Logo image
Logo image

Walden Two - Skinner'ın Ütopik Romanı

5 dakika
Skinner, ütopik toplum perspektifini 1948 romanı Walden Two'da yansıtıyor. Skinner, kitapta sağlık, zenginlik ve bilgelik kisvesi altında sosyal adaleti ve refahı destekleyen bir perspektif ortaya koyuyor.
Walden Two - Skinner'ın Ütopik Romanı
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

B.F. Skinner, 1945 yazında, sonunda 1948’de Walden Two adıyla yayınladığı ütopik bir roman olan The Sun Is But a Morning Star‘ı (Güneş Sadece Bir Sabah Yıldızı) yazdı. Bu kitabın yazılması fikri, 1945 baharında bir arkadaşıyla yapılan bir sohbet sırasında ortaya çıktı.

Bu sohbet sırasında, her ikisi de genç erkeklerin savaş bittiğinde ne yapacağını düşünüyorlardı. Arkadaşı, ona gençlerin ne yapmaları gerektiğini sorduğunda Skinner, “Deney yapmalılar, tıpkı 19. yüzyıl toplumlarındaki insanların yaptığı gibi yeni yaşam tarzlarını keşfetmeliler” diye cevapladı.

Walden Two, Skinner’ın ilk romanıydı ve birçok bilimsel bilgiyi ve yaşam felsefesini içeriyordu. Esas olarak, roman, sosyal adalet ve insan refahı ile ilgili sorularla ilgili. Bu kitap, başlangıçta, bilim hakkında yazdığı ilk kitap olan The Behavior of Organisms’in (Organizmaların Davranışı) iki katı olmak üzere yılda yaklaşık 700 kopya sattı.

1950’lerde, operant insan davranışı üzerine yaptığı temel araştırma ise orman yangını gibi bir anda etrafa yayıldı. O zamana kadar, Walden Two, Skinner’ın felsefesine daha güzel bir biçimde entegre olmuştu ve yılda 250.000 kopya satıyordu. Skinner, hayatının sonuna kadar ütopik meseleleri ve insani kaygıları ele almaya devam etti.

“Güneş sadece bir sabah yıldızı.”

– Henry David Thoreau

Some figure

Walden Two, sosyal bir ütopya

Bu kitap, içeriği itibariyle ütopik bir yapıt. Ancak Skinner, bu kitabın içinde çoğu bireyin elde edebileceği “iyi hayatı” ortaya koymaya çalıştı. Bunu yaparken de, Henry David Thoreau ile aynı fikri paylaştığı beş ilkeye dikkat çekti:

  • Birincisi, hiçbir yaşam tarzı kaçınılmaz değil; kendinizinkini yakından ve detaylı biçimde inceleyin.
  • Sahip olduğunuz yaşam tarzını beğenmediyseniz değiştirin.
  • Bunu siyasi eylem yoluyla değiştirmeye çalışmayın. Güç kazanmayı başarsanız bile, muhtemelen onu öncekilerden daha akıllıca kullanamayacaksınız.
  • Sorunlarınızı kendi yönteminizle çözmek üzere yalnız kalmayı tercih edin.
  • Son olarak, ihtiyaçlarınızı basitleştirin ve daha az eşyayla mutlu olmayı öğrenin.

Walden Two‘nun içeriği

Bu kitap, 1940’larda Amerikalıları hem maddi hem de duygusal olarak meşgul eden uygulamaları anlatıyor.

Maddi konular arasında sağlıklı bir yaşamı ve boş zamana sahip olmayı garanti eden uygulamalar vardı. Skinner’ın Walden Two‘da sunduğu şey, sağlık, zenginlik ve bilgeliğe ulaşmak için kritik olabilecek topluluk uygulamalarına dayanan bir fikirdi.

Walden Two ve sağlık

Skinner için sağlık, zihinsel, toplum ve çevre sağlığını içeren daha geniş bir uygulama setini kapsıyordu.

Fiziksel sağlık

Walden Two‘da yazar, insanları ve toplumu hastalıklardan uzak tutmak ve fiziksel refahı teşvik etmek için bir dizi uygulama anlattı.

Enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için gerektiğinde kalabalıklar en aza indirilmeli ve bebekler izole edilmeliydi. Bunu yapmak, sağlıklı bir bağışıklık sistemini sürdürmek için dış mekanlardaki dünyaya maruz kalmayı garanti etmek kadar önemliydi. Ayrıca, genel vücut bakımı için günlük fiziksel aktiviteler yapmanız ve son derece besleyici öğünler tüketmeniz gerekir.

Akıl sağlığı

Walden Two, tüm bireylere anlamlı bir çalışma ortamı sağlamayı önererek akıl sağlığını geliştirme iddiasına sahipti. İnsanların bireysel güçlerine odaklanan bir iş sahibi olmaları, aynı zamanda değerli hobilerine ve ilgi alanlarına ilgi göstermek için yeterli boş zaman sağlıyordu.

