Logo image
Logo image

Bir Sömürücünün Psikolojik Profili

3 dakika
Bir Sömürücünün Psikolojik Profili
Tarafından yazılmıştır Sara Clemente
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Bir sömürücünün psikolojik profilini anlamak için oldukça fazla çaba gösterildi. Ancak araştırmalar hala güvenilir, gözleme dayalı bilgiler üretemedi. Bununla birlikte, sömürücülerin ortak bazı özellikleri olduğunu gösteren kanıtlar mevcut.

Geleneksel olarak, erkeklere ve kızlara büyürken farklı şeyler öğretilir. Toplum kızlara dikkatli ve hassas olmayı öğretir. Nasıl güzel görünecekleri, bebeklerini nasıl güzelleştirecekleri, nasıl sevimli ve zarif olacaklarıyla ilgili tavsiyeler verilir.

Öte yandan erkeklere, genellikle cesaret ve korkusuzlukla ilgili oyuncaklar alınır. Çoğunlukla takım sporlarında yer alırlar. Amaç, onların tüm kızları koruyabilecek güçlü, sert erkeklere dönüşmeleridir. Azıcık bile olsa zayıflık gösteremezler.

Belirleyici etkenler: sosyal tesir ve geleneksel değerler

Medya çocuklardaki cinsiyet farklılıklarında çok önemli rol oynar. Filmler ve televizyon dizilerinde hep aynı karakterler vardır: Zorlu polis, ailenin erkek koruyucusu, sert süper kahraman. Son günlerde yavaş yavaş bu karakterlerin kadın versiyonlarına yer vermeye başlamış olsalar da çok az filmde bir kadının erkekleri kurtardığına tanıklık ediyoruz.

Genellikle, bir sömürücü, oldukça geleneksel değerleri olan ve cinsiyetçi basmakalıp örneklerin olduğu bir çevrede yetişir. Küçük bir çocukken tüm bunları içselleştirirler ve kendileri de yetişkin olduklarında bunlara göre davranırlar.

Some figure

Bir sömürücünün psikolojik profili

Bahsettiğimiz etkenleri göz önünde bulundurursanız, çoğu zaman kurbanların kadın, sömürücülerin de erkek olduğunu tahmin edebilirsiniz.İstatistikler de bu tür varsayımları destekler. Şimdi sizlere bu kişilerin en belirgin özelliklerini göstereceğiz.

Kavramsal ön yargılar: katı psikoloji

Sömürücüler genellikle cinsiyet rolleri hakkında çarpık düşüncelere sahiptirler. Karşı cinsi kendilerinden aşağı bir derecedeymiş gibi görürler ve uyguladıkları şiddeti bu şekilde savunurlar. Ön yargılarla doludurlar ve bu onların şiddete başvurarak tepki vermelerine sebep olur.

Hoşgörüsüzlükleri onları zalim, inatçı ve anti-demokrat yapar. Düşüncelerinin katı olması her şeyi kişisel algılamalarına neden olur. Kendi bakış açılarına uymayan hiçbir düşünceye yer bırakmazlar.

Sorunları çözmede yetersizlik

Zihinsel açıdan esnek olmamaları, sorunlarına çözüm bulmayı imkansız hale getirecektir. Bunun sebebi kutuplu, uçlarda gezinen bir düşünce kalıbıyla hareket etmeleri olabilir. Ya bir uçtadırlar ya da diğer uçta, onlar için iyi ya da kötü vardır. Ortası yoktur, ılımlı olmak adeta yasaktır.

Kanıtlar, kendi yetiştirilme biçimleri öyle olduğu için her şeyi siyah ve beyaz olarak gördüklerini gösteriyor. Genellikle, çocuklarını çok katı, askeri bir disiplinle yetiştiren ailelerden çıkma oluyorlar. 

Düşük öz saygı seviyesi 

Çocuklukları duygusal gelişimleri için belirleyici oluyor. Bu yüzden bir sömürücünün psikolojik profilinin merkezinde öz saygı eksikliği oluyor. Kendilerini sevmemeleri yaptıkları sömürünün sebebi veya sonucu olabilir. Elbette bu yaptıklarını haklı çıkaramaz.

Sorun, kendilerine karşı duydukları sevginin eksik olduğunun farkına varmamalarıdır. Benlik bilinçlerini geliştirmek yerine, neredeyse hayatlarının her alanında pasif-agresif bir tutum benimsemeyi tercih ederler. 

İletişim zorluğu

Bu pasif agresif tutum başkalarıyla etkili bir biçimde iletişim kurmakta zorlanmalarına sebep olur. Aslında bir sömürücünün psikolojik profiline bakıldığında en fazla göze çarpan özelliklerden biri iddialı ve girişken olmamalarıdır. 

Otoritelerini ve kurallarını katılıkla, inatçılıkla veya tembellikle empoze ederler. Sömürücü kişiler genelde pek girişken değillerdir. Bu nedenle kendilerini doğrudan veya net bir biçimde ifade etmezler.

Duygusal bağımlılık

Başkalarıyla kurdukları ilişkilerin zamanla aşınmasının en temel sonucu sosyal açıdan gittikçe izole olmalarıdır. Arkadaşları olmadığı için tüm dikkatleriyle partnerlerine odaklanırlar

Yavaş yavaş romantik ilişkileri bir takıntıya dönüşür. Partnerlerini, sahip oldukları tek destek veya yakın dost olarak gördükleri için duygusal bağımlılık ortaya çıkar. Günden güne daha talepkar olmaya başlarlar ve böylece ilişki çok sağlıksız bir hal alır.

Some figure

Kontrol etme ihtiyacı

Sömürücüler, kendilerini, partnerlerinin yaptığı veya hissettiği her şeyi kontrol etmekle sorumlu gibi hissederler. İşleri, aile ilişkileri, arkadaş grupları, hobileri… Aşırıya kaçan korumacı bir tutum geliştirirler ve sağlıksız bir şekilde kıskanırlar

Öfke

Sömürücüler çoğu zaman işte yaşadıkları hayal hüsrandan kaynaklanan öfkelerini ve kızgınlıklarını evde ortaya çıkarırlar. Çok sinirlidirler ve genellikle dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Dışavurumcu şiddet olarak bilinen bu tür şiddet, şiddet dolu olaylar yaşandıkça güçlenir.

Empati veya iradeden yoksunluk

Sömürücünün psikolojik profiline bakıldığında duygusal kontrolün az olduğu görülür. Sömürücüler duygusal anlamda cahildirler. Duygularını ifade etme konusunda çok sıkıntı çekerler. Düşüncelerini nasıl dile getireceklerini bilemezler ve empatiden yoksundurlar. Bu da kurbanlarına verdikleri zarar, yaşattıkları acılar için suçluluk duymalarını engeller.

Baştan çıkarıcı yalanlar

Sömürücüler genellikle kurbanlarını kandırarak kendi taraflarına çekerler. Tutmayacakları sözler verip yalanlar söyleyen manipülatif insanlardır. Ayrıca istediklerini elde etmek için her türlü rolü oynamaya soyunabilirler.

Her vaka farklı olsa da, bu özellikler, bir sömürücünün psikolojik profilinin portresini etraflıca çizer. Genelde, egoist, cinsiyetçi ve manipülatif insanlar olduklarını görürsünüz. Onlar için, psikolojik sömürü, insanlarla ilişki kurmanın başlıca yoludur.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.