Michael Stone'a Göre Zihindeki Zulüm Seviyeleri

Michael Stone tarafından öne sürülen 22 zulüm seviyesi, adli bilimlerde resmi olarak kullanılmayan bir sınıflandırmadır. Buna rağmen, bu konudaki en kapsamlı sınıflandırmalardan biridir.
Michael Stone'a Göre Zihindeki Zulüm Seviyeleri
Gema Sánchez Cuevas

Yazan ve doğrulayan psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Son Güncelleme: 06 Mayıs, 2021

Michael Stone tarafından önerilen zulüm seviyeleri, suçluların kötülük derecesini ölçmeye çalışan bir ölçektir. Bu ölçek şimdiye kadar akademik düzeydeydi, yani adli bilimlerde katilleri sınıflandırmak için kullanılmıyordu.

Genel anlamda zalim insan, diğer insanların acılarına şefkat duymayan ve hatta başkalarında acıya tanık olduğunda veya acıya neden olduğunda tatmin olan kişidir. Ancak, bu durum farklı yoğunluklarda meydana gelebilir ve buna bağlı olarak da çeşitli zulüm seviyelerini oluşturur.

Michael Stone, Columbia Üniversitesi’nde görev yapan Adli Psikiyatri Doktorudur. Hayatının çoğunu katillerin davranışlarını incelemeye adamıştı ve  suçluların sahip olduğu psikopati derecesinin, zulüm seviyelerine bağlı olduğu sonucuna varmıştır. Stone’a göre birazdan göreceğimiz gibi üç gruba ayrılmış 22 seviye vardır.

“Zalim birinin yararlı olabileceği fikri zaten ahlak dışıdır.”

– Çiçero

Zihindeki zulüm seviyeleri

Zulüm olmadan cinayet

Birinci kategori, diğer zulüm seviyelerinden ayrılır. Haklı bir nedenle bir kişiyi öldürenleri  kapsar ve  meşru müdafaa olarak adlandırılır. Bu durumda, bir başkasının yaşamına karşı müdahalede bulunma vardır ancak bu, kişinin hayatta kalma içgüdüsünden kaynaklanmaktadır.

Bu ilk seviyede, tam olarak bir zulüm yoktur. Cinayet bir kendini koruma aracıdır veya kazara işlenmiştir. Başkasına zarar vermek için önceden planlanmış kasıtlı bir niyet yoktur, daha ziyade, koşulların gücü hakimdir.

Zulüm seviyelerinde ilk grup

İlk zulüm seviyeleri grubunda, iki numaradan altıncıya giden kategoriler vardır. Bu sınıflandırmada, nefsi müdafaa olarak görülebilen, ancak mağdurun acı çekmesini de içeren cinayetler vardır.

Bu durumda zulüm seviyeleri şu şekildedir:

 • Seviye 2. Tutku suçları işleyenleri içerir. Bu gruptaki katiller tehlikeli olabilir, ancak psikopatik özelliklere sahip değillerdir.
 • Seviye 3. Bu suçlara ortakları veya sevgilileri gibi suç ortakları da dahildir. Anti-sosyal özelliklere, düzensiz ve dürtüsel bir kişiliğe sahiptirler.
 • Seviye 4. Saldırının kaynağı kendileridir ancak meşru müdafaa kapsamında öldürürler. Sonrasında da kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını söylerler.
 • Seviye 5. Bir bağımlılıkları varsa, cinsel istismara tepki olarak veya para kazanmak için öldürürler. Psikopat değildirler ve genellikle pişmanlık duyarlar.
 • Seviye 6. Psikopatik özellikler olmaksızın dürtüsel cinayete karşılık gelir.

İkinci grup: psikopatik özellikler

Zulüm seviyelerindeki ikinci grup, sadizmin tam özelliklerini ortaya koymadan psikopatik özelliklere sahip bireylere karşılık gelir. 7. adımdan 16. adıma kadar değişir ve genellikle haksız suçlarla ilişkilendirilir.

Bu durumda zulüm seviyeleri şu şekildedir:

 • Seviye 7. Cinayet motivasyonu, çevredeki insanları kıskançlık vb. sorunlar nedeniyle öldürmeye yol açan narsistik bir bozukluktur.
 • Seviye 8. Herhangi bir tetikleyicinin suçlunun bastırılmış öfkesini ortaya çıkarmasıyla ilişkili olarak gerçekleşen cinayetleri içerir.
 • Seviye 9. Suça bağımlılık vardır. Bunun nedeni failin bir bozukluğa sahip olmasıdır.
 • Seviye 10. Bu, katillerin öldürmek için kendilerini ikna ettikleri, kendilerini haklı gördükleri seviyedir. Kendilerine “engel” olanları, vicdan azabı çekmeden öldürürler.
 • Seviye 11. Bu seviyede durum bir öncekinin aynısıdır, ancak bu durumda psikopatinin daha karmaşık bir resmi vardır.
 • Seviye 12. Kendilerini köşeye sıkışmış hissettiklerinde öldüren psikopatlarla ilişkilidir.
 • Seviye 13. Birçok durumda öfkeyle öldüren psikopatlar.
 • Seviye 14. Bir suçu önceden planlayan psikopatlar.
 • Seviye 15. Bir öfke patlaması sırasında herhangi birini öldürebilen seri katillere karşılık gelir.
 • Seviye 16. Bu seviye birden fazla katilin bulunduğu yerdir.
karanlıkta yürüyen adam silüeti

Üçüncü grup: tipik psikopatlar

Üçüncü zulüm seviyeleri grubunda tipik psikopatlar vardır. “Acımasız” olarak adlandırılabilecek tüm kriterleri karşılayan, yani başkalarının acısına duyarsız ve aşırı derecede anti-sosyal olan insanlardır.

Seviye 17’den 22’ye kadar olan kriterler şunları içerir:

 • Seviye 17. Mağdurun ihbar etmemesi için tecavüz ettikleri kişiyi öldüren katilleri içerir.
 • Seviye 18. Kurbanlarına işkence eden ve sonra onları öldürenleri içerir.
 • Seviye 19. Sadece öldürmekle kalmayan, aynı zamanda kurbanlarında ve cinayetten sonra tüm toplumda terör yaratmaya çalışanlardır.
 • Seviye 20. İşkence etmekten büyük zevk alan suçlular, ardından kurbanı öldürürler.
 • Seviye 21. Bu gruptakiler “zevk” için işkence ederler ancak daha sonra kurbanlarını öldürdükleri için bu durum her zaman kanıtlanamamaktadır.
 • Seviye 22. Kurbanlarını öldürmeden önce onların acılarını en yüksek seviyeye çıkaran işkencecileri içerir.

Görüldüğü gibi, zulüm seviyeleri özellikle başkalarına acı verme ve bu acıdan zevk alma arzusuyla ilişkili yönlerle tanımlanır. Aynı şekilde cinayete yol açan motivasyon da dikkate alınır.

İlginizi çekebilir ...
Charles Manson ve Şeytani Tarikatının Ardındaki Psikoloji
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Charles Manson ve Şeytani Tarikatının Ardındaki Psikoloji

Charles Manson hayranlığının sebeplerini anlamak davranış ve kişilik biliminin bugüne kadar çözmeye çalıştığı en alengirli bulmacadır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Sevilla Valderas, B., & Sevilla Valderas, B. Psicoanalistas, psicólogos y psiquiatras hablan de la psicopatía y la maldad humana [Itzkowitz y Howell, 2020] Psychoanalysts, psychologists and psychiatrists discuss psychopathy and human evil [Itzkowitz and Howell, 2020].


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.