Sağlıklı Bir İş-Yaşam Dengesinin Önemi

İş-yaşam dengesi hayatımızı sürekli olarak değiştiriyor ve sağlıklı bir yaşam sürmek önemlidir.
Sağlıklı Bir İş-Yaşam Dengesinin Önemi

Son Güncelleme: 07 Ocak, 2022

Günümüzde iş yerlerinde dikkate alınması gereken birçok yeni uygulama ve süreç bulunmaktadır. Örneğin, üretkenliği artırma teknikleri, ekip oluşturma dinamikleri ve iş yerinde tacizi önlemeye yönelik yeni uygulamalar vardır. Bunlar arasında iş-yaşam dengesi öne çıkıyor. Başka bir deyişle, boş zamanınız ve çalışma zamanınız arasındaki denge.

Nitekim günümüzde iş yerinin en yıkıcı yanlarından biri iş ile günlük yaşam arasındaki sınırların bulanıklaşmasıdır. Sosyal medya, esnek çalışma saatleri ve özerk bir çalışma ortamından yararlananların artması gibi faktörler, iş bitirmeyi ulaşılmaz bir hayal haline getiriyor.

Bu yazıda sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kavramını ve iş yerindeki uygulamasını gözden geçiriyoruz. Hayatınızı daha iyi dengelemek için güç kazanmanıza yardımcı olacaktır.

İş-yaşam dengesi

İş-yaşam dengesi, maaşlı işe ayrılan zaman ve kaynaklar ile diğer hayati faaliyetlere ayrılan kaynaklar arasındaki dengeyi ifade eden bir terimdir. Aslında hem iş hem de boş zaman, fiziksel ve psikolojik iyi olma halini sağlamak için gereklidir.

İş-yaşam dengesi iyi olan insanlar, kendilerine özel yaşamları ile iş yaşamlarını bağdaştırmalarına olanak tanıyan ve kendilerine yeterli boş zaman bırakan bir program dahilinde çalışma saatleri öngörürler. Bu, elbette, sağlıklı bir çalışma ortamına ve hayati ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli ücrete sahip olmayı da içerir.

Çalışanlar için iyi koşullar yaratmak için para ve zaman harcanmalıdır. Ne yazık ki, bazı şirketler bazı şüpheli yöntemleri benimsiyor. Örneğin, fazla mesaiyi işlememek veya ekip oluşturma faaliyetlerini boş zaman olarak değerlendirmek.

Bilgisayarla çalışan kadın

İyi bir iş-yaşam dengesinin önemi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, işe ve günlük yaşama adanmış zaman ve kaynakların iyi yönetimi, refah ve üretkenlik ile eş anlamlıdır. Bunu daha az soyut bir şekilde görebilmek için iş-yaşam dengesinde akılda tutulması gereken en önemli noktalar şunlardır:

 • Çalışma saatlerinde herhangi bir sınır belirlenmezse, çalışmak tek faaliyet haline gelir. Başka bir deyişle, bir çalışma programı açıkça tanımlanmamış ve sınırlandırılmamışsa, tüm günü kapsaması çok kolaydır.
 • Tükenmişlik sendromunun, depresyon ve anksiyete bozukluklarının önlenmesi, sağlıklı ve üretken bir popülasyonun sürdürülmesi için esastır. Gerçekten de, insanlar hayatlarının tüm yönleriyle ilgilenme fırsatına sahip olmazlarsa, er ya da geç isteseler de istemeseler de üretmeyi bırakacaklardır.
 • Hayat, çalışmaktan ve sorumlulukları yerine getirmekten çok daha fazlasıdır. İnsanlara ev içi sorumluluklarını yerine getirmeleri için yeterli zaman tanımak yeterli değildir. Zihni ve bedeni iyi durumda tutmak için dinlenme ve boş zaman da gereklidir.

Örneğin serbest çalışanları ele alalım. Kazançları doğrudan ne kadar çalıştıklarına bağlı olduğundan, çalışma saatlerini neredeyse tüm uyanık oldukları süre boyunca uzatmaları son derece kolaydır. Bir programın nasıl uygulanacağını (veya işin güvencesizliğini) bilmemek, sonunda can sıkıntısı, endişe ve kronik stres yaratacaktır.

