Sons of Anarchy ve Şiddet Kültürü

Sons of Anarchy ve Şiddet Kültürü
Gema Sánchez Cuevas

Yazan ve doğrulayan psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Son Güncelleme: 20 Şubat, 2019

Sons of Anarchy, Samcro motor çetesinin öyküsünü anlatan bir Amerikan televizyon dizisidir. Çete, Kuzey California’da ele geçirdikleri küçük bir kent olan Charming’de yaşamaktadır. Yasa dışı aktivitelerini sürdürmelerinin karşılığında, oradaki insanları korumayı ve huzuru sağlamayı teklif ederler. Bölgedekilerin diğer motor çeteleri ile aralarında düşmanlık bulunmaktadır fakat Samcro sayesinde suçtan uzak bir hayat sürmektedirler. Bu, motor çetesi ve Charming sakinleri arasında yapılmış sosyal bir anlaşma gibidir.

Samcro, İrlandalı terörist bir grup olan IRA’in silah teminatı ile ilgilenir. Motor çetesinin IRA ile yıllardır süren bir bağı vardır. Samcro başlarda yasal bir yardım grubu olarak boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçiren insanlardan ibaret olan bir ekip olsa da, zamanla yasa dışı işler çeviren bir grup haline gelmiştir. Dizi boyunca Samcro’nun tarihi gün yüzüne çıkarılır ve Samcro’nun kuruluşundaki değerleri anlamamıza yardımcı olunur.

Motor Kulübü’nün Kökenleri

İlk motor kulüpleri, İkinci Dünya Savaşının sonunda Amerikan birlikleri Birleşik Devletlere dönmeye başladığında kurulmaya başladı. Komutanların ordunun farklı birlikleri arasında paylaştıkları deneyimler ve savaş sırasında hissettikleri birlik beraberlik, hayatlarında biricik bir deneyim yaşamalarını sağladı. Fakat savaş sona erdiğinde bunların hepsi yok olup gitti. Çoğu, özellikle de günlük hayatları çekilmez olduğu için, savaş zamanlarını özlediler. Motor Kulübü’nün üyeleri kendilerinin sivil hayata uygun olmadıklarını düşündüler. Çevrelerine göre marjinal olduklarını hissettiler. Kimsenin deneyimlemediği şeyler görmüş ve bundan dolayı birbirleriyle yakın bir bağ kurmuşlardı.

sons of anarchy

Fakat bu adamlar hem topluma geri dönme arzusundadırlar hem de toplumdaki yeni yerlerini reddetmektedirler. Savaş zamanlarından kalma yaralarını sarmak için Motor Kulübü’nü kurarlar. Motosikletler çoğu insanın, düşük fiyatlarından dolayı satın aldıkları ulaşım araçlarıdır. Bu sebepten ötürü, çoğunun motosikleti olduğu için birlikte daha çok vakit geçirmeye başlarlar. Kol kola, göğüs göğüse savaşa katılmış olan herkes seyahatlere, yürüyüşlere ve Motor Kulübü’nün diğer etkinliklerine çağrılır.

1950’ler Hollister kentinde gerçekleşen başkaldırılardan sonra, bazı motorcular geleneksel motorcu yaşamını bırakıp meşhur %1’lik kesimi oluşturur. Amerika Motosiklet Birliği (AMA) motorcuların %99’unun kurallara uyduğunu belirtir. Geri kalan %1 ise birliğin sosyal normlarına uymayı kabul etmez. Motosiklet Çetesini kurarlar.

Sons of Anarchy Dizisinde Şiddet Kültürü

Şiddet toplumun özünde varmış gibi görünmektedir. Gruplar tarafından diğer gruplara sözlerini geçirmek için kullanılan bir sosyal fenomen gibi konumlanmaktadır. Kültürel bağlamda şiddet, şiddet temelli değerler ve normlar bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Bu açıdan şiddet, böyle şiddet kökenli davranışları besleyen, problemleri çözmek için başvurulan bir yöntemdir. Buna göre, şiddet yalnızca şiddeti doğurur. Dizide bu açık bir şekilde görülür; grupların kontrolü ele alması için her seferinde daha da fazla agresifliğe başvurmaları gerekir.

Neden? Çünkü önceden “çok ciddi” algılanmayan bu davranışlara orantısız bir şiddetle karşılık verilir. Bu da, karşı taraf daha şiddetli bir yanıtı basmaya çalıştığı için, daha büyük bir baskıya sebep olur.

Benzer şekilde, şiddet saygı göstergesi ya da otorite belirtisidir. Hiyerarşik düzende, kişinin onuru ve kulüp her şeyin üstündedir. Başkan, grubun lideri, gruba yalnızca doğru yönde rehberlik etmekle kalmayarak, aynı zamanda sosyal olarak da grubu doğru tarafa yönlendirmelidir. Kulübün bağlılığını sağlamalı ve kulübü destekleyen kurallara saygı duyulduğundan emin olmalıdır.

sons of anarchy takımı

Ailenin Önemi

Motor Kulübü aile değerleri üzerine kurulmuştur. Kulüpteki kişiler yalnızca arkadaş ya da yoldaş değil, kardeştirler. Aynı şekilde, ebeveynlerinin izinden gitmek için zemin hazırlanan bir ortamda dünyaya gelen çocuklarının sosyalleşmelerinde de katkıları vardır.

Aile Sons of Anarchy’yi eğitmek ve ideallerini pekiştirmekle sorumludur. Çocuklar toplumun “bir parçası olmadıkları” için okula gitmezler. Uymaları gereken değerler ya da kurallar farklıdır ve nesilden nesle aktarılan gerçekliklerle uyumlu benzersiz kavramlar ve düşünceler yaratırlar.”Ailenin” sınırları dışında sosyalleşmeye izin vermeyen bu şekilde bir kısıtlı öğrenme imkanı, yeni nesillerin daha geniş bir vizyona sahip olmasına engel olur.

Kadınların Rolü

Kadınlar Motor Kulübü’nün dışında bir grup oluşturmuştur. Onlar da kulübün birer üyesi olsalar da, toplumda tarih boyunca süregelen geleneksel kadın rolünden uzaklaşmamışlardır: eş ve anne. Bu şekilde, Sons of Anarchy kadınlara karşı her dönemde gösterilmiş olan şiddeti yansıtır.

Bir kadın, SAMCRO’nun bir parçası olmak için kulüp üyelerinden birinin daimi kız arkadaşı ya da eşi olmalıdır. Bunun dışındaki kadınlar, yalnızca erkeklerin anlık arzularını karşılamak için vardırlar. Kadın sürekli erkeğin emrine amadedir.

Kadın gruptaki uyumu sağlayan kişidir. Bu rolü karşılayabilmek için pek çok fonksiyonu yerine getirir. SAMCRO, kadınların kulüp üyeleriyle ilişkilerine çok fazla önem verir. Çünkü aile kavramında, eğer kulüp için her şeyi veremiyorsanız, kulüpte olmayı hak etmiyorsunuzdur.

Sonuç olarak, Sons of Anarchy pek çok “motosiklet kulübünü” birbirine bağlayan yaşam tarzını ve değerleri yansıtmaya çalışır. Savaş sonrası marjinal olarak konumlandırılmaları onları toplumdan uzaklaştırarak, toplumu reddetmelerine sebep olmuştur. Motorları hayatları haline gelmiş ve onları tanımlayan şey olmuştur.

“Arkadaşlar, seçtiğimiz ailemizdir.”

– Anonim


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.