Agresif Bir Konuşmadan Kaçınmak İçin 5 Teknik

Ağustos 10, 2019

Kavga etmek için en azından karşılıklı iki tarafın bulunmasının gerektiği söylenir. Bu bağlamda, çatışma arzusu ihtiyaç duyulan bir şey değildir. Bunun yerine sahip olmamız gereken duygu çatışmadan kaçınma arzusudur. Bu isteği, aslında oldukça safça bir yaklaşım olarak nitelendirebiliriz. Çünkü pasif bir yaklaşımla üstesinden gelindiği zannedilen bu durum, aslında farkında olmadan bir cepheleşmenin parçası olmak anlamına gelebilmektedir. Bu nedenle, agresif bir diyalogdan uzak durmak çok önemlidir.

Konuşmaların büyük bir bölümünün temel amacı mümkün olduğunca insanların birbirini anlamasıdır. Bu hedef, işin içine tutkular girdiğinde ve iki kişinin başlangıç noktaları birbirinden çok uzak olduğunda karmaşık bir hale dönüşür. İşte bu tür durumlarda, agresif bir konuşmaya yol açmamak ya da bu tarz bir konuşmayı körüklememek için çok dikkatli olmamız gerekmektedir.

Peki agresif bir konuşmadan nasıl uzak kalabiliriz? Bazı yöntemleri otomatik olarak benimsememiz durumunda bunu başarmak hiç de zor olmayacaktır. Bir diyalog esnasında agresif tutumda herhangi bir artış sezdiğimizde, bu stratejileri hemen uygulamaya koymamız bize önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.

“Pek çok insan, karşısındaki kişi susana kadar bağırır ve tartışır. Böyle davranarak diğer insanı ikna ettiklerini düşünürler. Ancak aslında bu konuda her zaman için yanılmaktadırlar.”

– Noel Clarasó

1. Diyaloğun Konuya Odaklı Olmasını Sağlayın

Kimileri bu tekniği “bozuk plak” yöntemi olarak da adlandırmaktadır. Bu yöntemde, ulaşmak istediğimiz noktaya tekrar tekrar değinme ve konudan uzaklaşan her cümleyi yok sayma tekniği uygulanmaktadır. Bu sayede, kendimizi bir konuya yönelik olarak yeniden yönlendirmek ve diğer tarafın agresif tavırlarından kaynaklanan tuzaklara düşmemek temel amaçtır.

Bu teknik, agresif bir konuşmadan uzak durmak için oldukça faydalıdır. Çünkü karşı tarafla aranızdaki iletişimi mantıksal bir çerçevede sürdürmenize yardımcı olmaktadır. Yani, yapmış olduğunuz konuşmayı bir amaç bağlamında gerçekleştirirsiniz. Bu amaca konsantre olarak, duygularımızı etkileyebilecek ve iletişimin temel hedefini saptıracak diğer her türlü mesajı ortadan kaldırma şansına sahip oluruz.

Hedef tahtası bir beyin

2. Aldığınız Bilgilerin Miktarını Azaltın

Bu teknik özellikle, karşınızdaki kişi aranızdaki konuşmayı kendinizi kötü hissetmenize neden olacak birçok ima ya da kurnaz fikirlerle doldurduğunda son derece faydalı olacaktır. Bu yöntemde, söylediklerimizi en az seviyede tutmak ve diğer kişilerin kendilerini ifade etmelerine izin vermek başlıca izlenmesi gereken yöntemdir.

Bu noktada temel amaç, ima sözcüklerinin yol açtığı gri bölgelerden mümkün olduğunca uzaklaşmaktır. Çünkü bu tarz kelimeler genellikle agresiflik kalıntılarını gizlemek için kullanılır. Bunun sonucunda da, kafa karışıklığına yol açarak bir çatışma ortamının oluşmasına neden olurlar. Bu yüzden, iletişim süresince mümkün olduğu kadar açık olmak ve söylemek istediklerimizi diğer kişilerin tam olarak anladığından emin olmak agresif bir konuşmayı engellemek için oldukça etkili bir yöntem olacaktır.

