Logo image
Logo image

Hervey Cleckley: Psikopatinin Babası

5 dakika
Bu makalemizde size psikopatiye bakışımızı tanımlayan ve psikopatların davranış biçimlerini açıklayan Hervey Cleckley'den bahsedeceğiz.
Hervey Cleckley: Psikopatinin Babası
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Hervey Cleckley ismi size tanıdık gelmeyebilir. Ancak, hepimiz psikopatiyi duymmuş ve çoğumuz bu terimi kötüye kullanmışızdır. Bu Amerikalı psikiyatrist, psikopati olarak bildiğimiz şeyleri tanımlayan araştırmanın kapısını açtı.

1903’ten 1984’e kadar yaşadı ve birçok psikopatın detaylı klinik ve tıbbi gözlemlerini yapan parlak bir bilim insanıydı. Ana kitabı The Mask of Sanity (1941), kariyerinde psikiyatri çalıştığı merkezlerde danışanı veya stajyer olan on altı psikopatı anlatıyor.

Peki ya hiç psikopatinin tam olarak ne olduğunu merak ettiniz mi? Onu nasıl tanımlayabiliriz? Bu psikiyatrist kendi alanındaki araştırmalarda devrim yarattı ve özellikle tüm psikopati alanını derinlemesine araştırdı. Bu yazıda kilit bulgularını keşfedeceğiz.

Some figure

Psikopatiyi saptamada temel kriterler

Hervey Cleckley bütün gözlemlerini kendi hastalarından yapmıştır.
Psikopatların duygularında, içgörülerinde ve farkındalıklarında temel bir eksiklikten muzdarip oldukları hipotezini önerdi. Sonuç olarak, bu, yaşamı diğer insanlarla aynı düzeyde deneyimlemelerini önler.

Bu nedenle, bu insanlar bir toplumun sosyal, etik, yasal ve ahlaki normlarını kabul etmede ve bunlarla bütünleşmede bazı zorluklar yaşarlar.

Cleckley, bir psikopatın temel özelliklerini topladı ve toplam on altı temel kriter altında somutlaştırdı. Onları üç gruba ayırdı:

Pozitif ayarlama

 • Yüzeysel çekicilik ve yüksek zeka.
 • Mantıksız düşünme belirtilerinin yokluğu.
 • “Sinirlilik” veya psikonevrotik belirtilerin olmaması.
 • Çok düşük bir intihar olasılığı.

Kronik davranışsal sapma

 • Pişmanlık veya utanç eksikliği.
 • Sahtelik ve samimiyetsizlik.
 • Patolojik bencillik.
 • Sevememe veya diğer duyguları ifade edememe.
 • İçgörü eksikliği.

Duygusal-kişilerarası açıklar

 • Güvenilirlik eksikliği.
 • Alkol etkisi altında ve bazen normal koşullarda ‘Grotesk’ davranışı.
 • Kişisel olmayan, sıradan ve kötü bir şekilde tamamlanan cinsel yaşam.
 • Net bir yaşam planına uymamak.
 • Zayıf yargı ve deneyimlerden öğrenememe.
 • Uygun olmayan şekilde motive edilmiş antisosyal davranış.

Hervey Cleckley psikopatiyi nasıl anladı?

Daha önce belirtilen bu başlangıç noktalarına dayanarak, Hervey Cleckley psikopati üzerine araştırmasını geliştirdi, alanı genişletip temel özelliklerini tanımladı.

Pozitif uygunluk

Cleckley bir psikopatı çoğu zaman karizmatik, samimi ve hoş bir birey olarak nitelendirdi. Ayrıca genellikle üstün zekaya sahip, mükemmel bir akıl yürütme ve etkileyici becerilere sahip bir insan olduğu izlenimini veriyorlar. Sosyal normları mutlak bir mantıkla anlar ve tartışırlar. Buna ek olarak, eylemler ve ortaya çıkan sonuçlar arasındaki ilişkiyi tamamen anlarlar.

