Logo image
Logo image

Pratik Bir İnsanın 5 Özelliği

3 dakika
Pratik Bir İnsanın 5 Özelliği
Son Güncelleme: 15 Eylül, 2018

Pratik insanlar somut aksiyonlar almaya eğilimlidirler ve de biraz takviye alarak başarılı sonuçlar elde etmeye meyillidirler. Bu şekilde düşünen ve hareket eden insanlar için bir avantajı ve ufak riskleri olmayan hiçbir durum ilgi çekici ya da değerli değildir.

Pratik insanlar için süreç ya da metot sonuç kadar önemli değildir. Eğer sonuç yarar getirirse, bu başarılı olarak tatmin olma durumu gerçekleşmiş demektir. Onlar için soyut düşünceler, duygular ya da değerler pek anlam ifade etmez. Eğer bir şey işe yarıyorsa onun faydalı olduğunu düşünürler. Eğer yaramıyorsa ne olduğunu görmek için durumu analiz etmeleri gerektiğine inanırlar.

“Modernitenin zorluğu ilüzyon olmadan ve aynı zamanda gözü açılmış bir hale gelmeden yaşamaktır.”

– Antonio Gramsci

Prensipte, pratik insanlarının şüpheye düşecekleri durumlar olmadığını düşünebiliriz fakat bu söz konusu değildir. Onlar için somut sonuçlar spekülasyon ya da niyetten daha geçerlidir. Bazı durumlarda niyetten korkarlar, çünkü genellikle bunun asla aksiyona dökülmeyen lafları etmekten ibaret olduğunu bilirler.

Pratik yatkınlıkları olan insanlar özellikle zorlandıkları ya da krizlerle boğuştukları zamanlarda bu olaylarla ilgili katkılarda bulunurlar. Bazı durumlar vardır ki, yorum yapmak ya da teoriler üretmek değil de harekete geçmek önemlidir. Eğer biri kalp krizi geçirir ya da yere çakılırsa birilerinin aksiyon alması gerekir. Bu kişilerin daha sonra üzerinde duracağımız daha ilginç özellikleri de vardır.

1. Pratik insan gerçekçidir

Eğer pratik insanların sahip olduğu bir ortak özellik varsa o da hepsinin gerçekliğe sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Bir durum ya da insanın gerektirdiği özellikleri hemen anlarlar. Bu bağlamda durumun ya da kişinin planları ve eylemlerine ne kadar uyumlu olduğunu ölçüp, detaylarda boğulmazlar.

Bir şeylerin nasıl olabileceğinden öte gerçekte nasıl göründüklerine bakarlar. Bu onların davranışlarının altında yatan olgu haline gelir. Bazen fazla duygusuz ve sert olabilirler fakat her daim ayakları yere basar. Hayali bir evrende yaşamazlar.

2. Azimlidirler

Pratik bir karaktere sahip olan insanın oldukça belirli hedefleri olur ve onların peşinden gider. Şüpheye düştüklerini, bir şey üzerine düşündüklerini ya da çekindiklerini göremezsiniz. Tabii ki yaşadıkları durumu  yansıtabilirler fakat kolaylıkla konuyla ilgili düşündükleri şeylere karar verip bunu aksiyona dökebilirler. Akıl oyunları oynamaktansa gerçekte var olan şeyleri denemeyi tercih ederler.

Bunların hepsi onları azimli bir insan haline getirir. Lafı gevelemeyi ya da zayıf karakterli olmayı sevmezler. Söylediğimiz gibi hedeflerinin geçerliliğini gözden geçirirler ve sadece düşüncede kalmayarak bunları gerçeğe dönüştürürler. Eğer hala kendileri için koydukları hedefin peşinde olduklarını hissediyorlarsa yanlış bir yol izlediklerini ya da bu yola gerçekten baş koymadıklarını fark ettiklerinde yönlerini değiştirme cesaretini gösterirler.

Some figure

3. Risk alırlar

Riskleri göz önünde bulundurmak, ölçüp tartmak, test etmek ve detaylıca düşünmek pratik insanların yapacağı şeyler değildir. Her durumun iniş ve çıkışları olduğunun farkında olurlar. Bu onları durdurmaz.

Bu tarz insanlar gözlerini sonuca dikerler. Bir noktaya ulaşmak için risk almanın ve hata yapmaya hazır olmanın gerekli olduğunu bilirler. Bu onlara engel olmaz. Aynı noktaya ulaşmak için her zaman başka bir yolun olacağının bilincindedirler. Bu yüzden başarısız olma ihtimalleri olduğunda geri çekilmezler.

4. Övgü ya da eleştiriye bel bağlamazlar

Diğerlerinin takdirine bel bağlamak kadar gereksiz bir durum daha yoktur. Yalnızca kabul edilebilmek için kendi yollarında değişikliğe giden, yollarından sapan ya da hatta tam tersi yoldan gidenler vardır. Pratik insanlar böyle bir davranışta bulunmazlar.

Tam tersi; hayatta pratik bakış açılarına sahip insanlar her davranışlarının eleştiriye tabii tutulduğunun farkındadırlar. Harekete geçmek için başkalarının onayına ya da onaylamamasına bağımlı değildirler. Bu açıdan diğerlerini memnun etmek için fazla zaman harcamazlar.

Some figure

5. Neyi önceliklendireceklerini bilirler: hiyerarşik bir düzen oturtur ve ona bağlı kalırlar

Pratik insanlar hareket geçmesini bilen insanlardır. Fakat harekete geçtikleri durumun başarılı olması için bir düzene sahip olmalı ve titiz hareket etmelidirler. Neyi önceliklendireceğimizin daha önemli olduğunu bildiğimiz koşullarda yapacağımız hareketler iyi sonuçlar verir.

Neleri önceliklendireceğimizi bilmek hangi aksiyonun daha çok ilgi istediğini bilmekle ilgilidir. Bu diğer şeyleri daha kolay ya da mümkün kılmak için neyin önce yapılması gerektiğini görebilmek gibi durumları içerir. Pratik düşünen bir insan önceliklendirme ve bu sırayı takip etme konusunda başarılıdır.

Tamamen pratik ya da tamamen tahminlere göre ilerleyen bir insana denk gelmeniz oldukça zordur. Neredeyse hepimiz bu iki karakter özelliğinden de izler taşırız ve farklı durumlarda yine iki özellikten de yararlanırız. Bu iki bakış açısı da oldukça değerlidir ve farklı yararlar sağlar. Bunlar özel durumlar değil, birbirini tamamlayan durumlardır. Ne koşulda olursa olsun gerçek şudur ki bunlar özellikle anlık çözümler gerektiren zorluklarla karşılaştığımızda pratik sonuçlara ulaşmamızı sağlarlar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Lievens, F., & Chan, D. (2010). Practical intelligence, emotional intelligence, and social intelligence. In J. L. Farr & N. T. Tippins (Eds.), Handbook of employee selection (pp. 339–359). Routledge/Taylor & Francis Group.
  • Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2000). Practical intelligence and its development. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace (pp. 215–243). Jossey-Bass. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947.018

 


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.