Japonya’daki Disiplinin Üç Anahtarı

Ağustos 2, 2019
Japonya'daki disiplinin üç anahtarı düzen, temizlik ve dakikliktir. Bununla ilgili her şeyi burada okuyun!

Japonlar için disiplin esastır ve daha küçük yaştayken çocuklara aşılanması gerekir. Bu disiplin ve dürüstlük anlayışları sayesinde Japonlar yaşamlarında hep düzenli olmayı başarıyorlar.

Genellikle, Batılılar Japonların kusursuz davranışlarından etkilenirler. Ancak dikkatimizi çeken şey, üretken oldukları kadar sağlam da olan teknolojik şirketler kurarak kendilerini dünya pazarında konumlandırmalarıdır.

Ayrıca sorunlardan kurtulma yeteneklerini de takdir ediyoruz. Bunu II. Dünya Savaşında yaptılar ve son zamanlarda Fukushima Daiichi nükleer felaketinden sonra da başardılar. Japonlar ısrarcı, dayanıklı ve disiplinlidir.

Çalışmalarına ve topluluğun refahına etkin bir şekilde katkıda bulunma ihtiyacı, hiç şüphesiz dünyanın dikkatini çekmeye ve insanları kendileri için yüksek beklentiler belirlemeye devam eden bir şeydir. Ancak, bu yüksek beklentiler her yıl artmaya devam eden endişe, stres ve yüksek intihar oranlarına yol açmıştır.

bottan düşmemeye çalışan adam

Japonya’daki disiplinin üç anahtarı

Japon dili de son derece ilginçtir. Bu dil, diğer dillerde bulunmayan ifadelere sahiptir. Japonca, Japonların başkalarını ve çalışmalarını takdir etmenin önemini gösterdikleri yerdir. Örneğin, “Otsukaresama desu” (sıkı çalışmanız için teşekkür ederiz) gibi ifadeler, başkalarının çalışmalarını ve çabalarını takdir etmenin bir yoludur.

Bu durumda, disiplin her şeyi besleyen köktür. Disiplin yeteneği artırmaya yardımcı olur. Japonya’da zekadan bile daha değerlidir.

İşte Japonya’da disiplinin üç anahtarı:

Organizasyon

Organizasyon zaman kazanmamızı ve daha etkili olmamızı sağlar. Organize bir ev uyumu yansıtır. Her öğretmen, öğrenci ve personelin açık işlevleri olan bir okul, günlük işlerin etkinliğini arttırır.

Yani, bir ortamı organize etmek, görevleri optimize etmenize ve zorluklara çabucak cevap vermenize olanak sağlar.

Japon liderlerin günlük görevlerin neredeyse her detayından haberdar olduklarını görmezden gelemeyiz. Onlara göre, her bireyin işini tam anlamıyla yerine getirmesi önemlidir.

çamaşırlarını düzenlemiş olan Japon kadın

Temizlik

Japon kültüründe temizlik, yerleri süpürmekten daha fazlasıdır. Aynı zamanda yaşamlarımıza denge getirmenin bir yoludur. Marie Kondo’ya ait olan ev düzenleme ve temizleme yöntemi pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Kirli ve dağınık olan her şey refahı ve zihni etkiler. Bu nedenle, mekanlarımızda uyum yaratmak için bazı adımlar atmamız gerekmektedir.

Japonya’da 5S olarak bilinen bir yöntem uygulanır:

  • Seiri: İşe yaramayan ve arzu edilmeyen her şey atılmalı.
  • Seiton: Her şeyin özel bir alanı olmalı.
  • Seiso: Çocuklar dahil her insan, tüm alanları temiz tutmaktan sorumludur.
  • Seiketsu: Herkes tarafından anlaşılabilen temizlik standartları ve net kurallar olmalı.
  • Shitsuke: Bu terim aynı zamanda “disiplin” anlamına gelir ve yukarıdakileri günlük olarak uygulamak anlamına gelir.

Dakiklik

Disiplinin bir diğer anahtarı dakikliktir. Bu terim, sadece her durumda zamanında olmanız gerektiği anlamına gelmez. Dakiklik, amacımıza sadık kalmak, bir hedef belirlemek ve yerine getirme demektir. Bir dizi günlük hedef belirlemek ve bunları hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmek anlamına gelir.

gün batımında suda bir tapınak kapısı

Bunlar aşırı yüksek beklentilere yol açmaktadır. Bu bakımdan, Japonya’da 30 yaşın altındaki birçok genç yetişkinin bu beklentileri karşılayamadıklarında intihara teşebbüs ettiklerini biliyoruz.

Hiç kimse özgürlüklerini ve yaşam kalitelerini sınırlayan baskıcı taleplerle karşılaştığında bu uç noktalara gitmemelidir. Japon halkının disiplininden ders almalıyız, ancak Japon değerleri her bağlamda uygun ölçülerde uygulanmalıdır. Bütünlüklerinden ve esnekliklerinden ilham almalıyız. Ancak, psikolojik aşırılıklara gitmemeliyiz.

  • Blocker, Gene (2001) Japanese Philosophy. Sunny Press