Bu yazar ayrıca, normalde insanların sinirli, gergin veya stresli hissettiği durumlarda, psikopatların sakin kaldıklarını ve endişeli semptomatoloji göstermediklerini ileri sürdü.

Bu yazar tarafından araştırılan çoğu durumda, psikopati, şaşırtıcı bir şekilde intihar düşüncelerine veya gerçek intihar girişimlerine karşı koruyucu bir faktördü. Bu bireylerin yol açtığı kaotik ve kendine zarar veren yaşama rağmen, yaşamlarını sonlandırmanın tek girişimi boşuna girişimlerden başka bir şey değildi. Genellikle ailelerinin dikkatini çekmek ve sevgisini kazanmak için önceden hazırlanmış stratejilerdi.

Kronik davranışsal sapma

Hastaların eylemleri genellikle ailelerine, yakın arkadaşlarına ve kendilerine zarar verdi. Bununla birlikte, sıklıkla pişmanlık veya utanç duymadan yalan söyleyerek, saklanarak veya başkalarını suçlayarak karşılık verdiler. Bu nedenle, Cleckley, psikopatın gerçeğe kayıtsızlığının dikkat çekici olduğu sonucuna vardı.

Bu gerçek, yüzeysel çekicilikleri ve yüksek inanç ve manipülasyon güçleriyle birlikte, içten olup olmadıklarını anlamayı zorlaştırıyor. Aksine açık kanıtlar olsa bile, onların mantığından şüphe etmemek zordur.

Şimdi hastalarının duygusal kapasitesinden bahsedeceğiz. Genellikle akrabalarına, eşlerine veya çocuklarına karşı tamamen güvenilir bir sevgi duygusu üretebilmişlerdir. Ancak, eylemleri çoğu zaman tam tersini onaylar.

Bu bireylerin hisleri ve duyguları sadece yüzeysel görünüyor. Etrafındakilere gösterdikleri şey tamamen inandırıcıydı. Ancak, duygular tarafından değil, cezadan kaçınmak veya istedikleri bir şeyi elde etmek gibi mantıklı sebeplerle motive oldular.

Böylece, onlar için ne kadar fedakarlık yapılırsa yapılsın, onlara gösterilen sevgi veya takdir de olsa, bir psikopat aynı yoğunlukta cevap veremez. Size iyi davrananlara karşı iyi davranmaya dair insan etiği, yalnızca kişisel kazanç için kullanabilecekleri zaman onlar için geçerlidir.

Duygusal-kişilerarası açıklar

Son olarak, (duygular alanı dahilinde) Cleckley’in çalışmasının keşfettiği hafifmeşreplik miktarına dikkat edilmelidir. Hafifmeşreplik ve genel olarak pek çok cinsel partnere sahip olma eğilimi söz konusuydu.

Bazı durumlarda fahişelerin hizmetlerini kullanırlar ve partnerlerine sadakatsizlikte bulunurlardı. Bu davranış, yazara göre, onları sınırlama konusundaki kısıtlamaların eksikliği ve psikopatların sahip olduğu dürtüsellikten kaynaklanıyordu. Bunların hepsi, yükümlülüklerine ve eylemlerinin sonuçlarına karşı kayıtsızlığa ek olarak gösterilir. Buna suçluluk, pişmanlık ya da utanç eksikliğini de ekleyebiliriz.

Cleckley’in bize anlattığı tipik psikopat, sıklıkla alkol kullanıyor ve belli bir yaşam planını takip etmekte başarısız oluyor. Bu nedenle, bir hedefe yönelik herhangi bir çaba gösteremezler. Sonuç olarak, güvenilir insanlar olarak kabul edilemezler.

Tüm bunlara ek olarak, bir psikopatın deneyimleri onların yaşamını pek değiştiremez, çünkü hatalarından ders almazlar ve aynı eylemleri tekrar ve tekrar yaparlar.

