Okuma - Çocuklar İçin Bir Duygu İşleme Enstrümanı

Okumanın çocuklarda bir duygu işleme aracı olarak kullanılması, bu alandaki gelişimleri için çok yararlı bir yöntem olabilir. Bu amaç için hangi kitapların en yararlı olduğunu ve bunu neyin sağladığını irdeliyoruz.
Okuma - Çocuklar İçin Bir Duygu İşleme Enstrümanı
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Tarafından yazılmıştır Pedro González Núñez

Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Okuma önemli bir faaliyettir. Hatta, çocuklar için çok daha önemlidir: Öyle ki, çocuklar, okumayı duygusal bir işlem süreci kaynağı olarak kullanabilirler. Çocukların kendi duygusal zekalarını keşfetmeleri ve bu konsepti anlamaları için okumak güzel bir araçtır.

Okuma faaliyeti, harfleri deşifre etmenin çok ötesine geçer. Anlamlarını yorumlamanın yanı sıra, çocuklar için, büyüdükçe daha karmaşık hale gelen nörolojik bağlantılar da yaratır.

Çocuklar okurken, duygusal hafızalarına yardımcı olan mesajları yorumlar ve beyin fonksiyonları daha çeşitli ve ayrıntılı hale gelir. Buradan hareketle de, iyi değerleri öğrenmeleri için hayati bir araç olarak okuma alışkanlığı geliştirirler.

Çocuklarda okumanın duygusal zekaya etkisi

Duygusal bir süreç işleme yöntemi olarak okuma

Ebeveynler ve öğretmenler, çocukların öğrenme sürecinde en önemli kişiler. Bu kişiler, sadece biçimsel ve teorik bilgileri öğretmek için değil, aynı zamanda daha pratik bilgiler kazandırmak için de önemli. Duygusal işlem süreçleri, bu kişilerin çocuklara yardımcı olabilecekleri alanlardan biri.

Uzmanlara göre, ebeveynler çocukların yapabileceği görevleri üstlendiklerinde, çocuklarına düşük, yararsız veya basit ve rutin şeyler yapamayacak kişiler oldukları hissini veriyorlar.

Aşağılık duygularının bu şekilde güçlendirilmesi, çocuğu sürekli olarak bir endişe durumunda tutabilir. Bu nedenle, yetişkinlerin çocuklara çok yetenekli olduklarını göstermeleri ve teşvik etmeleri oldukça önemli.

Yetişkinler çocuklara yararlı olduklarını ve kendi başlarına bir şeyler yapabildiklerini nasıl gösterebilir? Mükemmel bir biçimde geliştirmelerini sağlayacakları duygusal işleme becerileri ile. Okuma, kesinlikle, bunu geliştirmek için çok iyi bir araç.

Hangi kitapları okuyabilirler?

Herhangi bir kitap duygu işleme süreci için oldukça yararlı olsa da, bazı kitaplar, bu anlamda diğerlerinden daha iyi. Ebeveynler ve öğretmenler bu kitaplara odaklanırlarsa, çocukların duygusal zeka seviyeleri de artacaktır.

Çocuklar ve gençler için felsefeye, psikolojiye vb. odaklanan hikayeler ve oyunlar, onları duygu işleme becerilerini geliştirme noktasına getirme olasılığı en yüksek araçlar. Bu süreçlerden geçen çocuklar, kişisel yeteneklerini kullanabilirler ve duygularını yönlendirmeyi öğrenebilirler. Bu, özellikle geçiş zamanlarında oldukça önemli. Altı ve sekiz yaşları arası da bu zamanlardan biri ve elbette ergenlik dönemi bu konuda oldukça yüksek hassasiyet gösterilmesi gereken dönemdir.

Kendi geçmişinizi de gözünüzün önüne getirdiğinizde, herhangi bir klasik hikayenin içinde, “ahlaki” anlamda gizli bir ders olduğunu hatırlayacaksınız. Bu bilgi parçalarının her biri, bir bakıma felsefe dünyasına ait oluyorlar.

Günümüzde, çocuklara yönelik de birçok felsefe kitabı bulunuyor. Dünyadaki felsefe uzmanları ve psikoloji konusundaki eğitimciler ve uzmanlar, dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen birçok kitap yazmışlardır. Bu, çocukların duygu işleme süreçlerine ve gelişime daha yakın bir yerde olmalarına yardımcı olur.

Kitap okuyan çocuklar

Çocuk kitaplarında duygusal işlem süreçleri için ne tür okuma fırsatları var?

Bu tür kitaplar, ana karakterlerin kendi duygularını yorumlamalarını gerektirdiği güzel hikayeler anlatıyor. Bu tür şeylerden, çocuklar, duyguların işlenmesi hakkında ilginç ve pratik dersler alırlar.

Açıkçası, ana karakterlerin öğrendiği dersler, okudukları sayfadan, onları okuyan çocukların zihinlerine atlayacaktır. Sonuç olarak, çocuklar, kahramanlarla birlikte, değerli dersler alırlar.

“Yeni bir fikri olan bir kişi, fikir başarılı olana kadar tuhaf bir kimse olarak tanınır.”

– Mark Twain

Yazarlar aynı kitapları ergenler için de uyarlamışlardır. Bu önemli bir detay, çünkü bu süre zarfında, çoğu çocukluk kimliklerini geride bırakıp olgunluk ve yetişkinliğe giden yolda okumaya daha yeni başladıkları için kendilerini biraz kaybolmuş hissedebilirler. Bu, hem duygularını hem de duygusal zekalarını keşfetmeyi ve güçlendirmeyi öğrenmeleri gereken önemli bir aşama.

Okuma yoluyla çocuklar değer yargılarını da güçlendirir. Ergenlik dönemine geldiklerinde, kendi özerklikleri için iyi duygusal deneyimler ve araçlar da geliştireceklerdir. Bütün bunlar, özellikle onlar için yazılmış kitapların okunması sayesinde gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, okuma duygusal işlemenin bir kaynağı. Bu nedenle, tatmin edici, mutlu ve sorumlu insanlar yetiştirmek için, bir bireyin sahip olduğu tüm potansiyelden yararlanmalısınız.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Lantieri, L., Goleman D., (2009) Inteligencia emocional infantil y juvenil. Nueva York: Aguilar.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.