daha iyi olma hakkı yokmuş gibi. Öyle ya da böyle, kişinin kendisine karşı bir utanç duygusunu temsil eder.

Gurur kibir değildir

Gurur genellikle kibirle karıştırılır, ancak gerçekte ikisi farklı olgudur. Gurur, kişinin kendine duyduğu yüce bir öz sevgiden ibarettir. Kibir ise, daha çok yaralı özgüvenle ilgilidir. Kendini sevmek, kendini kabul etmenin ve kendine değer vermenin sonucudur. Buna karşılık, bu gerçekliğe dayanarak, kim olduğumuzla rahat olma hissini daha da artıran bir başarıya ulaştığımızda gurur doğar.

Diğer taraftan kibir ise temelde bir yalandır. Başkalarından gelen takdir ve yüceltmeyi arar. Kendinizi üstün hissetmenizi sağlayacak bir mesafe belirler ve bu sayede kendinizle ilgili fikirleri geliştirir. Kibir, başarıları paylaşmaktan çok onurlandırır. Derinlerde bir yerlerde biraz acı vardır, yeri hiçbir şeyle doldurulamaz.

Kibir, bu nedenle, kendini sevme eksikliğini telafi etme çabasıdır. Genellikle yapay ve agresiftir. Başkaları kibirli kişinin değerini anlamazsa, kibir duygusuna sahip kişi derinden hüsrana uğrar. Başkalarının ne düşündüğüne bakmaksızın, kendisini iyi değerlendirebilecek durumda değildir.

Some figure

Gurur ihtiyacımız olan şeydir

Tevazu ve gurur birbirlerinden uzak değildir. Bu gerçekler birbirini dışlamaz, aksine birbirini tamamlar. Kişi kendisi başarısıyla gurur duyarken aynı zamanda alçak gönüllü konumunu koruyabilir. Bu kişinin kendisiyle övünmesi ya da başkalarının hayranlığını ya da tanınmasını sağlamak değildir aynı zamanda kişinin kendi değerini küçültmesi ya da kendini görünmez kılmaması anlamına gelir.

Aşırı mütevazı veya kibirli olan kişi, başkalarının düşüncelerine aşırı bir önem verir. İlk başta korktuğu ve utanma duygusu taşıdığı için kendisiyle yüzleşmeye çekinir. İkinci durumda ise başkalarına hükmetme çabası vardır. Kibrin karşılaştırılması, kazanılması ve başkaları tarafından oldukça görünür kılınması gerekir.

Kim olduğumuzdan ve başardığımız şeylerden gurur duymak pozitif ve sağlıklıdır. Çabalarımıza ve başarmamıza mal olan her şey, kendimizi takdirini etmemizi hak eder. Üzüntüyü veya yenilgiyi başkalarıyla paylaşmak da başarıları paylaşmak gibi iyi bir şeydir. Başkalarının takdirini kazanmak büyük bir önem kazandı. En tavsiye edilen şey, kendimizin bu düşünceler tarafından istila edilmesine izin vermemek ve kendi kriterlerimizi kendimizi ölçtüğümüz standarda dönüştürmektir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Nakano, K. (1996). La felicidad de la pobreza noble: vivir con modestia, pensar con grandeza. Maeva.