Bu, eylemlerinin ve içgörü eksikliğinin potansiyel felaket sonuçlarına karşı kayıtsızlıklarına pişmanlık ve utanç eksikliğini eklediğimizde vurgulanır.

Bu sağduyusuzluk, eylemlerine ve hayatlarında yaşadıklarına baktığınızda açıktır. Bununla birlikte, ahlaki bir ikilem içeren varsayımsal durumlarda, bir psikopatın kararı en uygunudur.

Cleckley’in hastalarında suç

Son ilgi çekici nokta olarak, Cleckley, psikopatların işlediği suçların küçük olma eğiliminde olduğunu belirtti. Burada küçük hırsızlıklardan, araç hırsızlığından, kavgalar başlatmaktan veya kavgalara katılmaktan, skandallara, sahte çeklere vb. kadar gider. Yazar tarafından bildirilen on altı vakanın sadece üçü, tekrarlayan bir biçimde saldırganlık gösteren insanlarla ilgilenmektedir.

Buna rağmen, burada vurgulayabileceğimiz temel özellik, antisosyal davranışlarının saf anlamsızlığıdır. Eylemlerinin çoğunu belirli bir amaç olmadan veya faydaları büyük ölçüde aşan bir bedel ile gerçekleştirdiler.

“Sıradan” suçlulara gelince, onlar ve psikopatlar arasındaki fark içgörü eksikliği ve eylemlerinin arkasındaki niyet olacaktır. “Sıradan” suçlu, eylemlerinin (suçlar) belirli amaçlara ulaşmak için bir araç olduğunu kabul eder. Bu araçlar ve amaçlar normalde genel toplum tarafından paylaşılmamasına rağmen anlaşılmaktadır.

Bu psikopatlarda gerçekleşmez. Bu tür eylemleri gerçekleştirmek için belirli bir amaç veya anlaşılabilir bir nedenleri yoktur. Örneğin, az miktarda para çalarak yakalanma riskiyle yüzleşebilirler ve aynı zamanda parayı hiç kullanmadan iyi bir şekilde yaşayabilirler.

Some figure

Hervey Cleckley’in mirası

Bu makalede paylaştığımız psikopatik profilin açıklaması, psikopati konusundaki derinlemesine bir çalışmaya dayanmaktadır. Bununla birlikte, Hervey Cleckley’in yetmiş yıldan daha uzun bir süre önce Akıl Maskesi’ni yayınladığı zamanın, mevcut bağlamı ve kıt bilimsel literatürünü anlamalı ve dikkate almalısınız.

Bilimsel gelişmelerin ve ardından yapılan araştırmaların, Cleckley’in tüm orijinal önerilerini değiştirdiğini, mükemmelleştirdiğini ve genişlettiğini unutmamalıyız. Buna rağmen, yapının anlaşılmasına sağladığı önemli katkılar hala gerçekten değerlidir.

Bu nedenle, Hervey Cleckley ismini daima psikiyatriyle ve daha spesifik olarak psikopati çalışmasıyla ilişkilendireceğiz. Muhtemelen, araştırması ve The Mark of Sanity olmasaydı, bu konuda daha sonraki araştırmaların birçoğu asla geliştirilemezdi. Böylece, mirası, psikopati alanında gelecekteki araştırmalara açılan kapı olarak, bir referans olarak bile geçerlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Cleckley, H. (1988). The mask of sanity: An attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality (5º Ed.). Augusta, Georgia: E. S. Cleckley
 • Hervey M. Cleckley. (n.d.) Recuperado el 31 de Mayo, 2014, de la web Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hervey_M._Cleckley
 • Patrick, C. J. (2006) Back to the future: Cleckley as a guide to the next generation of psychopathy research. In C. J. (Ed.), Handbook of psychopathy (pp. 605-617). New York, NY, US.: Guilford Press

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.