Logo image
Logo image

Tavır Sergilemek Tam Olarak Ne Anlama Geliyor?

3 dakika
İnsanlar "tavır sergilemek" hakkında konuşurken, belirli bir tutumdan bahsediyorlar. Bu yazıda konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz!
Tavır Sergilemek Tam Olarak Ne Anlama Geliyor?
Son Güncelleme: 23 Mart, 2019

Muhtemelen “tavır sergilemek” ifadesini en az bir kere duymuşsunuzdur. İfadenin anlamı size çok bariz görünse de, çok sayıda insanın kafasını karıştırır. “Tavır” kelimesinin birçok farklı anlamı vardır, ancak günün sonunda her birimiz tek bir anlama odaklanırız.

Peki, tavır tam olarak nedir? Sözlükte, bir şey ya da birisi hakkında bir duygu ya da görüş olarak tanımlanır. Ayrıca, bir duygu ya da görüşten kaynaklanan bir davranış biçimi olabileceği de söylenebilir.

Daha uzmanlaşmış tanımlarda, bir insanı karakterize eden zihinsel ve duygusal bir durum olduğu dile getirilir. Ayrıca, geçmiş deneyimlerden kaynaklandığı ve bir şeylere cevap verme şeklimizi biçimlendirdiği de ilave bilgi olarak karşımıza çıkar. En basit haliyle, tavra ait belirli bir tanım olmadığı için onu elde etmenin bir yolu da yoktur. Gelin birlikte, bu konunun daha derinine inelim

Ayrıca bakınız: Bazı Tavırlar Mesafeden Bile Daha Mesafelidir

Tavır sergilemek ne anlama gelir

“Tavır” kelimesinin yüzlerce tanımı vardır. Favorilerimizden bir tanesi de Solomon Asch’a aittir. Ash, tavırları, önceki deneyimlerden oluşan kalıcı eğilimler olarak tanımlar. Buradaki anahtar kelime “eğilim”dir.

Tavra ait eğilimler bilişsel, duygusal ve davranışsaldır. Bu nedenle, tavır, harekete neden olan duygusal ve rasyonel faktörlerin bir kombinasyonudur. Ancak, bilinç-dışı faktörler de bu konuda rol oynar. Bilinçli olanlarla aynı olabilirler ya da olmayabilirler.

En basit haliyle tavır, insanlar, durumlar ve bir şeylere olan yatkınlıktır. Bu aynı zamanda çok sayıda çeşitli tavra sahip olabileceğimiz ve en az bir tanesine sahip olmadan hayatı yaşamanın imkansız olduğu anlamına gelir. Peki durum buysa, bu ifadeyi neden sadece belirli türde kişileri tanımlamak için kullanıyoruz?

Some figure

Tavır çeşitleri

“Tavır sergilemek” ifadesi, aslında belirli bir eğilime atıfta bulunur. Ancak çok sayıda tavır çeşidinin olduğundan ve bir kişinin birden fazla tavra sahip olabileceğinden de bahsetmek gerekir. Hatta, aynı şey karşısında iki farklı tavır sergilemek bile mümkündür.

Duygular, eylemler, motivasyonlar, başkalarıyla kurulan ilişkiler ve uyaranların değerlendirilmesi açısından tavırları gruplara ayırmak size yardımcı olabilir:

Ayrıca bakınız: Dengeli Bir Motivasyonu Öğrenmenin En İyi Yolu

  • Duygu: Bunlar pozitif, negatif ya da nötr olabilir. Olumlu tavırlar, birisi duygusal olarak bir şeyi veya birisini kabul ettiğinde ortaya çıkar. Olumsuz olanlar ise tam tersi şekilde. Nötr tavırlar ise duygusal kayıtsızlık anlamına gelir.
  • Eylem: Proaktif ya da reaktif olabilirler. Proaktif tavırlar önayak olmayı ve öz-yönlendirmeyi kapsar. Reaktif tavırlar pasiflik ve konformizmi içine alır.
  • Motivasyon: Bu, eylemlerinizin arkasında yatan niyetle ilgilidir. Bireysel bir hedefin peşinde olduğunuz bencil tavırları ve ortak bir hedefe ilerlediğiniz fedakar tavırları kapsar.
  • Başkalarıyla kurulan ilişkiler: Bu, diğer insanlarla etkileşim kurma biçiminizle alakalıdır. Örneğin, manipülatif, işbirlikçi, pasif, agresif, kendinden emin ya da itaatkar olabilirsiniz.
  • Uyaranların değerlendirilmesi: Bu hem iç hem de dış uyaranlara nasıl cevap verdiğinizdir. Aklınızın ya da kalbinizin oynadığı rolün büyüklüğüne bağlı olarak tavrınız rasyonel ya da duygusal olabilir.
Some figure

Bir hedef olarak tavır

Her birimizin dünyaya ve kendimize karşı sergilediği tavırları var. Ve bunları geçmiş tecrübelere dayanarak oluşturuyoruz. Açıkçası, olumlu, proaktif, fedakar, işbirlikçi ve rasyonel bireyler olmaya çabalamalıyız. İnsanlar “tavır sergilemek”ten bahsettiklerinde kastettikleri şey, bu faktörlerin mükemmel bir kombinasyonudur.

Ne yazık ki, aynı anda tüm bu şeyler olmak her zaman mümkün değildir. Ve koşullar ne olursa olsun, bu mükemmel eğilimi hiç kimse her durumda koruyamaz. Yani, bunu zorunlu bir şey olarak görmemek en iyisidir. Bunun yerine, bir yol gösterici ışık olarak kabul etmeniz tavsiye edilir.

Peki, tavır sergilemek neye yardımcı olabilir? Bu ifadenin atıfta bulunduğu tavırlar, daha akışkan ve daha dengeli bir hayat yaşamanıza yardımcı olabilir. Çatışmalarınızı önlemenize, engelleri aşmanıza, başkalarıyla daha kolay etkileşimde bulunmanıza ve sizi daha dayanıklı hale getirmeye yardımcı olabilirler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


Naranjo, C. (1990). La vieja y novísima Gestalt: actitud y práctica de un experiencialismo ateórico. Cuatro Vientos.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.