Logo image
Logo image

Acı Çekmek, Pek Çok Ruhsal Bozukluğun Kökenidir

2 dakika
Acı Çekmek, Pek Çok Ruhsal Bozukluğun Kökenidir
Tarafından yazılmıştır Fátima Servián Franco
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Pek çok ruhsal bozukluğun kökeni acı çekmede yatmaktadır. Özellikle de ona verdiğimiz anlamda. Bu konunun en ilginç aynı ise teorik olmamasıdır.

Aslında, logoterapi denen psikolojik bir teknik vardır. İnsan varlığının anlamına ve insanın anlam arayışın odaklanmaktadır.

Pek çok ruhsal bozukluk mevcuttur ve bunların her biri farklı özelliklere sahiptir. Genel olarak, düşünce algı, duygu, davranış ve başkalarıyla ilişkilerde yaşanan değişimlerin kombinsyonuyla tanımlanır bu bozukluklar.

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre ruhsal bozukluklar üzerinde etkili tedaviler, bu bozuklukların yol açtığı acıyı hafifleten tedavilerdir.

Ayrıca şunu belirtmeliyiz ki ruhsal hastalıkların görülme sıklığı hâlâ artış göstermektedir. İnsanların sağlığı üzerinde önemli etkiler göstermekte ve hem sosyoekonomik hem de insan hakları düzeyinde ciddi sonuçlara yol açmaktadır.

“Acı, histir. Acı çekmek ise acının yol açtığı etkidir. Kişi acıya katlanabilirse, acı çekmeden yaşayabilir. Acıyı kontrol etmeyi öğrenebilirse, kendini kontrol etmeyi öğrenebilir.”

– James Fray

Ruhsal Hastalık Riski En Çok Kimleri Hedef Alıyor?

Her dört insandan biri yaşamı boyunca bir tür ruh sağlığı sorunuyla karşılaşmakta. Ruh sağılığını kişinin kendisi ve başkalarıyla uyumlu bir şekilde bağlantı kurabilme şekli olarak anlıyoruz. Mevsim ne olursa olsun ve beklentilerinden bağımsız olarak iyi bir sosyal düzey ve yaşam kalitesini sağlayabilmek olarak tanımlıyoruz.

Ruh sağlığımız çeşitli nedenlerle değişebilir. Hayat beraberinde bazı zorluklar getirir ve bunların yol açtığı acı verici durumlara tepki veririz. Ama bunları hastalık şeklinde görmemeliyiz. Bunlar uzun süre devam ettiği ya da aşırı yoğun tabiatta olduğu takdirde hastalıktır.   

Some figure

Ruh sağlığı ve ruhsal hastalıkları belirleyiciler içinde yalnızca bireysel özellikler yoktur. Düşüncelerimizi, duygu ve davranışlarımızı, başkalarıyla ilişkilerimizi işleme becerisi de buna dâhildir.

Ayrıca sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve çevresel faktörler de vardır. Bu noktada ulusal siyaset sosyal güvenlik yaşam kalitesi, iş koşulları ya da bir topluluğun sosyal desteği söz konusudur.

Ruhsal bozukluklarda rol oynayabilecek diğer faktörler de stres, genetik özellikler, beslenme, ana rahminde gerçekleşmiş enfeksiyonlar ve çevresel risklere maruz kalma sayılabilir.

Acı Çekmek, Ruhsal Bozuklukları Nasıl Etkiler?

Neredeyse her kültür ve ülkede aynı oranda ortay çıkan hastalıklar vardır. Diğer yandan, bazı rahatsızlıkların çok daha özel nedenleri bulunmaktadır.

Bunların bir kısmı sosyal, ailevi, kültürel, sosyoekonomik vs. koşullarla ilgilidir. Ayrıca insanları belli hastalıklara yatkın kılan genetik faktörler ile cinsiyetle bağlantılı faktörler de vardır.

Ama acı çekmenin sonucu olarak ortaya çıktığında ruhsal sağlıktaki düşüş çok önemlidir. Bu acı, kişinin yaşayışını, dünyayı algılayış ve anlayış şeklini değiştiriyorsa çok önemlidir. Ayrıca biyolojik, psikolojik veya sosyal kaynaklar gibi çeşitli kaynaklardan gelebileceğini de belirtmeliyiz. 

Some figure

Ayrıca unutmamalıyız ki yaşamlarının herhangi bir döneminde herkes yanlış şartlar altında bulabilir kendini.Mesela, hayatlarını doğrudan etkileyen duygusal bir problem ve büyük bir acı yaşayaklardır.

Ama bir durumun ruhsal hastalık olup olmadığını etkileyen belli gerekli faktörler vardır. Bunlar pek çok düzeyde ortaya çıkar. Ama ister biyolojik isterse psikolojik veya sosyal olsun, şu anda ya da geçmişte olsun, acı öyle büyür ki kişi ruhsal bakımdan hastalanabilir.

“Ruhsal acı, fiziksel acıdan daha az dramatik ama çok daha yaygın ve katlanması da daha güçtür.”

– C. S. Lewis

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.