3. Yanılma Payınızı Dikkat Alın

İki taraf karşı karşıya geldiği zaman, sadece bir tarafın tamamen haklı olması oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Buna ek olarak, haksız duruma düşmemek isteyen taraflar, genellikle olması gerektiğinden çok daha net ve büyük iddialarda bulunurlar. Bu hareket tarzını kontrol altına almak ve bu şekilde davranmamaya özen göstermeye çalışmak, karşılıklı fikirlerin sunulduğu bir ortamda tarafların agresif olma olasılıklarını da düşürecektir.

Yani, bir konunun nedenlerini farklı bakış açılarından anlamaya çalışmak birçok tartışmanın daha başlamadan bitmesi konusunda son derece faydalı olacaktır. Bu şekilde, anlaşma ihtimali çok daha yüksek olan bir diyalog çerçevesi çizmiş ve bu sayede agresiflik olasılığını da olabildiğince azaltma şansını yakalamış oluruz.

Yerdeki izlere bakan adamlar

4. Seçici Dikkat

Bu teknik, saldırı ya da rahatsızlığa neden olabilecek ifadeler ya da konulardan bilinçli bir biçimde uzak durma ile ilgilidir. Bu süreç içerisinde yalnızca konuşmanın temel konularına odaklanmak gerekir. Özellikle diğer insanların kullandıkları ve pek uygun olmayan yöntemlerden uzak durmak önemlidir.

Bu yöntemle hareket ettiğinizde, konuştuğunuz kişi bir süre sonra söylediklerinin herhangi bir etkisi olmadığını anlayacak ve büyük olasılıkla konuşma biçiminden vazgeçecektir. Yapılması en uygun olan şey, konuşmayı diğer tarafın sürdürmek istediği olumsuz ortamdan çıkarıp mümkün olduğunca pozitif bir düzleme getirecek konular üzerinde yoğunlaşmak olacaktır.

Örnek olarak, bir çiftin konuşması esnasında söylenebilecek şu cümlelerin söylendiğini düşünelim: “Bana hiç ilgi göstermiyorsun. Geçen Cuma günü birlikte sinemaya gidecektik ama sen zamanında gelmedin.” Seçici dikkat tekniği kullanılarak verilmesi gereken olası bir cevap şu şekilde olabilir: “Sinemaya gitmek için yeni bir daveti kabul eder misin? Ayrıca bir önceki durumu telafi etmek için öncesinde bir de akşam yemeğine ne dersin?”

Kumdaki figürleri yerleştiren el

5. Konuları Ayırma

Bu teknik, iki taraf birbirine karşı çok sayıda suçlama yöneltmeye başladığında kullanılabilecek bir yöntemdir. Temel mantık, tartışılan konulardan öncelikle ilkine odaklanmak, bu konunun üzerindeki tartışma sona erdirildikten sonra sırası ile diğerlerine ilerlemek olarak özetlenebilir. Eğer tüm konuları bir anda çözmeye çalışırsak, bu süreç içerisinde seçeceğimiz yöntemler konusunda hata yapma olasılığımız da son derece yüksek olacaktır.

Çatışma ve tartışma ortamı yaratmak isteyen bir insan, farkında olmadan diğer tarafı bu tür bir düzleme çekmek için elinden gelen ne varsa yapar. Bu tür durumlarda, belirli bir davranış biçimi yerine kişinin kendisine karşı eleştiri yapılması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Yani, saldırı direkt olarak kişiye karşı gerçekleştirilir ve bu kişinin de bir karşılık vermesi beklenir.

Eğer anlaşmazlıkların büyük bir çoğunluğu sağlıklı ve bize bir şekilde fayda sağlayan bir niteliğe sahipse, bu durumları genellikle kendi savunduğumuz pozisyonumuzu güçlendirmek için kullanırız. Bu tür bir hata agresif bir konuşmayı önlemek bir yana, daha çok bu tip bir duruma sürüklenmemize neden olur. Bunun sonucunda, karşılıklı fikir alışverişinden elde edebileceğimiz tüm kazanımları da kaybetmek durumunda kalabiliriz.