Logo image
Logo image

Terörizm ve Organize Suç Arasındaki Farklar

3 dakika
Bu yazıda, terörizm ve organize suç arasındaki farkları ve benzerlikleri öğreneceksiniz!
Terörizm ve Organize Suç Arasındaki Farklar
Tarafından yazılmıştır Roberto Muelas Lobato
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Terörizm ve organize suç kavramlarının bazı benzerlikleri olsa da aslında birbirlerinden çok farklıdırlar. Bir açıdan organize suç, suç işlemenin bir yoludur. Bu tür suçlar belli bir seviyede planlama ve birkaç kişinin koordineli katılımını gerektirir.

Diğer yandan, terörizm ise aşırı şiddet olaylarıyla karakterize edilir. Terörizm sivillerle mücadele etmek için ve politik bir cevap alabilmek için şiddeti kullanır. Böylece, terörizm vatandaşları veya yöneticileri telaşlandırmak, korkutmak veya gerilim yaratmak için yollar arar. Politik rejimin meşruiyetini sorgulayarak şüphe tohumları eker, tehdit ettiği toplumlar arasında karmaşa uyandırır ve arkasından gelenleri destekleyip, onları mobilize eder.

“İnsanların niçin şiddeti sevdiğini biliyor musunuz? Çünkü şiddet insana kendini iyi hissettirir. İnsanlar şiddeti son derece tatminkar bulurlar. Ama memnuniyeti ortadan kaldırdığınızda, geriye içi boş bir şey kalır.”

– Alan Turing

Terörizm ve organize suç

Her şeyden önce, organize suç yaptığı işten fayda sağlamaya çalışır. Kriminal organizasyonlar para peşindedirler ve onlar için ne kadar fazla para olursa o kadar iyi olur. Diğer yandan, terörizm ise sistemi değiştirmeye, bağımsız, serbest olmaya ya da bir çeşit politik veya dini avantajlar kazanmaya çalışır.

Ancak, bu iki farklı şiddet hareketinin belli bazı benzerlikleri söz konusudur. Terörist organizasyonlar kendilerini finanse etmek için paraya ihtiyaç duyarlar. Örneğin; silah almaları, asker veya eleman alımını ve propaganda organize etmeleri gerekir. Ve bütün bu organizasyonları gerçekleştirmek için de paraya ihtiyaç vardır.

Organize suçlar ise fayda sağlamaya çalışır, ama yerleşik düzeni değiştirmek için uğraşmaz. Bunun yanında terörizm ise var olan kurumları değiştirmeye ve istikrarı bozmaya ya da onların temsilcilerini ilkelerine ve çıkarlarına aykırı önlemler almaya zorlar.

Some figure

Suç işleme sıklığı

Kısacası hem terörizm, hem de organize suçlar ekonomik fayda sağlamaya çalışır ve politik faaliyetleri etkiler. Aralarındaki en büyük fark, organize suçlar en üst maddi faydayı sağlamayı çalışırken, terörizm politik faydalar elde etmeye çalışır. Bütün bu farklara rağmen, her ikisinin ortak yönü birer suç faaliyetleri olmalarıdır.

Öte yandan, organize suçlar terörist faaliyetlerden daha sıklıkla baş gösterir. Bunun anlamı da suç faaliyetlerinin sabıkalı organizasyonlar tarafından terörist gruplarından daha çok işlendiğidir. Çünkü organize suçlar daha çok fon sağlamak için güvenliği feda etmeye daha isteklidirler. Bunun aksine, terörist bir eylemi gerçekleştirmek genellikle kişilere bir finansman sağlamamaktadır. Aslında terörist faaliyetler tamamen bunun zıddıdır. Bu yüzden de genellikle güvenliği tercih ederler.

“Şiddet gün ışığında yapılırken, sevişmek için saklanmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz.”

– John Lennon

Some figure

Şiddet kullanımı

Terörizm ve organize suç arasındaki son belirgin fark ise onların şiddeti kullanma şeklidir. Bir terörist saldırının etkisi onun bıraktığı tesire bağlıdır. Terörist bir grup küçük bir insan topluluğunun çoğunu yıldırmak için saldırabilir. Bu nedenle saldırı ne kadar aşırı olursa, etkilenme de o kadar büyük olur. Ancak, birçok insan ölürse saldırı çok daha tahrip edici olabilir. Eğer durum böyle olursa, o terörist organizasyonu fazla takipçi kazanamaz.

Bütün bunların yanı sıra, organize suçların kimin tarafından işlendiği belli değildir. Suçlular kariyerlerini tehlikeye atmamak için suçlarını gizli sürdürmeye gayret ederler. Bu sebepten dolayı, organize suçlar her çeşit propagandadan ve alenilikten kaçınırlar.

Sonuç olarak, terörizmin ve organize suçların ortak yönleri olmasına rağmen, bazı açılardan farklıdırlar. Organize suçlar ekonomik olarak fayda sağlamaya çalışırken, terörizm politik değişiklikler yapmaya çalışır. Ayrıca, organize suçlar genellikle yapanı belli olmayan faaliyetler olurken, terörist saldırılar dikkat çekmek, göze çarpmak için yürütülen faaliyetlerdir.

“Şiddete her zaman karşıyım, çünkü iyi bir şey yapar gibi görünse de, iyi olan geçicidir; ama yaptığı kötülük kalıcıdır.”

– Mahatma Gandhi


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • De la Corte, L., & Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.ogr: Evolución y claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.