Logo image
Logo image

Yeşil Tara Mantrası: Özgürleştirici Bir Ritüel

3 dakika
Yeşil Tara Mantrası: Özgürleştirici Bir Ritüel
Son Güncelleme: 16 Nisan, 2019

Yeşil Tara mantrası kökenini Budizm’in en popüler tanrıçasından alır. Yeşil Tara, evrensel merhametin, aydınlanmanın ve erdemli performansların tanrıçasıdır. Bütün Budaların annesi olduğu söylenir.

Tara kelimesi “özgürleştirici” anlamına gelir. Budist inançlara göre, çoğunlukla insanları dışarıdan gelecek tehditlere karşı duyulan korkulardan kurtarır. Bunların arasında, geleneğe göre, filler, aslanlar, ateş, yılanlar, hırsızlar, fırtınalı sular, kölelik ve kötü ruhlar karşısında duyulan korkular vardır. Bu nedenle, Yeşil Tara mantrası, tüm bu tehlikeleri akla getirmek için gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Yeşil Tara mantrası, aynı zamanda, gurur, cehalet, kıskançlık, nefret, inatçılık, bağlanma, rahatsız edici şüpheler ve açgözlülük gibi içsel tehlikelerden de insanı korur. Budistler için, bu, huzur ve güvenlik sunan çok güçlü bir mantradır.

Yeşil Tara mantrasının anlamı

Bir mantra, belirli inançlara göre psikolojik ya da manevi bir güce sahip olan bir grup hece, birimses ya da kelimedir. Etimolojik anlamı “zihinsel alet”tir. Her bir mantra belirli bir bilinç ya da ruh haline neden olur. Yeşil Tara mantrası korku ve güvensizlikle yüzleşmek için kullanılır.

Some figure

“om tare tuttare ture soha” bu kelim ve heceler Yeşil Tara mantrasını oluşturuyor. Ve evrensel merhametin ve Budistler için yaşam gücünün rengi olan yeşil rengin tanrıçası olan Tara’ya atıfta bulunuyor. Bu kelimelerin anlamı hakkında daha fazla bilgi edinmek adına:

 • Om: beden, zihin ve evrensel ilahiyata yaklaşımla ilgilidir.
 • Tare: acıların, duyguların ve aşağı gücün serbest kalmasıdır.
 • Tuttare: iç ve dış tehlikelere karşı korunmayı temsil eder.
 • Ture: fiziksel hastalıklara karşı bir koruma ve huzur uyandıran bir kelimedir.
 • Soha: iç ve dış tehlikelere karşı uzun vadeli koruma eylemini temsil eder.

Meditasyon ve Yeşil Tara mantrası

Yeşil Tara mantrası Budistler için büyük bir anlam taşır. Kendilerini sakin ve rahatlamış hissetmelerine neden olduğu için bu mantrayı Batı’da da uygulayan çok sayıda insan da vardır. Çoğu, Budistlerin yaptığıyla aynı çağrışımı göz önünde bulundurmaz. Bununla birlikte, kendilerini güçlendirmek için bu mantraya başvururlar.

Some figure

Budist gelenek, bu mantrayı telaffuz etmenin en iyi yolunun meditasyon yoluyla olduğunu söyler. Bu mantranın tamamen etkili olabilmesi için birtakım adımların gerekli olduğuna dikkat çeker:

 • Sessiz bir yer aramak. Oturmak, gözlerini kapatmak ve nefes alıp vermek.
 • Çözmek istediğiniz sorun hakkında düşünmek.
 • Kaybolan ızdırap ve korkuya odaklanmak.
 • Mantrayı birkaç kez yüksek sesle tekrarlamak: “Om tare tuttare ture soha”.
 • Mantrayı tekrarlarken ve derin nefesler alıp verirken yeşil bir küreyi zihninizde görselleştirmek.
 • Sakinliği hissettiğinizde, günlük yaşamınıza geri dönmeden önce bir süre daha nefes alıp vermeye devam etmek.

Gerçekten işe yarıyor mu?

Bu tarz ritüellerin gerçek tesirini belirlemek oldukça zordur. Çağrışımcı kelimeleri tekrarlamanın insanlar üzerinde sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Öyle ya da böyle, beyin titreşimlerinin çok daha sakin bir frekans yakalamasına yardımcı olurlar.

Kesin olan şey, kendimizi belirli deneyimlere yaklaşmak ya da onlardan uzak durmak için programlıyor olmamızdır. Ayrıca bu deneyimlerin her biri için farklı yorumlama sistemleri geliştiririz. Bazen bunu bilinçli olarak yaparız, ancak çoğu zaman farkına varmıyoruz. Bu nedenle, tutumumuz bizi belirli deneyimlere yakınlaştırır ve diğerlerinden uzaklaştırır. Yine aynı nedenle, başımıza gelen şeyleri farklı şekillerde yorumlarız.

Some figure

Özetlemek gerekirse, bir kişi Yeşil Tara mantrası gibi bir ritüelin özel ve güçlü bir anlamı olduğuna inanırsa, onlar için durum aynen için böyle olacaktır. Öte yandan, eğer bir kişi bu konuya çok şüpheci yaklaşırsa, muhtemelen onlar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. İnsan zihninin oldukça karmaşık ve derin olduğunu ve her şeyi yapabilen gizemli bir dünya olduğunu asla unutmayın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Jacobs, Joseph (2016) Fábulas y leyendas de la India. Quaterni
 • Chu, LC (2010). Los beneficios de la meditación frente a la inteligencia emocional, el estrés percibido y la salud mental negativa. Estrés y salud , 26 (2), 169-180. https://doi.org/10.1002/smi.1289
 • Gupta, R., Arora, R., & Grover, R. Effectiveness of mantra meditation as a neurophysiological phenomenon for stress management in undergraduate medical students. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. 2021; 11(6): 558-566.
 • Lolla, A. Mantras help the general psychological well-being of college students: A pilot study. Journal of religion and Health. 2018; 57(1): 110-119.
 • Matko, K., Sedlmeier, P., & Bringmann, H. C. What makes yoga effective? Differential effects of ethical education, physical yoga, and mantra meditation on well-being and stress. 2021.