Ayna Nöronları Anlamak

Ayna Nöronları Anlamak

Son Güncelleme: 26 Haziran, 2017

Ayna nöronlar nedir?

Bir müzikal ya da tiyatro oyununu izledikten sonra bazen aynı eylemi kendimiz gerçekleştirmek isteriz ya da izlerken başka deneyimler yaşarız. Uzmanlara göre bu tepkinin ortaya çıkmasının nedeni gösteriyi düşündüğümüz esnada belli özel nöronların aktif hale gelmesidir. Bunlara ayna nöronlar denir.

Ayna nöronlar, belli empati, sosyal ve taklitçi davranışlarla ilgili hücre gruplarıdır. Ayna nöronun hedefi izlediğimiz etkinliği yansıtmaktır.

Ayna nöronlar iki durumda aktif hale gelir:

  1. Bir aktiviteyi gerçekleştirirken.
  2. Başka birini bu aktiviteyi gerçekleştirirken izlediğimizde.

İkinci durumda nöron, algılanan aktiviteyle ilgili olarak aynı sinirsel aktiviteyi dışarıdan gerçekleştirmeksizin üretir. Yani algıladığımız eylemler, beynimizde sinirsel bir refleks tepkisi yaratır.

Ayna nöronlar hakkında ilginç bilgiler

Bu tür hücreler, beynin aşağı frontal korteksinde, dil gelişimiyle ilgili alanda yer alır.  Bu sayede uzmanlar diller ile jest ve seslerin taklidi arasındaki mevcut ilişkiyi inceleyebilmektedir.

Ayna nöronlar, birini esnerken gördüğümüzde bizi de esnemeye iten ya da nedenini bilmeden en yakınlarımızın jestlerini taklit ettiğimiz zamanlarda görevde olan hücrelerdir.

Ayrıca ayna nöronlar; empati, taklit ederek öğrenme, başkalarına yardım etme arzusu vb. psikolojiyle ilgili davranışlarda temel bir rol oynar. Yine bu da sosyal varlıklar olmamızla ilgilidir.

Son olarak, sizi ayna nöronlar hakkındaki şu muhteşem TED konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz: 


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.