Amotivasyonel Sendrom ve Kenevir Tüketimi

Amotivasyonel Sendrom ve Kenevir Tüketimi
Marián Carrero Puerto

Yazan ve doğrulayan psikolog Marián Carrero Puerto.

Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

İzmarit, ot, marihuana, Mary Jane vs. … Bu bilinen terimler marijuana olarak da bilinen uyuşturucu yani keneviri ifade eder. Bu yazıda, kenevir ve amotivasyonel sendrom arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz.

Son yıllarda, esrarın tedavi edici özellikleriyle ilgili birçok bilimsel kanıt ortaya konmuştur. Bunlardan bazıları analjezi, göz içi basıncında azalma, antineoplastik kemoterapinin neden olduğu kusma için antiemetik etki, multipl skleroz, spinal yaralanma ve çeşitli hareketlerde kas gevşetici özelliklerdir.

Birçok insan keneviri rekreasyonel olarak kullanıyor. Aslına bakarsanız, dünyada en çok tüketilen uyuşturucu durumunda. Bu endişe vericidir, çünkü amotivasyonel sendromun uzun süre esrar ve kenevir kullanan insanlarda ortaya çıkması daha olasıdır.

amotivasyonel sendrom yaşayan kişi

Amotivasyonel sendrom nasıl tanımlanabilir?

Amotivasyonel sendrom, genelleştirilmiş bilişsel, kişiler arası ve sosyal zorlukların karakterize ettiği bir pasiflik ve umursamazlık hâli olarak tanımlanır. Ek olarak, uzun süre esrar kullanımı (kronik THC zehirlenmesi) ile bağlantılıdır.

Birey esrar tüketmeyi bıraksa bile bu sendromun semptomlarından etkilenebilir. Kişi hiçbir şey yapma arzusu hissetmez. Sürekli bir anhedoni yani haz alamama hâlindedirler. Motivasyonları veya coşkuları yoktur, genel ilgileri yoktur ve her şeye karşı ilgisizdirler.

Motivasyon, belirli bir ihtiyacı karşılamak için ilgi ve istek hissetmektir, bu da sözü edilen tatmin sonucunu doğuracak davranışı gerçekleştirmek için bir itici güç oluşturur. Motivasyon, davranışın aktivasyonu, yönü ve sürdürülmesinde kilit bir unsurdur.

Esrar tüketmek, bir görevi yapma motivasyonunun (tüketimin kendisi dışında) yok olma veya güç kaybetme olasılığını artırır. Esrar tüketerek elde edilen haz, diğerlerinden (iş, kişilerarası, boş zaman, ilişki vb.) Çok daha büyük hale gelir. Birey diğer etkinlikleri erteler.

Uzun süreli kenevir tüketiminin etkileri

Kişi bu uyuşturucuyu uzun süredir tüketiyorsa, bu alışkanlık bir numaralı önceliği haline gelir. Bunun temel bir ihtiyaç olduğunu düşünmeye ve gerçek ihtiyaçlarını ihmal etmeye başlar. Temel olarak, yaşamları bu madde etrafında döner ve artık hiçbir şey önemli değildir. Birey bu uyuşturucuyu tüketirken mutlu ve rahat hissettiğinden dolayı diğer uyarıcılar zayıflar. Sonuç olarak, bu diğer motivasyonların önemsiz görünmesini sağlar.

Maddenin uzun süreli tüketimi bilişsel bozulmalara neden olur. Kişi tüketimini kesintiye uğratmazsa, belli semptomlar, sonsuza dek olmasa da uzun süre devam edebilir.

Esrar kullanımı ile amotivasyonel sendrom arasındaki ilişki açık görünebilir. Bilim adamları henüz esrarın bu durumun ana nedeni olduğunu kanıtlamış değiller. Ancak tüm verilerin ana tetikleyici olduğunu gösterdiğini belirtmeliyiz.