İş-yaşam dengesine saygı gösterilmediğinde fiziksel sağlık da büyük ölçüde zarar görür. Nitekim uzun süreler boyunca sabit durmak, aşırı fiziksel efor veya aynı görevi saatlerce tekrar tekrar yapmaktan kaynaklanan yaralanmalar iş dünyasında salgın haline gelmiştir. Ayrıca, sağlık hizmetleri sistemi genellikle bu tür bozukluklarla başa çıkmak için yeterli kaynağa sahip değildir.

İyi bir iş-yaşam dengesi nasıl sağlanır

İyi bir iş-yaşam dengesi kurma konusunda hem şirkete hem de çalışana sorumluluklar düşmektedir. Aşağıda listelediğimiz öneriler, her iki tarafın da ilişkiden faydalanabilmesi için şirket ve çalışanın nasıl işbirliği yapması gerektiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

 • Belirlenmiş zaman çizelgeleri oluşturun. Hem şirket hem de serbest çalışan için sabit saatlere sahip olmak sağlıkla eş anlamlıdır. Aslında, saatlerle ilgili belirsiz sınırlar, bireyin sürekli çalıştığı hissini yarattıklarından, sömürüye elverişlidir.
 • Sağlığın korunması. Bedenin ve zihnin üretmeye devam etmek zorunda kalabileceğine inanma tuzağına düşmek kolaydır. Kısa vadede, bunun olmasına izin veren çözümler var. Örneğin, psikotrop ilaçlar, anti-inflamatuarlar, fizyoterapi hizmetleri vb. Bununla birlikte, çalışanın sağlığı, üretkenliği üzerinde de olumsuz bir etkisi olan ilerleyici bir yıpranmaya maruz kalacaktır.
 • İş-yaşam dengesi sadece başka sorumlulukları olan kişiler için geçerli değildir. Gerçekten de, hayati ihtiyaçları olanlar sadece çocukları olan insanlar değildir. Hiç kimse molalarını sorumluluklarla haklı çıkarmak zorunda kalmamalıdır.

Sonunda, iyi bir iş-yaşam dengesi oluşturmak, şirketlerin bunu başarmak için taahhütte bulunmasını ve üzerine düşeni yapmasını gerektirir. Ancak bireyin kendini yönetirken bilinçli kontrolünü de gerektirir. Aslına bakarsanız, onların iyiliğini ve öz-haklarını sabote eden davranışlara ve dinamiklere kapılmak çok kolaydır.

ofis masasında laptop ile çalışan kadın

Evden çalışmanın yeni zamanları

Son olarak, evden çalışmadan özellikle bashsedilmelidir. Ortaya çıkan bir modalite olarak, burada hala düzenlenmesi gereken birçok yön var. Örneğin, seyahat etmek zorunda olmadıkları için bireye yönelik talepler artar. Ancak, evden çalışarak yaptıkları masraflar dengelenme eğiliminde değildir. Ayrıca, iş ve boş zaman arasındaki programlar genellikle bulanıklaşır.

Bu durumlarda yerleşik normları kırmak, geleneksel çalışma senaryolarına göre biraz daha kolaydır. Bununla birlikte, günün sonunda, tüm hayati yönlerin dikkate alınması gerektiği açıktır. Bunun herkes için avantajları olacaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Irawanto, D. W., Novianti, K. R., & Roz, K. (2021). Work from home: Measuring satisfaction between work–life balance and work stress during the covid-19 pandemic in indonesia. Economies9(3), 96.
 • Dousin, O., Collins, N., Bartram, T., & Stanton, P. (2021). The relationship between work‐life balance, the need for achievement, and intention to leave: mixed‐method study. Journal of advanced nursing77(3), 1478-1489.
 • Arief, N. R., Purwana, D., & Saptono, A. (2021). Effect of Quality Work of Life (QWL) and Work-Life Balance on Job Satisfaction through Employee Engagement as Intervening Variables. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)3(01), 259-269.
 • Jammaers, E., & Williams, J. (2021). Care for the self, overcompensation and bodily crafting: The work–life balance of disabled people. Gender, Work & Organization28(1), 119-137.
 • Greenblatt, E. (2002). Work/life balance: Wisdom or whining. Organizational dynamics31(2), 177-193.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.