Thumb Author Matías Rizzuto

Matías Rizzuto

filozof


Eğitimfilozofu.MatíasRizzuto,2022yılındaUlusalSanMartínÜniversitesi'ndenFelsefederecesinialdı.YetişkinleriçinortaokullardaöğretmenolarakvemezunolduğuokuldaBeşeriBilimlerFakültesi'ndenüniversiteöğrencilerineakılhocasıolarakçalıştı.Doğufelsefesindevebirkaçyıldırdijitaliçerikyazmavedüzenlemekonusundauzmanlaştı.

Yazar hakkında

San Martín Ulusal Üniversitesi'nden Felsefe bölümünden mezun oldu, 2022'de mezun oldu. Antik ve modern felsefe konusunda kapsamlı eğitim aldı ve Doğu felsefesine belirgin bir ilgi geliştirdi. Öte yandan, tezi ve mevcut araştırma alanı, çağdaş etik, politik ve ekonomik konular etrafında dönmektedir. Halen Buenos Aires Üniversitesi'nde Hukuk Felsefesi alanında yüksek lisans yapmaktadır.

Savunmasız durumdaki yetişkinler için ortaokullarda felsefe ve araştırma metodolojisi konularını dikte eden bir öğretmen olarak deneyime sahiptir.

Akademik geçmişinin dışında, finansal piyasaların meraklısı ve Vipassana meditasyon uygulayıcısıdır.


Son makaleler