“Uyuşturucular zaman kaybıdır. Hafızanızı ve kendinize olan saygınızı ve özgüveninizle birlikte kazandığınız her şeyi mahvederler.”- Kurt Cobain

Amotivasyonel sendromun belirtileri

Amotivasyonel sendromun semptomlarından biri, duygusal apatidir. Bu durum, aşağıdakileri içerir:

 • Görevleri tamamlayamama.
 • Gelecekteki eylemlerin sonuçlarını değerlendirme yetersizliği.
 • İlgisizlik.
 • Pasiflik.
 • Odaklanma ve dikkatini vermekte güçlük çekmek.
 • Hafıza değişimleri
 • Kayıtsızlık
 • İç bakış eksikliği (birey, zihinsel durumunun farkında değildir)
 • Görevleri gerçekleştirmede gecikme
 • Uzun süreli aktiviteleri gerçekleştirme ve bir görevi bitirmeye karşı ilgisizlik
 • Motivasyon eksikliği
 • Kişisel bakımına ilgi göstermeme
 • Cinsel isteksizlik
 • Reflekslerde azalma
 • Kolayca sinirlenme
 • Yavaş hareket etme
huzursuz kadın

Bilişsel düzeyde, kronik esrar tüketiminin ürettiği semptomlar, şu konularda işlev değişikliklerine neden olur:

 • Beklenti ve hedeflerin belirlenmesi.
 • Planlama.
 • Cevapların engellenmesi.
 • Bağlama uygun davranışların seçilmesi.
 • Mekânsal-zamansal organizasyon.
 • Bilişsel esneklik.
 • Karar verme.
 • Çalışma hafızası.

Sosyal düzeyde, tanımlanan belirtiler diğer insanlarla daha az etkileşime neden olur. Kenevir tüketen kişi, sosyal durumlara ve her türlü faaliyete katılmaya olan ilgisini kaybeder. Bunun yerine, kendilerini ilgisiz ve pasif gösterirler. Bu, bireyin sosyal desteğini doğrudan etkiler. Bütün bu semptomlar şunlara yol açabilir:

 • Öğrenme güçlüğü nedeniyle düşük akademik ve / veya iş performansı.
 • Diğer insanlarla daha az etkileşime bağlı olarak sosyal izolasyon.
 • Geleceğe dair planların eksikliği.
 • Yetkili makamlarla çatışmalara katılma eğilimi.
 • Kısa ve uzun vadeli hedef eksikliği.

“Tutumun zayıflığı karakterin zayıflığı haline gelir.”

– Albert Einstein

Amotivasyonel sendromu tedavi etmek için ne yapılabilir?

Tedavinin asıl amacı, esrar tüketiminin kademeli olarak azaltılmasıdır. Bireyin durumu, rehabilitasyonları sırasında kenevir tüketmeye devam etmeleri durumunda iyileşmeyecektir.

Psikoterapötik çalışmalar, tüketicinin bu bağımlılığın üstesinden gelmesine ve yaşamlarını yeniden düzene sokmasına yardımcı olabilir. Uzman ayrıca gerekirse psikotropik ilaçlar da yazacaktır.

İlk tercih edilen tedaviler, SSRI (antidepresanlar) ve kişiyi günlük aktivitelere devam etmeye teşvik etmek, aile üyeleriyle ilişkileri geliştirmek ve apatiyi yansıtan zihinsel durumlarını iyileştirmek için bilişsel davranış terapisidir.

İlginizi çekebilir ...
Marihuananın Uzun Vadede Beyin Üzerindeki Etkileri
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Marihuananın Uzun Vadede Beyin Üzerindeki Etkileri

Birçok uzman, tıbbi marihuananın etkileyiciliğini sorgulamaktadır; tıbbi marihuana ve diğer kanabis ürünlerinin beyin üzerindeki etkileri nelerdir?


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Bobes, J., & Calafat, A. (2000). De la neurolobiología a la psicosociología del uso-abuso del cannabis. Adicciones12(5), 7-17.
 • Gutiérrez-Rojas, L., Irala, J. D., & Martínez-González, M. A. (2006). Efectos del cannabis sobre la salud mental en jóvenes consumidores.
 • Tziraki, S. (2012). Trastornos mentales y afectación neuropsicológica relacionados con el uso crónico de cannabis. Rev Neurol54(12), 750-760.

Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.