Logo image
Logo image

Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Cinsel Taciz

3 dakika
Çocuk istismarı maalesef ki oldukça yaygın bir biçimde karşılaşılan bir kavram. Bu yazımızda, çocuk istismarı ve cinsel taciz konularına değineceğiz.
Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Cinsel Taciz
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas

Tarafından yazılmıştır Patricia Grande Yeves
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Çevrimiçi çocuk istismarı, internette karşılaşılan cinsel saldırı biçimlerinden biridir. Bu alanda artan suç oranı, kapsamlı düzenlemeleri beraberinde getirdi. Çocuk istismarı ile ilgili yasal düzenlemelerin, özellikle suçun ne şekilde işlendiğine ve nasıl kurgulandığına dair bilgilere paralel bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bildiğimiz üzere internet, toplumu hayli şekillendiren bir olgu. Dijital ve teknolojik gelişmelerin son derece ivme kazanması ile var olan yasalar kimi konularda yeterli olmamaya başladı. Hatta günümüz koşullarında dördüncü nesil haklardan bahsedilir oldu. Bu haklar, dijital çağda doğan bireyleri kapsıyor. Bu bağlamda, kişisel bilgilerin korunması ile özel hayatın gizliliği birbirleri ile ilişkilendiriliyor.

Bilgi Çağında cinsel siber zorbalık olarak da tanımlanan çevrimiçi çocuk istismarının yaşandığı maalesef ki su götürmez bir gerçek. Çevrimiçi suçlarda görülen artış ve bu vakalardan doğan sonuçlar, hızlı ve kesin çözümler sunacak yasal düzenlemeleri zorunlu hale getirdi.

“Bir ifade özgürlüğü savunucusu olarak, yetişkinlerin diledikleri her materyale erişebilmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir ebeveyn ve toplumun bir parçası olarak ise, insanların yuvalarını çoğu şiddet içerikli olan görsellerden, yani; yetişkinlerin çocuklara uyguladığı bir tür istismardan koruyabilmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

– Naomi Wolf

Çevrimiçi Çocuk İstismarı Tam Olarak Nedir?

Some figure

Siber zorbalık pek çok pedofilin potansiyel kurbanları ile iletişime geçmek için kullandıkları yöntemlerinden biri. Bunun nedeni temel olarak telefon ve bilgisayarların mecburi ve hatta aşırıya kaçan biçimde kullanılması. Bilindiği üzere, bu cihazlarda yüksek kalite dahili kameralar yer alıyor. Bundan dolayı da, genç bireylerin internet aracılığıyla kişisel fotoğraflarını paylaşma imkanı fazlasıyla artıyor. Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar sayesinde bu durum çok daha yaygın hale geliyor.

Durum böyle olunca da, pedofiller (çocuklar ve gençlere karşı cinsel istek duyan yetişkinler) sıradaki kurbanlarını özellikle de en savunmasız kesimden binlerce profil arasından seçebilir hale geliyor: 10 ile 15 yaş arasındaki çocuklar.

İstismarcı kişi, internet aracılığıyla çok ciddi boyutlarda cinsel tacizde bulunabilir, hatta bu tacizlerin bazıları gerçek hayata da taşınabilir. Tabii tüm bunlar, henüz kişiliği tam olarak şekillenmemiş reşit olmayan bireyleri oldukça olumsuz etkiliyor. Bu bireyler en nihayetinde oldukça genç ve savunmasız kişiler.

Bahsettiğimiz pedofiller genellikle 30 ile 50 yaş arasında insanlardır. Normal kişiler gibi görünseler de bunlar, kendine güveni olmayan, olgunluk göstermeyen, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan bireylerdir. Ayrıca bu insanlarda, ciddi derecede kişilik bozuklukları da görülür.

Çocuk İstismarının Gelişimi ve Özellikleri

Some figure

Kasım 2002’de çocukların internette sergiledikleri davranışlar ve internet güvenlikleri üzerine yürütülen bir çalışmada, bir devlet görevlisi çocuk istismarı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Çalışmada, interneti düzenli bir biçimde kullanan çocukların %44’ünün bir noktada cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca çocukların %11’i çeşitli durumlarda tacize uğradıklarını itiraf etti. Bunun sonucunda da, internette çocuk pornosu üzerine bazı yasal önlemler alındı.

Böylelikle, çevrimiçi çocuk istismarı 18. maddenin 2422. fıkrasına göre Amerika Birleşik Devletleri kanununca federal bir suç olarak görülmeye başlandı. Çocuk istismarı kanunlarca çocuğu istismar edebilmek adına onunla kasten duygusal bağ kurmak olarak ifade ediliyor. Bu bağın kurulmasının ardında, cinsel istismar, çocuk kaçırma, çocukları fuhuş yapmaya ya da çocuk pornosunda yer almaya zorlama gibi nedenler yatıyor.

Çocuğun Hakkı

Cinsel rıza, kişinin rızası olmadan cinsel birliktelikte bulunmama hakkı olarak tanımlanıyor. Bu noktada çocuk istismarı bağlamında konuşacağımız kavram da, cinsel özgürlük değil, cinsel rıza oluyor. Amerikan kanunlarına göre, 13 yaşın altındaki bireylerin cinsel ilişkiye rıza gösterme gibi bir durumları bulunmuyor. Bunun nedeni de gayet bariz bir biçimde, 13 yaşın altındaki bireylerin kolaylıkla kandırılabilir çocuklar olmaları ve yeterli erişkinlik düzeyinde olmamaları.

Yeni teknolojilerin iletişim kurma biçimlerimizi değiştirdiği ortada. Artık sanal buluşmalar gerçekleştirilebiliyor ve bu durum da yeni yeni tehlikeleri ortaya çıkarıyor.

Bundan dolayı, pedofillerle ve özellikle de çocuk istismarı ile savaşmak adına bu gerçekliğin farkında olmalısınız. Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olun ve çocuğunuzu da olası tehlikeler konusunda bilgilendirin. Onlara internette gezinirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretin.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • LO 5/2010, de 22 de junio, de Acercamiento Tecnológico a Menores de Trece Años con Fines Sexuales, https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-9953-consolidado.pdf
  • Código Penal, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
  • Seguridad infantil y costumbres de los menores en Internet, http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013843.pdf

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.