Logo image
Logo image

Sosyal Becerilerimiz Nelerdir ve Nasıl Geliştirebiliriz?

3 dakika
Sosyal Becerilerimiz Nelerdir ve Nasıl Geliştirebiliriz?
Son Güncelleme: 10 Ağustos, 2019

Bazılarına göre sosyal becerilerimiz çapraz becerilerdir. Bu beceriler ne ile ilgilidir? Şöyle ki, bu tip beceriler temelinde iş dünyası çevresinde gelişen becerilerdir. Bunların tam zıttı ise “teknik beceriler” olarak adlandırılırlar.

Teknik beceriler resmi olarak elde edilmiş, belirli kurumlarda edindiğimiz eğitim sayesinde sahip olduğumuz becerilerdir. Bu beceriler unvan ya da diploma ile belgelenebilir.

“Başarı, karakter, mutluluk ve hayat boyu kazanım için gerçekten önemli olan şey duygusal beceriler – EQ’nuzdur – yalnızca geleneksel IQ testleri ile ölçülen bilişsel becerileriniz değil.”

– Daniel Goleman

Sosyal becerilerimizi öğrendiğimiz şeyleri uygularken kullanırız. Burada yalnızca eğitim hayatımızda öğrendiklerimizden değil, aynı zamanda uygulama ve deneyim sayesinde öğrendiklerimizden de bahsediyoruz. Bu beceriler davranışlarımız, değerlerimiz ve çalışırken devreye giren her şey ile ilgilidir.

Some figure

Sosyal Beceriler Moda

Günümüzde şirketler sosyal becerilere daha çok ilgi gösterir oldu. Prestijli şirketlerin çoğu çalışanlarını seçerken bu becerilere oldukça önem veriyor. Şirketlerde iş ortamı ve üretkenlik için gerçekten önemli olanın entelektüel becerilerimiz değil, sosyal becerilerimiz olduğu yönünde inanış hakim.

İnsan kaynakları departmanının en çok dikkat ettiği beceriler ekip halinde çalışabilme ve iletişim becerileri. Bu iki beceri de tartışmalardan kaçınmak ya da sorunları çözmek için çok önemli beceriler. Herkesin yalnızca kendini düşündüğü bir grup içerisinde olmak çalışanları inanılmaz derecede demotive eder. Bu demotivasyon, kişisel çıkarların ve iletişimsizliğin her gün tartışmalara yol açtığı gruplarda da geçerlidir.

Değerler de sosyal becerilerden oluşan uzun listede yerini almıştır. İş yerinde en çok aranan değerlerden bazıları, dürüstlük, sorumluluk ve bağlılıktır. Eğer bir çalışan ortak bir amaca bağlılık göstermiyorsa, aşırı yetenekli olmasının hiçbir önemi yoktur. Şirketler çalışanlarına güvenebilmeyi ve işlerine bağlılık gösteren kişileri oldukça önemserler. Benzer şekilde, yaratıcılık da oldukça önemlidir. Problem çözme ve inovatif fikirler ortaya atma becerileri iş dünyasında paha biçilemez becerilerdendir.

Bir Vaka Çalışması

İş dünyası ile ilgili sosyal bir ağ olan LinkedIn, sosyal becerilerimiz üzerine farklı şirketlerle bir araştırma yürüttü. Bu araştırmada insan kaynaklarının sosyal becerilere, teknik becerilere kıyasla verdiği önem anlaşılmaya çalışıldı.

Some figure

291 insan kaynakları yönetici ile görüşmelerin yapıldığı bu çalışmanın sonuçlarının geçerliliği, mesleki psikoloji alanından hipotezlerle onaylandı. Varılan ilk sonuç, şirketlerin çoğu çalışanın teknik becerilere edindiğini, fakat çok azının sosyal becerilere sahip olduğunu düşündüğü oldu.

Girişimcilerin en çok değer verdiği sosyal beceriler, iyi bir iletişim, organizasyon, ekip çalışması, dakiklik, eleştirel düşünce, sosyallik, yaratıcılık, uyum yeteneği ve arkadaş canlısı olma.

Çalışanları işe almakla sorumlu kişiler bu becerilere sahip iyi eğitimli kişiler bulmakta oldukça zorlanmaktadır. Araştırmada görüşülen kişilerden biri bu duruma “Ya eğitimleri iyi ya da sosyal açıdan becerikliler” şeklinde yanıt vermiştir. Bu durum, örgün eğitimin öğrencinin kişiliğinden çok zekasına önem verdiğini göstermektedir.

Sosyal Becerilerimiz Tanımlayıcıdır

Çalışmada bazı alanlarda çalışan kişilerin daha fazla sosyal beceriye sahip olduğu da ortaya çıkmıştır. Özellikle, pazarlama, eğitim, sağlık, spor, danışmanlık ve turizm alanında çalışan kişilerin sosyal becerileri daha fazla gelişmiştir.

Some figure

Bunun yanında, özellikle görsel sanatlar, müzik, fotoğraf, inşaat mühendisliği ve hukuk alanında bu beceriler kolay bulunmamaktadır. Bu oldukça ilginç. Teoriye göre, sanat ve hukuk gibi alanlar inanılmaz bir insan becerisi gerektirmektedir. Fakat, insan kaynakları uzmanlarının belirttiğine göre, özellikle bu alanlarda bilgi ve sosyal becerilerini iş değerleriyle birleştirebilen adaylar bulmak oldukça zordur.

Son olarak, çalışma sonucunda varılan şey, çoğu çalışanın duygusal zekadan yoksun olduğudur. Ayrıca, iş hayatında bildiğimiz zeka dışındaki zeka türlerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, özellikle ekip çalışması konusunda geçerli bir konudur. İşin olumlu yanı, iş dünyasında önemli olan sosyal becerileri edinebileceğimizdir. Sosyal becerilerimiz çalışan olarak daha başarılı olmamıza yardımcı olur.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.