Unutkanlık Üzerine Çalışma

Unutkanlık, en ilginç olaylardan biridir. Aslında bunun bir entrika olduğunu söyleyebiliriz. Bu makalede, onu tanımlamaya, türlerini belirlemeye ve neden oluştuğunu (oluşmasının neden kötü olmadığını) belirlemeye çalışacağız.
Unutkanlık Üzerine Çalışma

Son Güncelleme: 24 Mart, 2021

Hafızanın işleyişi, yüzyıllardır psikolojinin ilgi odağı olduğu gibi unutkanlık da onunla aynı seviye merak uyandıran büyüleyici ve çoğu zaman sinir bozucu bir olay olmuştur. Aslında, bilginin türünü veya daha fazla unutkanlığımızın olduğu durumları bilmek sadece günlük yaşamlarımız için son derece yararlı olmakla kalmaz aynı zamanda Alzheimer hastalığı veya farklı demanslar gibi nörodejeneratif bozukluklardaki hafızamız hakkında da bilgi verebilir.

Bu şekilde unutmanın ne olduğunu, nasıl iki tür unutmanın olduğunu ve bilimsel olarak unutmanın pratik olarak nasıl kanıtlanamaz olduğunu keşfedeceğiz. Nietzsche şunları söyledi:

Bu şekilde unutmanın ne olduğunu, nasıl iki tür unutmanın olduğunu ve bilimsel olarak unutmanın pratik olarak nasıl kanıtlanamaz olduğunu keşfedeceğiz. Nietzsche şunları söyledi:

unutma

Unutkanlık nedir?

Unutkanlık, hafızada belirli bilgilerle ilişkili olarak oluşan boşluk izinin parçalandığı bir olguyu isimlendirir. Yetersiz depolanma, yetersiz koruma veya yetersiz hafızanın geri getirilmesi söz konusudur.

Hafıza zarar görmeye devam ettikçe, izi kaybolana kadar bu bilginin detayları kaybolur ve tamamen unutkan olma eylemi gerçekleşir. Nörobiyolojik düzeyde hafızanın iyileşmesini destekleyen sinir ağı ortadan kalktığında bilgilerin unutulduğu söylenebilir. Bilgilerin yalnızca kurtarma işlemi yoluyla kalıcı olarak eksik olduğu belirlenebilir.

Bu nedenle unutkanlık ispatlanamamakla birlikte (detayların kaybolması iyileşmeyi zorlaştırır mı yoksa tamamen unuturuz mu?) Kişinin belirli bir anda bir şeyi hatırlayamamasına neden olan her şeyi düşünebiliriz. Kişinin ileride bu bilgileri hatırlayıp hatırlayamamasının bir önemi yoktur, bu kişinin şu an bu bilgileri unuttuğunu söyleyebiliriz.

Unutkanlığın tek bir türü yoktur

“Unutkanlık” olarak adlandırılan olgu çalışmasında, hafızanın önemli bir rol oynadığı psikolojik bozuklukların tedavisi için klinik tabloyu ilgilendiren iki tür tespit edilmiştir. Bu, örneğin travma sonrası stres bozukluğunda ortaya çıkar.

Tesadüfi unutma, unutmaya niyeti olmadan yapılan, bilgi fazlalığından ötürü meydana gelen unutmadır. Schacter (2003) tesadüfi unutmanın hafızanın düzgün çalışması için gerekli olduğunu savunmuştur. Uyarlanabilir, esnek ve en uygun kapasitede çalışması gereken insana özgü bir ayrıcalıktır. Hafıza sınırsız değildir. Hata payı ya da unutkanlık olmasaydı, kendimiz ezberleyebileceğimiz her şeyi camdan bir tavanda asılı bulacaktık.

Bu nedenle, şu anda işimize yaramayan bazı bilgileri unutmak iyidir. Örneğin, kullandığımız ilk aracın plakasını hatırlamanın bize bir faydası olacağını düşünsek de, gerçek şudur ki, bu tür bilgiler artık kullanışlı olmadığı ve mevcut hafıza depolama alanına müdahale edebileceği için unutulabilir.

Karşılaştığımız ikinci hafıza türü ise, bir hafızanın erişilebilirliğini azaltmak olan süreçleri veya davranışları gerçekleşmesiyle ortaya çıkan motive edilmiş hafıza modelidir. Bu, travmatik bir durum yaşadığınızda, erişilebilirliğini tetikleyebilecek her şeyden kaçınarak unutmaya çalıştığınız bir durum olabilir. Hatırlanmadığı için bilginin ayak izleri hafızamızda giderek zayıflayabilir.

