Nico Frijda'ya Göre Duyguların 7 Yasası

Nico Frijda'ya Göre Duyguların 7 Yasası

Son Güncelleme: 23 Ekim, 2018

Psikolog Nico Frijda, prestijli bir araştırmacıydı. 2006 yılında, ona göre duyguların ne olduğunu açıkladığı duyguların kanunları adında bir makale sundu. Duygular hakkında sabit kalıplar kurmayı amaçladı.

Duygular, sınıflandırılması zor olan gerçekliklerdir. Ortak duygusal kalıpları bir kişiden diğerine bulmak daha da karmaşıktır. Ancak, kapsamlı araştırmalar yapan Frijda, evrensel olarak uygulanabilecek genel kurallar bulunduğunu ileri sürdü.

Araştırmacı, tüm kurallarda olduğu gibi, duygunun kanunlarında da istisnaların bulunduğuna dikkat çekti. Ancak, onun görüşüne göre, sabit kalıplar, sapmalardan daha fazladır. Frijda, 12 duygu kanunu oluşturmuş olsa da, onları bu yazımızda yedi tane ile açıklayabiliriz. Bu kanunları aşağıda bulabilirsiniz.

“Küçük duyguların hayatımızın büyük kaptanları olduğunu ve bunlara farkında olmadan itaat ettiğimizi unutmayalım.”

– Vincent van Gogh

Nico Fridja

1. Durumsal anlam, duyguların ilk kanunu

Frijda için, duygular belirli durumların sonucudur. Kendiliğinden ortaya çıkmazlar, başlangıç ​​noktası olmaksızın, belirli senaryolardan türetilirler. Bu senaryolar sadece hayal gücünde olduğu kadar, her zaman gerçek durumlarla ilişkilidir.

Bu nedenle, iki benzer durum aynı tip duygusal tepkiyi üretebilir. Böylece, bir kayıp üzüntü ve mutluluğa yol açar. Ne tür bir kayıp ya da kâr olduğu önemli değildir, duygusal tepki her zaman aynıdır.

2. Görünen gerçeklik

Bu, en ilginç duygulardan biridir. İnsanların gerçek olarak düşündüklerimize duygusal olarak tepki verdiğini kabul eder. Gerçek olana değil, bu kalitede olduğunu düşündüğümüz şeyler için bunu yaparız.

Duygulara yol açan gerçekliğin kendisi değil, gerçekliğin yorumladığımız şeklidir. Örneğin bir filmi izlerken ağlayabiliriz ya da aslında orada olmayan bir tehlikeyi hayal ederken korkmaya başlayabiliriz.

3. Değişim, alışkanlık ve karşılaştırmalı duygu

Bu durumda üç duygu yasası vardır: değişim, alışkanlık ve karşılaştırmalı duygu. Alıştırma kanunu, her zaman şartlarımıza alıştığımızı ve onları “normal” olarak görmeye başladığımızı söylüyor. Her zaman karşılaştığımız uyaranlara karşı oluşturduğumuz duygusal cevap yoğun değildir.

atlı karınca

Karşılaştırmalı duygu yasası, her zaman için bilinçli ya da bilinçsiz olarak, verdiğimiz duygusal tepkilerin yoğunluğunu karşılaştırdığımızı gösterir. Ve değişim kanunu, yeni bir şey karşısında, verdiğimiz duygusal cevabın daha yoğun olduğunu gösterir.

4. Hedonik asimetri

Bu en şaşırtıcı duygu yasalarından biridir. Olumsuz durumlara alışmanın daha zor olduğunu düşünün. Bu durumda duygusal cevabımız, alışkanlık yasasının direnci ve göreceli uygulamasıdır.

Olumlu durumlar gerçekleştiğinde ise bize tam tersi olur. Onlara çok daha kolay alışırız. Bu nedenle, alıştığımız için, pozitif duygular ortadan kalkana kadar her defasında daha az yoğun hissedilme eğilimindedir.

5. Duygusal momentumun korunumu

Olumsuz deneyimler duygusal güçlerini uzun süre korumaktadır. Ürettikleri etki birkaç yıl sürebilir. Durum zaten ortadan kalkmış olmasına rağmen, duygular mevcut kalır.

değerlendiren kadın

Bu durum benzer bir durum ortaya çıkana kadar değişmeden kalır ve olumlu bir şekilde yeniden değerlendirilebilir. Yani, yaşama geri dönüp sorunu doğru bir şekilde çözmelisiniz, böylece olumsuz duygular ortadan kaybolacaktır.

6. Kapanış ve sonuçları için bakım

Kapanış yasası, duyguların mutlak bir gerçeklik fikri yaratma eğiliminde olduğunu söylemektedir. Bir duygu yoğunluğu çok fazla olduğunda, her şeyi beyaz ya da siyah olarak görürüz. Sorunun sadece bir tarafını takdir edebiliriz.

Duyguların bir diğer kuralı da sonuçlara dikkat etmektir. Bu, insanların neden olabileceği sonuçlara bağlı olarak duygularını modüle etmeyi başardıklarını gösterir. Örneğin, çok fazla öfke hissedebilirsiniz, ancak meydana gelebilecek sonuç ciddi değilse, saldırı yapmazsınız.

7. En hafif yük ve en büyük kazanç

Daha hafif yük yasası, insanların durumları farklı bir şekilde yorumladıklarında duygularını değiştirebileceğini söylemektedir. Bir insan, olumsuz duygulardan uzaklaşmalarına yardımcı olan düşüncelere sarılmaya eğilimlidir. Örneğin, “bu kötü durum benim başıma geldi ancak bu ilerde daha güzel şeyler olacağı anlamına gelebilir”.

uçan kadın

En büyük kazanım kanunu, duygusal bir fayda elde etmek için durumları yeni bir bakış açısıyla tekrar yorumlamaya çalıştığımızı göstermektedir. Örneğin, yükseklikten korkuyoruz ve yükseklerde oynayanların gerçekten sorumsuz olduğunu varsayıyoruz.

Frijda’nın yazdığı duyguların yasaları, insan duygularını anlamadaki uzun vadeli çalışmalara büyük bir katkıda bulunmaktadır. Frijda bunları yasa olarak kabul etmesine rağmen, gerçekte psikoloji okulları onları böyle kabul etmemiştir. Ancak, bu doğru olan sonuçları değiştirmemektedir.

İlginizi çekebilir ...
Nasıl Duygu Günlüğü Tutulur
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Nasıl Duygu Günlüğü Tutulur

Duygularınızı tam olarak hissettiğiniz gibi yazarak bir duygu günlüğü tutabilirsiniz. Ancak duygular dağınık bir yapıya sahip olma eğilimindedir...


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.