Yin ve Yang: Var Olmanın İkiliği

Yin ve yang konsepti insanların var oluşunun ve doğal dünyanın ikiliğine işaret eder. Gün olmadan gece, yaşam olmadan ölüm olamaz. Bu konuda daha fazlasını bu yazımızda okuyun!
Yin ve Yang: Var Olmanın İkiliği
Gema Sánchez Cuevas

Yazan ve doğrulayan psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Son Güncelleme: 06 Ocak, 2020

Yin ve yang konsepti Taoizm denen bir Çin felsefesinden doğmuştur. Taoizm gerçekten yaşayıp yaşamadığından emin olunmayan bir antik yazar olan Laozi tarafından oluşturulmuş bir felsefi çerçevedir. Bildiğimiz şey şudur ki bu konseptler ortalama 6. yüzyıldan günümüze gelmiştir.

Laozi genel olarak Tao Te Ching adlı kitabın yazarı olarak kabul edilir. Başlığın kabaca çevirisi “erdeme giden yol”dur. Bu, yin ve yang fikrinin ilk ortaya çıktığı yerdir. Yin ve yang’ın bir çevirisi “karanlık ve aydınlık”tır.

“Dengeyi, enerjinin gidiş ve gelişini hatırlayın. Yin ve yang sembolü erkek ve dişinin entegrasyonundan fazlasıdır. Bu aynı zamanda aydınlık ve karanlığın, yumuşak ve sertin, aktif ve pasifin, iç ve dışın, alıcı ve vericinin dengesidir. Biri olmadan diğeri var olamaz.”

– Brownell Landrum

Laozi bu konseptleri her şeyde var olan ikilik olarak tanımlar. Gün ve gece, erkek ve kadın, yaşam ve ölüm ve benzerleri. Bunlar, birbiriyle çelişmek yerine birbirlerini tanımlayan ve birbirlerine dayanan iki farklı taraftır. Biri kendini diğeri üzerine dayatmak istemez. Onun yerine, birbirleriyle denge içerisinde aynı bağlamda var olurlar.

Üzerinde yin ve yang sembolü olan bir kolye.

Yin ve Yang’ın İkiliği

Taoizm sürekli değişimin her şeyin doğasında bulunduğunu söyler. Kış sonbaharı takip eder ve ilkbahar kışı takip eder, ve siz bunun olması için hiçbir şey yapmazsınız. Aynı şey hepimizin hayatında da olur. Eğer erdeme giden yolu takip etmek istiyorsanız hem doğadaki hem de hayatınızdaki bu değişikliklerin gerçekleşmesine izin vermelisiniz.

Kişisel arzu ve hedefler sizi olayların doğal düzenini değiştirmek istemeye iten şeylerdir. Diğer yandan, eylemsizlik, olayların onları değiştirecek bir dış baskı olmadan olmaları gerektiği gibi akmalarına izin verir.

Yin ve yang bu sürekli değişimi temsil eder. Bu iki konsept ile ifade edilen ikilik dengelendiğinde o zaman ahenge ulaşılır. Diğer yandan, ahenksizlik ikiliğin bir tarafı diğerinin üstüne çıktığında oluşur.

Yin feminen olan her şeyi temsil eder. Yumuşak, sıcak, dünyevi, pasif, soğurucu ve karanlıktır. Yang ise maskülen tarafı temsil eder. Sert, kuru, havai, aktif, nüfuz eden ve aydınlıktır. Bu iki element ve karakteristik var olan her şeyde bulunur.

Rehber İlkeler

Taoizm’e göre yin ve yang bir dizi benzersiz prensipler tarafından yönetilir. Bu prensipler bu iki gücün arasında var olan dinamikleri tanımlar ve bunların somut durumlara uyarlanabilmesi için bir rehber görevi görür.

Bu prensipler şunlardır:

  • Yin ve yang zıttır ancak birbirlerini dışarıda tutmazlar. Yang bir gerçeklikte yin olabileceği gibi bunun zıttı da mümkündür. Örneğin, gecenin derin karanlığında bile ayın ışığı parlamaya devam eder.
  • Karşılıklı bağımlılık. Yin yang olmadan, yang da yin olmadan var olamaz. Örneğin, yaşam olmadan ölüm, ölüm olmadan yaşam var olamaz.
  • Yin ve yang dinamik bir dengededirYin arttığında yang azalır, yang arttığında ise yin azalır. İkisinden biri aşırı derecede büyüdüğünde bu diğerini küçülmeye zorlar ve bu durum bir değişimi tetikler. Örneğin, aşırı ısı erimeye yol açar, bu ise sellere dönüşebilir.
  • Biri kaybolduğunda diğerine dönüşür. Bunlar, birbirlerinden ayrı gerçeklikler değillerdir. Aynı anda var olurlar. Bundan dolayı biri kaybolduğunda bu sadece diğerine yol vermek için gerçekleşir. Bu prensibin mükemmel bir örneği gece ve gündüzdür.
  • Yin her zaman yang’ın bir izini taşır, yang ise yin’in bir izini.
Sulu boya bir yin ve yang resmi.

Pratik Uygulamalar

Yin ve yang konseptlerinin bilimsel bir teorinin değil spesifik bir felsefenin parçaları olduğunu hatırlamak önemlidir. Bununla birlikte kuantum fiziğinde yin ve yang konseptleri ile bir dereceye kadar çakışan teoriler bulunmaktadır. Aynı şekilde, doğanın içsel ikiliği fikrinin de bazı pratik uygulamaları vardır.

Dövüş sanatları bu konseptlere direkt olarak uygulanabilir. Savunma/saldırı ve konsantre olmak/rahatlamak gibi fikirler direkt olarak yin ve yang’dan gelir. Ayrıca Çin’deki tıp pratikleri de hastalıkları tedavi etmek için ikilik ve tamamlayıcılıktan yararlanır. Çin’de tıp ile uğraşan insanlar bu fikri şu prensip ile ifade ederler: aşırı olanı sakinleştir, eksik olanı tonla.

İkilik konsepti iç huzuru sağlamak için günlük hayata da uyarlanabilir. Bu, soyutlanma ve kabul gerektirir. Olayları akışına bırakmak gerekir. Gecenin güne, üzüntünün neşeye, aydınlığın karanlığa yol verdiğini kabul etmek gerekir. Her şeyi olumlu hale getirmeye çalışmayın. Onun yerine, ikiliğin varlığını kabul edin. Bu huzurlu bir yaşama giden Taocu bir yoldur.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Larocca, F. (2009). Nature vs Nurture: El Yin y Yang de la teleología aplicado a las ciencias del comportamiento humano… en pikis. cl y en monografías.com.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.