Logo image
Logo image

Doğru Mesleği Bulmanın 5 Yolu

4 dakika
Profesyonel kariyerimizi çizme konusunda verdiğimiz kararlar hem gerçek anlamda hem de algı açısından hayatımızın kalitesini önemli ölçüde etkiler. Bu yazımızda, sizlere bu önemli konuyla ilgili bilgiler veriyoruz.
Doğru Mesleği Bulmanın 5 Yolu
Son Güncelleme: 04 Haziran, 2020

Kendimize en uygun meslek kariyerinin ne olması gerektiği sorusu her birimiz için gerçek anlamda zor ve sıkıntı veren bir konudur. Çocuklar, çok erken yaşlardan itibaren “büyüdüklerinde” ne olmak istediklerini düşünmeye başlarlar. Okul hayatı bittiğinde ise artık gerçek anlamda karar verme zamanı gelmiş demektir. Ancak bu karar süreci genelde çok sayıda şüphe ve soru işareti ile doludur.

Gerçek anlamda hangi işle uğraşmamız gerektiğini bulma sorununa ek olarak bir de iş dünyasının doğasından kaynaklanan yoğun bir baskı ile yüzleşmek durumunda kalırız. Bu nedenle, hem zevklerimiz hem de ilgi alanlarımız açısından iş imkanlarını ve bu işlerin hangi çevre içinde bulunduklarını iyi bir biçimde değerlendirmemiz gerekir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de, kişinin iş açısından birden fazla konuya ciddi anlamda ilgi duymasının da olasılıklar içinde bulunduğunu unutmamalıyız.

Bunun sonucunda da, birden fazla ilgi alanından hangisini seçmemiz gerektiğine ilişkin bir karara varmak her zaman kolay bir iş değildir. Şimdi sizlere, gerçekten yapmak istediğiniz işi keşfetmek ya da bu anlamda kendi yolunuzu yeniden belirlemek için yardımcı olacak beş araç ya da strateji sunuyoruz.

“Uğraştığınız iş hayatınızın bel kemiğidir.”

– Nietzsche

Some figure

1. Tanımlama

Doğru işi bulmak için yardımcı olacak faktörlerden biri tanımlamadır. Bu aşama, bazı iş kollarında gerçekleştirilen belli başlı davranışlarla kişinin genellikle kendiliğinden yaptığı davranışlar arasında benzerlikler bulunması ile ilgilidir.

Örnek olarak, bir kişi genellikle para kazanmanın, yatırım yapmanın ve kazancını katlamanın en iyi ve etkin yolları ile ilgilenerek bunların arayışı içindeyse aslında o kişi pratikte finansal yönetim yapıyor demektir. Diğer bir insan, acı çekenlere ve bu insanların çektikleri acıları hafifletme konusunda özel bir hassasiyete sahipse, bu durumda büyük bir olasılıkla sağlıkla ilgili bir mesleğe ilgi duyuyor demektir.

Elbette doğru işi bulmak için öncelikle kendinizi gözlemlemeniz ve tanımanız gereklidir. Böylelikle ipin ucunu yakalayabilir ve istediğiniz sonuca ulaşmak için ilerleyebilirsiniz. Bu bağlamda, özellikle davranışlarınızı şekillendiren ve kendiliğinden yapma eğiliminde olduğunuz hareketleri yakalamaya çalışmanız önemlidir.

2. Daha Fazla Konsantrasyon

Bir meslek dalına özel bir ilgi duyduğunuzun açık göstergelerinden biri, kendinizi o işe verdiğiniz anlardaki konsantrasyon seviyesidir. Diğer bir deyişle, bir işle uğraşmaya başladığınızda, bir anda adeta tüm dünyayı unutuyorsanız, büyük bir olasılıkla size hitap eden ve yapmaktan çok hoşlandığınız bir işle meşgulsünüz demektir.

Aynı şey tam tersi bir durum için de geçerlidir: Eğer bir işe başladığınızda çok çabuk bir biçimde ilginiz dağılıyorsa ya da sadece o işi bitireceğiniz anı sabırsızlıkla bekliyorsanız, bu durumda o işin size fazlaca hitap ettiği söylenemez. Ayrıca bu aşamada doyum ya da yorgunluk kavramları da işin içine girer. Hepimizin işimize odaklanma konusunda bile sorun yaşadığımız günler mutlaka olur.

3. Doğru Meslek İçin Anahtar Kelimelerden Biri: Akıcılık

Bir işi kolay bir biçimde yapabiliyor olmak doğru meslek edinimi konusunda önemli bir ipucu verir. Kişi, bazı alanlarda ya da konularda özel bir yeteneğe sahip olabilir. Bu alana girdikten sonra her şey sanki doğal bir şekilde ve herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan akıyor gibi olur.

Bu tür bir alanda elde edilen başarının dışında asıl önemli olan konu, işin özünü belirli bir hızda kavramak ve ciddi bir engelle karşılaşmamaktır. Bu durum, kişinin düşüncelerini yoğunlaştırdığı alanın kendi mantığına olan yatkınlığını gösterir.

4. Kendi Kendine Çalışma ve Meslek Seçimi

Doğru mesleğin açık göstergelerinden bir diğeri ise, kişinin bir konuyla ilgili olarak kendiliğinden daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaç ve merak duyması durumudur. Kişi, biri istemeden ya da böyle bir gerekliliği olmadığı halde daha fazla öğrenmek ister ve cevaplar buldukça daha fazla soru sorma ihtiyacı hisseder.

İşte bu merak, belirli bir konuya olan gerçek ilginin bir göstergesidir. O nedenle, araştırmak, okumak ya da daha fazla bilgi edinmek istediğiniz konuların farkında olmak çok önemlidir. Yani gerçek işinizin bu alanlardan birinde bulunma olasılığı yüksektir.

Some figure

5. Yorgun Hissetme

Bu özellik konsantrasyonla yakından ilgilidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı işlerle meşgul olurken sanki zaman uçup gider. Bazı işlerde ise kendimizi sanki yerçekimine karşı mücadele ediyormuşuz gibi hisseder ve zorlanırız. Aynı zamanda kimi aktiviteler kişinin çok daha hızlı bir biçimde yorulmasına neden olur.

Yorgunluğun hızlı ve yoğun bir biçimde ortaya çıkması hoşa gitmeyen bir aktivitenin sonucunda ortaya çıkan bir durum olabilir. Diğer taraftan, eğer bir görevi yaparken çok uzun bir zaman harcamış olmanıza karşın herhangi bir yorgunluk hissi duymuyorsanız, bu durum büyük bir olasılıkla sevdiğiniz işi yapıyorsunuz demektir.

Gerçek işinizi keşfetmenin neden önemli olduğuna sorusuna verilecek en net cevap, huzur ve mutluluğun büyük bir oranda uğraşmaktan keyif aldığımız şeylerle yakalanacağı gerçeğidir. Eğer bunu başarabilirsek, iş dünyasında başarıyı yakalama olasılığımız da o denli yüksek olacaktır. Hayatımızın önemli bir bölümünü işimize ayırırız. O nedenle de, bu yazımızın konusunun yaşadığımız çağda gerçekten önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


Sánchez, J. E. G. (2011). El cine y la vocación profesional. Cuadernos de Bioética, 22(3), 543-556.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.