Sahte Liderler Genellikle Kriz Anlarında Ortaya Çıkar

Krizler, sorunlara veya zorluklara etkili çözümler sunma veya uygulamadaki yetersizlikleri ile birlikte sahte liderleri ortaya çıkarır.
Sahte Liderler Genellikle Kriz Anlarında Ortaya Çıkar

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 21 Temmuz, 2021

Sahte liderler denen insanların temel özelliği nedir? Bir grubun ortak hedeflerine rehberlik etme veya bunlara ulaşma yetenekleri veya yeterlilikleri dışındaki nedenlerle lider pozisyonunda olan kişilerdir. Krizler, güç pozisyonlarındaki kişilerin gerçekte nelerden oluştuğunu gün ışığına çıkarmak için mükemmel fırsatlardır.

Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, krizler aynı zamanda çözülmemiş karmaşıklık ve belirsizlik anlarıdır. Liderleri olanlar, onlardan durumun kontrolünü ele almalarını ve yol göstermelerini bekler. Bu anlarda sahte liderler açığa çıkar. Onlar sadece sorumluluğu üstlenmemekle kalmayan, aynı zamanda sorunları daha da kötüleştiren kişilerdir.

Birçok sahte lider, yetersizliklerini bu çağda nispeten etkili bir silahla telafi ediyor: Politik pazarlama. Bu tür lidersiz liderlerin özelliklerinden biri de, sorunları çözmekten çok başarısızlıklarını örtbas etmeye daha fazla enerji harcamalarıdır.

konuşma yapan politikacı

Sahte liderler ve dürüstlük

Dürüstlüğün sahte liderlerin gücü olmadığı açık. Kısayollar aracılığıyla yönetim pozisyonlarına ulaştılar. Örneğin, şirketin sahibiyle akrabalıkları olabilir, seçmenleri aldatmış olabilirler ya da bulundukları yere gelmek için para ödemişlerdir. Kısacası bulundukları yere kendi erdemleriyle ulaşmamışlardır.

Bu nedenle, asıl olarak kişisel çıkarlarını ön planda tuttukları için sahte liderlerdir. Gördüğünüz gibi, gerçek bir lider birçok kişinin çıkarlarını temsil eder ve bireysel değil kolektif refah arar.

Sahte bir lider ise, bir kriz ortaya çıktığında hemen belirginleşir. Sahte bir lider, gruba fayda sağlayan bir çözüm önermek yerine, tehditler karşısında her şeyden önce kendini ve kendi çıkarlarını koruyacaktır.

Popüler olmayan veya şok edici kararlar

Krizler, özellikle de en ciddi olanlar, çoğu zaman bazı sektör veya gruplar tarafından sevilmeyen veya tiksindirici kararlar alınmasını gerektirir. Örneğin, bir ekonomik kriz sırasında, en iyi çıkış yolu üst düzey yöneticilerin maaşlarını düşürmektir. Yöneticilerin bu durumdan memnun olmayacağı açıktır.

Aynı şekilde son zamanlarda olduğu gibi bir sağlık krizi karşısında da bazı faaliyetlerin kısıtlanması gerekebilir. Birçok insan birçok nedenden dolayı bu limitlere içerliyor. Ancak, bunlar, çoğunluğu korumak için en uygun kararlardır.

Sadece gerçek bir lider bu tür kararları verebilir. Kabul veya elverişlilik sermayelerini korumakla değil, altta yatan sorunu çözmekle ilgilenirler. Çoğunluğun refahı, kriterlerine rehberlik eden şeydir ve anlama veya reddetme eksikliğini ikincil bir konu olarak ele alırlar. Bununla birlikte, sahte liderler genellikle sadece kabul görmek için kararlar verirler.

manipüle eden kukla oynatıcı

Kişisel çıkar ve pazarlama

Başta politikacılar olmak üzere birçok lider, kriz zamanlarında pazarlamayı yoğun bir şekilde kullanır. Amaçları, bu tür kararların çoğunluğa fayda sağladığı fikrini teşvik ederken, kendi lehlerine kararlar almaktır.

Ayrıca, krizlerin her zaman hızlı çözümlere sahip olmadığı ve sorumluların kamuoyundaki imajını yıprattığı düşünülürse, iyi bir imajı korumaya çalışırlar.

Sahte liderler, “herkes koyun kendi bacağından asılır” fikriyle hareket ederler ve elbette gemiden ilk atlayan da onlar olurlar. Ancak bunun gelecekteki çıkarlarını tehlikeye atabileceğini bilirler ve bu yüzden eylemlerini bir propaganda kisvesi altında gizlerler.

Aşağıdaki gibi eylemler yaygındır:

  • Sahte bir lider, yapay iyimserliği teşvik eder ve yönetime yönlendirilen eleştirel tutumu azaltmaya çalışır.
  • Önyargılı veriler sunarak yanlış bilgi verir. Böylece örneğin bir krizde kaç kişinin öldüğünü söylemek yerine kaç kişinin iyileştiğinden bahseder.
  • Gerçek çözümlerden ziyade verimsiz ama şok edici çözümler bulur. Bunun nedeni, sahte liderin duygusal etkilere neden olan eylemlere yönelmesidir. Sonunda, gerçek ilerlemeden ziyade gösteriş yapmakla ilgilenir.
  • Sahte liderler nadiren kendi başlarına bir şey çözerler. Ancak, bu durum sonunda aşikar hale geldiğinde verimsizlikleri için her zaman bir dış faktörü suçlarlar.

Sahte liderler, güce sahip oldukları için çok fazla zarar verirler, ancak bunu yalnızca kendi çıkarları için kullanırlar. Bir kişinin hangi pozisyonda olduğu veya basının onlar hakkında ne kadar iyi konuştuğu önemli değildir. İyi bir lider, eylemlerini çevreleyen gösteriş ve koşullarla değil, etkili sonuçlarıyla kendini gösterir.

İlginizi çekebilir ...
Zehirli Patronların Ana Özellikleri
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Zehirli Patronların Ana Özellikleri

Zehirli bir patron, pozisyonunun gücünü kötüye kullanan biridir. İş psikolojisi çalışmaları, ekip üyeleri arasındaki iyi ilişkilerin daha iyi verim...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Torres, B. E. M. (2020). Líderes y liderazgo. Editorial Universidad de Guadalajara.


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.