Logo image
Logo image

Amerika Yerlilerine Göre Kurt Tıbbı

3 dakika
Amerika Yerlilerine Göre Kurt Tıbbı
Son Güncelleme: 19 Şubat, 2019

Kurt tıbbı ruhun tıbbıdır. Alternatif terapilerle veya diğer türevleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu ismi, Amerika Yerlilerinin kurtları ve davranışlarını gözlemlemenin insanları içten iyileştirmeye yardımcı olduğunu düşünmeleri sebebiyle almıştır.

Amerika Yerlileri kurtları kutsal hayvanlar veya totemler olarak görürler. Büyük olasılıkla, yıllar boyunca bu yaratık hakkında önemli bilgiler toplamışlardır ve bu da sonucunda ona bu kadar hayran kalmalarına yol açmıştır. Kurtları taklit etmenin, büyümenin, yaraları iyileştirmenin ve sıkıntılara rağmen ilerlemenin bir yolu olduğu sonucuna bile varmışlardır.

Batı toplumunda kurt tıbbı hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Aslında, bu hayvanlar kültürümüzde kötü bir üne sahiptir. Onlar, temelde kötü varlıklar olarak sunuldukları birçok çocuk hikayesinde düşmanı oynarlar. Ayrıca şiddetli ve zararlı “kurt adam” efsanesi de vardır. Fakat, birazdan bu hayvandan öğrenebileceğimiz birçok şey olduğunu keşfedeceğiz.

Kurt: Amerika yerlileri için kutsal bir hayvan

Kurt, belirli yönlerden “ritualistik” olduğu için oldukça belirgin bir davranışı olan bir hayvandır. Birincisi, aralarında, oldukça katı olan hiyerarşilerle ilgilidir. Alfa erkek ve alfa dişi, sürünün tartışmasız liderleridir. Diğer türlerin aksine, lider mutlaka en hızlı olan değildir, fakat en zeki ve yetenekli olandır.

Yaygın inanışın aksine, kurtlar ne yalnızdır ne de vahşidir. Oldukça sosyal hayvanlardır, bu da neden sürekli bir sürü halinde olduklarını açıklamaktadır. Eğer bir şeyi tek başlarına yapıyorlarsa bu sürüde uygun görüldüğü içindir. Kurtlar sadece aşırı durumlarda şiddete başvururlar. Savaşmaktan kaçınmayı (ya da en kısa zamanda bitirmeyi) tercih ederler. Ayrıca, kurtlar kendi türlerini öldürmezler.

“Sürünün gücü kurttur ve kurdun gücü de sürüdür.”

– Rudyard Kipling

Some figure

Amerika Yerlileri kurtların üç büyük gücünün takip etme, görünmezlik ve aile koruması olduğunu söyler. Bu hayvanlar haşinliği veya güçleriyle gösteriş yapmazlar. Bunun yerine, gözlemler, analiz eder ve bunu yaparken fark edilmemeyi tercih ederler. Çevrelerini analiz etmeyi ve bir sonraki adımlarını hesaplamayı severler. Düşmanlarının onları görmesi imkansızdır, çünkü “yok olmayı” bilirler. Kurtlar sadece gerektiğinde ve stratejik bir planla saldırırlar.

Kurt tıbbı

Amerika Yerlilieri için kurt bir rehberdir. Hepimiz içimizde kurtla ilgili bir şeyler taşırız. Hayatta cesur, bilge ve sağduyulu ruhumuzdan faydalanmamız gereken anlar vardır. Temel olarak kurt tıbbının temeli şudur: önemli güçlüklerle yüzleşmek için iç gücümüze ve stratejik kapasitemize başvurmak.

Some figure

Amerika Yerlileri kurdun ruhunun belirli durumlarda geçici müttefikimiz olduğuna inanıyor. Bununla, içimizdeki cüretkar, sadık, cömert ve özgür yüzün ortaya çıktığı durumlara atıfta bulunurlar. Kurdun ruhu pervasız ve cesurdur, bu yüzden yasak veya tehlikeli bir şey yapmaya karar verdiğimizde müttefikimiz olarak karşımıza çıkar.

Kurt tıbbı bu ulaşılmaz gücün yüzeye çıkmasını sağlamak ve geliştirmekle ilgilidir. Amerika Yerlileri, kurtların ve cadıların her zaman çok yakın ilişkiler içinde olduğunu ve karanlıkta kendilerini daha rahat hissettiklerini düşünür. Bu, en büyülü ve özgür yüzümüzün, kimsenin bize bakmadığı zamanlarda ortaya çıktığı anlamına gelir. Bu koşullarda sorunlarımıza bir çözüm bulur ve daha önce görmediğimiz yolları keşfederiz.

Some figure

İçimizdeki kurdu uyandırmak

Geleneğe göre, içimizdeki kurdu uyandırmanın ilk yolu rüyalarımıza dikkatimizi vermektir. Kurt tıbbı her şeyden önce temel gücümüzle bir yeniden yüzleşmedir. İçimizde, varlığımızın gizli alanlarında yer bulan her şey rüyalarımız aracılığıyla bilinçaltımızdan çıkar, bu yüzden kendimizi daha iyi tanımak ve cesaret kazanmak için rüya dünyasını anlamak çok önemlidir.

Aynı şekilde, kurt tıbbına göre, kendimizi gözlemlemek ve yargılamadan kendi eylemlerimizin izleyicisi olmaya çalışmak için biraz zaman harcamak bizim için esastır. Bunun amacı, günlük yaşamımızda engel olabilecek unsurların farkına varmaktır. Ruhumuzu ne bağlar? Korkular, yükümlülükler veya geçmiş deneyimler mi?

Bir sonraki adım harekete geçmektir. Bir şey yapmak istiyorsak, mükemmel koşulların ortaya çıkmasını veya gerçekliğimizin değişmesini beklemek zorunda değiliz. Şu an ne istediğimize yönelik bir kararlılık, cömertlik ve sadakat ile çalışmaya başlayabiliriz. Kurt tıbbına göre, eğer bu tutuma sahip olursak, kurdun ruhu bize rehberlik edecektir.

“Kurt ol. Kurt amansızdır, asla vazgeçmez ve geriye bakmaz.”

– Druv Rathod


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


López Portillo, P. (2016). Los Postes totémicos de la costa noroeste de América del norte.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.