En sık rastlanan rastlantısal unutkanlık

Gordon (1995), insanların tesadüfen unutmaya meyilli oldukları bilgi türünün ne olduğunu inceledi. Bu liste rastgele hazırlanmış bir liste değildir. Birçok insanın neden “isimleri ezberleme konusunda kötü” olduğu veya neden bazılarının anahtarları çok sık nereye koyduklarını unuttukları açıklayabilir.

En sık görülen rastlantısal unutkanlıklar arasında şunları vurguluyoruz:

  • İsimler: Genellikle bize bir isim söylendiğinde, kendimizi her zamankinden farklı bir durum karşısında buluruz. Kodlama sırasında dikkatimiz dağılabilir. Bilgiyi bir şeye, daha spesifik olarak kendimize bağlayarak kodlarız. Yeni bir yüz ve isim genellikle (henüz) bizimle ilişkili değildir.
  • Anahtarları nereye koydum? İster anahtar ister başka bir nesne olsun, bir nesneyi veya diğerinin yerine bırakmak genellikle otomatik bir süreçtir. Söz konusu nesne o anla alakalı değilse (örneğin, iki gün önce bir arkadaşımızın doğum günümüz için bize verdiği hediye kutusunun nerede olduğunu söyleyebilmemiz, anahtarların nerede olduğunu söylemekten daha olasıdır) dikkat etmeyiz. Bunun nedeni, anahtarları bir yere koymanın veya saklamanın otomatikleşmiş bir alışkanlık olmasıdır.
  • Bunu daha önce birine söylemiştim! Bazen kendimizi daha önce söylediğimiz bir şeyi birini söylerken buluruz. Bu tür durumlarda, genellikle kaynağa atıfta bulunma hataları meydana gelir. Anlattığımız içerik onu daha önce başka birine anlattığımızın ipucunu verir. Ancak bu olayı anlattığımız kişi bir başkasıdır.

Sıklıkla unutulan başka bir bilgi türü ise yüzler, yönlendirmeler, yapılmaya başlananları, söylenenleri ve yapılanları (örneğin, gazı kapatma) unutmaktır.

unutkan olma

Hafızanın yedi günahı (Schacter, 2003)

Hafızanın onu kullananlar tarafından beslenmesi gerekir. ”Hata” yapan, hafızayı güçlendirmek yerine unutkanlığa teşvik eden kişilerin sayısı az değildir. Bu nedenle, hafızanın gerilemesine ve en iyi şekilde çalışmamasına neden olabilecek yedi günah vardır. Bunlar:

  • İzlenen süreç: Unutulma, hafızanın izinin zayıflaması ve zamanın geçmesi ile gerçekleşir.
  • Dikkat dağınıklığı: İnsanların dikkati dağıldığında, stres altında olduğunda veya beyinleri çift görevde olduğunda derin kodlama gerçekleşmez. Bu mantıklıdır çünkü hafıza hatırlamak istediğimizde daha fazla bilgi kaydeder ve bu yüzden seçici dikkatle alakalıdır.
  • Engelleme: O an için uygun olmayan bilgilerin depolanması nedeniyle engellemeler meydana gelebilir.
  • Yanlış atıf.
  • Önerilebilirlik.
  • Eğilim: İnsanların sahip olduğu tutumlar ve duygular hafızalarını değiştirebilir ve hafızamızın güvenilirliğine müdahale edebilir.
  • Kalıcılık: Tekrarlanan anılar, birçok kez hatırlandıkları ölçüde içeriklerinde de bir değişikliğe neden olabilir.

1, 2 ve 3 numaralı günah ihmal hatalarına yol açarken, 4, 5, 6 ve 7 numaralı günahlar eylem hatalarına yol açar (özne bir şeyi hatırlar ama kötü hatırlar).

Unutkanlık, bazı anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu veya disosiyatif bozukluklar gibi durumlarda devam eder. Bu nedenle, çalışması ve farklılaşması bu tür üzücü bozuklukların tedavisi ile ilgili olabilir. Böylece, sadece hafıza hakkında değil, aynı zamanda Adalet Yasası gibi unutma hakkında da teoriler ve yasalar oluşturulabilir:

“İki hafıza izi aynı güce sahipse, ancak farklı yaşa sahipse, yani biri diğerinden daha yeni ise, ikisinden daha eski veya daha yaşlı olanın yeni olandan daha dayanıklı ve daha az çabuk unutulacağını söyleyebiliriz.”


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.