Ayrıca, stresi azaltmak için çalışma programlarının ayarlanması ve işverenlerin grup faaliyetleri için yeterli fırsatları sağlaması gerekiyordu. Kişisel mahremiyet sağlayan bu çalışma türü, mümkün olduğunca korunmalıydı.

Toplum Sağlığı

Uyum ve işbirliği açısından tanımlar yapan Walden Two, topluluk kaynaklarının eşit dağıtımı gibi uygulamalarla toplum sağlığını destekledi. Kitaba göre, şeref veya gurur üzerine unvanlar olmamalı ve herkes vasıfsız işlere katılmalıdır.

Ek olarak, toplum çocukları yetiştirmeli ve insanlar diğer insanlarla etkileşim kurmak için sık sık yemek yemeye çıkmalıdır. Gönüllü işler de dahil olmak üzere herkes her türlü işe dahil olmalıdır. Örneğin, hem babalar hem de anneler ev işlerinden sorumlu olmalı ve çocuklarına birlikte bakmalıdır.

Çevresel Sağlık

1940’larda yaygın olarak ele alınmasa da, Waldon Two artık daha rutin ve yaygın olan uygulamalar aracılığıyla çevre sağlığına değiniyor. Skinner, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek üzere olan uygulamaları anlattı. Örneğin, dönüşümlü otlatma yoluyla sağlıklı otlakları korumak.

Kitaba göre, kıt kaynakların kullanımını azaltmak gerekli olacaktır. Diğer bir deyişle, enerji tasarruflu evler inşa edilmesi, merayı doğru kontrol etmek için makineler yerine hayvanların kullanılması, evlerin paylaşılması, iş üzerine uzlaşma saatlerinin oluşturulması, verimli ev uygulamalarının tasarlanması, geri dönüşümün teşvik edilmesi, israfın azaltılması, geçici modaları önlemek için kıyafet stillerinin yavaşça değiştirilmesi ve suyun kalitesinin takibi (örneğin, pH seviyelerini dengelemek) yapılması gereken uygulamalar arasındaydı.

Some figure

Walden Two ve servet

Skinner, topluluklar içerisinde refah ve kaynakların eşit dağılımını sağlayacak uygulamalarla ilgileniyordu. Örneğin, her toplum üyesi kendi çalışmalarına sürekli biçimde katkıda bulunmak zorundaydı. Böylelikle içinde bulundukları toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir grubun parçası olmaları söz konusu oluyordu.

Ayrıca, mevcut ve gelecek nesiller için beşikten mezara kadar yeterli olacak şekilde topluluğa ait sermayeyi, malları ve hizmetleri güvence altına almak için kaynakları makul bir şekilde kullanmalılardı. Son olarak, servet eşit bir şekilde dağıtılıyordu ve Walden Two‘daki hiçbir topluluk üyesi başka birinin dezavantajına olacak şekilde birşeyden yararlanamıyordu.

Walden Two ve bilgelik

Bu kitap temelde bilgi olarak anlaşılan bilgelik hakkındadır. Bunun nedeni, bilimin süreci ve ürünü olmasıdır. Toplum, özgürlüğü ve cehaletten kaçınmayı sağlayan eğitim uygulamalarına dahil edilmelidir.

Walden Two‘da ücretsiz ve eşit eğitim, yalnızca topluluğun hayatta kalması için gerekli temel akademik becerilerde değil, aynı zamanda bireysel ve topluluk uyumu için gerekli kişisel becerilerde de herkese açıktır.

Bununla birlikte, topluluk, bireysel üyelerinin eğitiminden daha geniş kapsamlı uygulamalarla meşgul. Nihayetinde, Skinner’ın endişesi, bir bütün olarak topluluğa fayda sağlayan bilgiyi aramak ve keşfetmekti.

Bilgelik, Walden Two‘da ana tema. Bilimin hem tanımlayıcı hem de deneysel kullanımları, üyelerinin desteğini ve topluluğun etkinliğini ve dolayısıyla nihayetinde hayatta kalmalarını sağlayan uygulamaları bilgilendirmek ve yönlendirmek için.

Some figure

Pratik bir bakış

Ütopik türde geçen Walden Two, topluluk üyelerinin hayatta kalmalarını sağlamak için kapasitelerini dengeleyerek sosyal adaleti ve insan refahını en üst düzeye çıkarmanın yollarını ele alıyor.

Bu kitapta Skinner, çoğu büyük ölçekte bireysel, sosyal ve kültürel öneme sahip problemleri çözmek için sayısız uygulama tanımlıyor. Örneğin, ekonomi, eğitim, çevresel sürdürülebilirlik ve kişisel yaşam tarzlarıyla ilgili konuları ele alıyor.

Skinner’e göre çözüm, birey ve toplum sağlığını, zenginliğini ve bilgeliğini teşvik etmek için davranış analizi uygulamasında yatmakta.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.