Egotizm veya Benlikçilik Ne Demektir?

Merriam-Webster'a göre, egotizm "abartılı bir öz-önem duygusudur."
Egotizm veya Benlikçilik Ne Demektir?
María Vélez

Yazan ve doğrulayan psikolog María Vélez.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Aksi gibi görünse de, egotizm terimi, egoizmin eşanlamlısı veya benzeri değildir. Terimler, 19. yüzyıldan önce, edebiyatta bile, hemen hemen birbirinin yerine kullanılıyordu. Bununla birlikte, psikoloji alanında şu anki anlamları farklıdır. “Ben” ve “ego” kavramlarıyla eşit derecede bağlantılı olsa da, egotizm, başkaları hakkında endişelenmeden kendi çıkarlarına sahip çıkan bencil insanlara atıfta bulunmaz.

Merriam-Webster’a göre, egotizm “abartılı bir öz-önem duygusudur”. Egoistin böyle bir önemi kendine atfetmek için nedenleri olup olmadığına bakılmaksızın, başkalarına kendi önemini göstermeye yönelik doyumsuz bir arzu olarak da tanımlanabilir. Ancak, genellikle, durum bu da değildir.

Egotist, etrafındaki insanlara ne olduğuna dikkat etmeyen kişidir. Aynı zamanda kendileriyle yaşayan insanların ihtiyaçlarını da göz ardı eder, kendi sorunlarının ve ihtiyaçlarının diğer insanlarınkinden üstün olduğuna inanırlar. Empatiden yoksun olmaları, başkalarını bir amaç için bir araç olarak görmelerine yol açar. Aşırı egotizm aynı zamanda B tipi kişilik bozukluklarının ayırt edici bir özelliğidir, özellikle histrionik ve narsisistik insanlar için bunu söyleyebiliriz.

Egotist bir kişiliğin özellikleri

Aşırı özgüvenleri ve öz saygıları vardır

Başarıya giden yolda ilerlemek için özgüvene sahip olmak gerekir. Öte yandan, çok fazlasına sahipseniz küstah olursunuz. Egotistler, diğer herkesin hatalı olduğunu varsayarlar ve başkalarının başarılarını onaylayamayacak durumdadırlar.

Egotist çok şey ister. Ve zaman zaman şöyle şeyler söylediklerini duyarız: “İnkar etmiyorum: kendi kendime konuştuğum zamanlar oluyor … çünkü bazen bir uzmanın tavsiyesine ihtiyacım oluyor“. Bunu bir şaka gibi söylüyorlar, ama onlara göre, aslında bu bir şaka değil.

Kısacası egotizm, kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemizi engeller. Zaten mükemmel olduğumuza inandığımızda neden değişmeye zahmet edelim ki? Bu anlamda, Jillian Michaels’ın sözleriyle şunu hatırlamakta fayda var: “Egonuz için kötü bir gün, ruhunuz için harika bir gündür“.

egotizm "abartılı bir öz-önem duygusudur"

Egotizm mahkumu olan insanlar, fantezi dünyalarında yaşıyorlardır

Egotist insanlar, gelecekte başaracaklarını hayal ettikleri harika şeyler hakkında düşünmek için çok zaman harcarlar. Projeleri, her şeyden çok başkalarını etkilemeye dayanıyordur. Başkalarının ilgisini artırmak için etraflarındaki şeyleri süslemeye meyillidirler. Genel olarak, hayatlarının çoğu yönünü abartma ve dramatize etme eğilimindedirler.

“Zor” bir kişilikleri vardır

Egotistler, yalnızca kendi bakış açılarını dikkate alırlar. Genellikle işlerin nasıl yapılması gerektiğini ve başkalarının nasıl davranması gerektiğini tam olarak bildiklerine inanırlar. Her şey “olması gerektiği gibi” gitmediğinde, kontrolü kaybettiklerini hissederler ve bu onları rahatsız eder.

Bu insanlar cevap olarak “hayır”ı kabul etmezler. Tutarsızlıkların saldırganlık ile eşdeğer olduğunu düşünürler ve her şey istedikleri gibi gidene kadar etraflarındakilerin huzurunu bozabilirler.

Benlik saygıları düşüktür

Çelişkili görünüyor ama aslında değil. Egotizm, insanların reddedilmekten kaçınmak için kendi güvensizliklerini gizlemeye çalışmasına neden olur. Bunu, kendilerini gerçekte olduklarından daha yetkin göstererek yaparlar. Mükemmel olduğuna inandıkları bir imajı korumaya çalışırlar. Ve her şeyden önce, bir durumun kontrolünü asla kaybetmemeye çalışırlar.

Benlikçilik ne tür işlevlere sahip bir mekanizma?

Gestalt terapisinde egotizm veya benlikçilik

Egotizm aynı zamanda Gestalt terapisinin düşündüğü nevrotik mekanizmalardan biridir: bu mekanizmanın ana işlevi, egonun narsisistik anlamda büyümesi yoluyla iletişimi artırmak ve güçlendirmektir.

Bu mekanizma, terapötik süreç sırasında Gestalt terapisi tarafından desteklenirken, hasta ihtiyaçlarından sorumlu olmalıdır. Bunu yapmak, engellenmeyi azaltmaya ve kendi kendine desteği teşvik etmeye yardımcı olur.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.