Yalın Zeka Kavramının 6 Kuralı

Yalın Zeka Kavramının 6 Kuralı

Son Güncelleme: 07 Nisan, 2019

Yves Morveux, Boston Danışmanlık Grubunda danışman ve dünyanın dört bir yanında bulunan çeşitli üniversitelerde profesör olarak görev alır. İş ortamları ve işletmeler üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Son yıllarda ise, neden şirketlerde çok fazla verimsizlik ve bağlılık eksikliği olduğunu araştırmaya odaklandı. Derinlemesine yürüttüğü incelemeleri ise onu yalın zeka kavramına yönlendirdi.

Yalın zeka kavramı, karmaşık problemleri kooperatif, somut ve kolaylıkla anlaşılabilir çözümlere dönüştürme yeteneği olarak tanımlanır. Yves Morieux, bu kavramı şirketlerdeki işbirliği ve entegrasyon sorunlarına odaklar. Bununla birlikte, bu kavramı her türlü gruba ve bireye uygulayabiliriz.

“Hata başarısız olmakta değil, yardım istemekte başarısız olmaktadır.”

– Jorgen Vig Knudstorp

Yalın zekanın altı kuralı şirketlerin ve grupların daha iyi çalışmasını sağlamak için tasarlanmış kurallardır. Özellikle çalışma iklimini, motivasyonu ve dayanışmayı en önemli şeyler olarak kabul ederek yöneltilmişlerdir. Bu da, nihayetinde üretkenliği ve bağlılığı artıran bir faktördür. Bu kuralların ne olduklarına gelin birlikte bir göz atalım.

1. Başkalarının ne yaptığını anlamak, yalın zekanın temeli

Şirketler söz konusu olduğunda, başlangıçta her çalışan meslektaşlarının işlevlerini gerçekten anlarsa, onları da daha iyi anlayabilir. Bu, çalışanların işlevlerinin tanımıyla sınırla kalamaz. Herkesin diğer insanların ne yaptığının karmaşıklığını gerçekten anlaması gerekir.

takım çalışması

Bu yalın zeka kuralını başka gruplarda ve kişisel ilişkilerde de uygulayabilirsiniz. Bu, kendimizi gerçekten başka birinin yerine koymamız gerektiği anlamına gelir. Ve bunu yüzeysel bir şekilde değil, diğer insanların durumlarının karmaşıklığını gerçekten anlayarak yapmalıyız.

2. Bütünleyicileri güçlendirin

İş yerinde bütünleyicileri güçlendirmek, liderlere ya da patronlara daha fazla güç ve özerklik tanımak anlamına gelir. Bu, onların çetrefilli kontrol protokollerini ya da prosedürlerini takip etmeksizin karar vermelerine izin vermek anlamına gelir. Bu, özellikle işbirliğiyle alakalı kararlar için önemlidir.

Söz konusu yalın zeka ilkesini kişisel hayatlarımıza da uygulayabiliriz. Bu, çıkarları uzlaşmaya vardırma ve aynı zamanda anlaşmaları teşvik etmede daha yetenekli olanların kararlarını desteklemek anlamına gelir. Bu insanlar yeterli desteği gördüklerinde, çok sayıda çatışmadan kaçınılacaktır.

3. Tüm üyelerin gücünü artırın

Çalışanlar iş yerinde güce sahip olduklarını hissettiklerinde, genellikle daha yüksek bir bağlılık seviyesiyle karşılık verirler. Bu nedenle, yalın zeka, liderlerin çalışanlarının iş yerinde kendi zekalarını kullanma yeteneğini güçlendirmesi gerektiğini ileri sürer.

yalın zeka kavramında işbirliği

Bu yaklaşım aynı zamanda aile ve partnerlerin yaşamında da geçerlidir. Her üye paylaşılan alan üzerinde kendi kontrolüne sahip olmalıdır. Bu şekilde, başkalarına karşı daha iyi bir tavır sergileriz.

4. Geleceğin gölgesini uzatın

Yves Morieux, “geleceğin gölgesi” adını verdiği ilginç bir kavramı öne sürer. Bu, en basit şekilde belirtmek gerekirse, geri bildirim devirleri oluşturmamız gerektiği anlamına gelir. Bu devirlerin sonunda, eylemlerimizin sonuçlarını değerlendirmemiz gerekir.

Geri bildirimde bulunmak hem kişisel hem de profesyonel dünyada çok önemlidir. Herkesi kararlı kılması nedeniyle yalın zekayı geliştirir. Aynı zamanda hayatımızda sorunlara neden olan farklı davranışları belirlemenize yardımcı olur.

5. Karşılıklılığı teşvik edin

Bağımsızlığı desteklemenin yanı sıra karşılıklılığı da teşvik etmelisiniz. Özerklik kendi kendine yeterli olmak anlamına gelmez. Hem iş yerinde hem de kişisel hayatımızda başkalarına ihtiyaç duyarız. Bununla birlikte, işbirliğini engelleyen bariyerler de vardır.

Söz konusu zihinsel ve bazen fiziksel bariyerler yalın zekayı desteklemez. Sağduyu, karşılıklı işbirliği sonrasında bağların güçlendiğini söyler. Çevreyi iyileştirir ve her şey daha iyi olma yolunda ilerler. Kooperatif kültürler çok daha verimlidir ve duygusal refah oranları daha yüksektir.

6. İşbirliği yapanları ödüllendirin

Dayanışma, ortak hedeflerin elde edilmesi için gerçekten çok önemlidir. Ve kooperatif davranışları güçlendirmemiz gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu, başkalarının farkına varmak ve onları bir şekilde ödüllendirmektir. Bu, kültürümüze, ailemize, ilişkimize vb. işbirliğini yeniden tanıtmak için gereklidir.

yalın zekanın 6 kuralı

Son olarak, bu yaklaşım, eğer işbirliği varsa herhangi bir zorluk ya da çatışmayı çözebileceğimiz fikrine dayanmaktadır. Zamanında yardım alırsak, sonuçlar harika olabilir. Bu nedenle dayanışma, hayatımızda güçlendirmemiz ve teşvik etmemiz gereken yüce bir değerdir.

Sonuç olarak, yalın zeka kuralları, büyük çalışmaların ve derinlemesine yürütülen incelemelerin bir meyvesidir. Test edilmişler ve hem iş yerinde hem de kişisel hayatlarımızda çok önemli bir şeyi elde etmede etkili oldukları kanıtlanmıştır: önemli olana odaklanmak ve geri kalanı serbest bırakmak.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.