Logo image
Logo image

Nevrotizm ve Hipokondri Arasındaki Bağlantı

3 dakika
Nevrotiklik, bazı bireylerin belirli uyaranlara tiksindirici duygularla tepki verme eğilimini ifade eder. Bu uyaranlar vücudun kendisiyle ilgili olduğunda ne olur?
Nevrotizm ve Hipokondri Arasındaki Bağlantı
Son Güncelleme: 14 Mayıs, 2023

“Sürekli kötü hissediyorum”. “Endişelenmeden duramıyorum”. “Biri bana olumsuz bir şey söylediğinde, bu beni gerçekten etkiliyor”. Bu ifadeler, nevrotiklik veya olumsuz duygulanım açısından yüksek puan alan insanları karakterize eder (pratik amaçlar için eşanlamlı terimlerdir). Nevrotizm, hipokondri ile ilişkilendirilen bir kişilik değişkenidir.

Aslında nevrotiklik, belirli koşullar altında hipokondriden muzdarip olma riskini artıran bir sıçrama tahtası veya güçlendirici görevi görür. Bazen, kişiye zaten teşhis konmuş olabilir. Bu durumlarda, nevrotiklik puanı yüksek olan hastalar, hastalığın daha şiddetli ve karmaşık bir seyrini sergilerler.

Some figure
Rafael Fernández’e göre nevrotiklik veya olumsuz duygulanım, hipokondri gelişimine zemin hazırlayan bir faktördür.

Hipokondri kavramına bir yaklaşım

Hipokondri, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi obsesif klinik antiteler ile yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) gibi anksiyete ile ilgili olanlar arasında ‘iki ayağı geçen’ bir bozukluktur.

Bu insanlar, belirli bir tıbbi durumdan muzdarip olma olasılığı konusunda büyük bir sinirlilik, korku ve endişe gösterirler. Aslında, bu durumun ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabileceğinden korkuyorlar (WHO, 2021).

Hipokondri, hastaların vücutları hakkında algıladıkları ve yorumladıkları verilerdeki önyargılar veya hatalarla ilişkilendirilmiştir. Başka bir deyişle, kendi sağlıkları ile ilgili bilgileri yanlış algılarlar. Sonuç olarak, son derece yüksek düzeyde rahatsızlık yaşarlar. Bunun, yaşamlarının sosyo-emek, akademik ve ilişkisel gibi önemli alanları üzerinde etkisi vardır.

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 2015), hipokondri tanısı konabilmesi için semptomların en az altı ay sürmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu belirtiler bu zaman diliminde değişkenlik gösterebilir ve çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

“Hipokondriyazis teşhisi koymak için, tıbbi testlerle değerlendirilen organik değişikliklerin olmaması gerekir.”

-Rafael Fernandez-

Nevrotiklik: mükemmel üreme alanı

Nevrotizm ve hipokondri arasındaki ilişki köklüdür. Hatta APA (2015) bunu hastalığın prognozunu kötüleştiren bir unsur olarak görmektedir. Hipokondrinin daha uzun süre dayanmasını sağlar ve tedavisi daha zor hale gelir.

Bilişsel bir bakış açısından, olumsuz duygulanım (NA), özellikle yüksek düzeyde titizlik ile birleştiğinde, hastalıkla ilgili en şiddetli kaygı kutbunda önemli bir rol oynar.

“Hipokondriyazis bağlamında olumsuz duygulanım veya nevrotikliğin temel bir yönü olan olumsuz değerlendirmeler yapma eğilimi, iyi huylu bedensel duyumları da içerecektir.”

-Rafael Fernandez-

Williams Bilişsel-Davranışsal Bütünleştirici Modeli

Bu model, savunmasızlığı, hipokondri gelişimine olumsuz duygulanım veya nevrotiklik ile ilişkilendirir. Bu terimi hipokondri bağlamına uygularsak, “dikkati özellikle tehdit edici uyaranlara odaklama eğilimi” olarak tanımlanabilir (Belloch, 2020).

Bu, vücudun kendisiyle ilgili her şeyi hastaların algılamasını kolaylaştırır. Gerçekte, bozukluğu olmayan bireylere kıyasla fiziksel semptomları hakkındaki bilgilere daha hızlı erişirler.

Faktör, çocuklukta hastalıkla ilişkili yoğun rahatsızlık deneyimlerini birleştirir. Aşamalı olarak, her iki unsur da (hastalık deneyimleri ve nevrotiklik veya olumsuz duygulanım) bozukluğun başlangıcını tetikleyebilir. Sonuç olarak, hasta dikkatini anormal bedensel sinyallere odaklar.

Ayrıca, hastaların deneyimledikleri artan nevrotikliğin bir sonucu olarak, semptomlarının sonuçları hakkında karamsar tepkiler verme eğilimindedirler. Örneğin, “Boğazım ağrıyor, eminim kanser oluyorum. Öleceğim”.

Semptomlarını son derece tehdit edici olarak değerlendirerek, hissettikleri rahatsızlığı giderek artıran bir düşünce döngüsü üretirler. Sonuç olarak, ruminasyon süreçleri meydana gelir. Örneğin, “Artık daha çok acıyor. Doktorun sadece boğaz ağrısı olduğunu söylediğini biliyorum ama yanılıyorlardı. Kanser olduğumu biliyorum, bu yüzden başka bir doktora görünmem gerekiyor”.

“Korkan için her şey hışırdar.”

-Sofokles-

Some figure
Nevrotizm, bedensel semptomların yanlış algılanmasına yatkınlık yaratır.

Nevrotizm ve hipokondri arasındaki bağlantılar

Nevrotikliği veya negatif duygulanımı (NA) hipokondri ile ilişkilendiren bilimsel kanıtlar açıktır. İşte bulguların kısa bir özeti (Fernández, 1998):

  • Daha yüksek bir nevrotiklik düzeyi, bedensel semptomların yanlış algılanmasıyla ilgilidir.
  • Yüksek düzeyde bir nevrotiklik, tıbbi bir durumdan muzdarip olma gerçeği yerine ruminatif düşünce süreçlerini destekler.
  • Bu değişkendeki yüksek puanlar, hastaların sıklıkla kendilerini kötü hissetmelerine neden olur. Daha spesifik olarak, depresyon ve anksiyete semptomları geliştirebilirler. Bu, bir hastalıktan muzdarip olma olasılığı hakkındaki yanlış algılarını şiddetlendirebilir.

Gördüğünüz gibi, mevcut veriler her iki faktör arasında bir bağlantının varlığını desteklemektedir. Gerçekten de nevrotiklik, hipokondri için mükemmel bir üreme alanıdır. Semptomların hastanın vücudunda algılanması, bunların olumsuz ve hastalık göstergesi olarak değerlendirilmesi ve bunlara karşı olumsuz tepkiler verilmesi arasında aracılık eden bir faktördür. Örneğin, rahatsızlık, endişe ve kaygı.

“Olumsuz duygulanım arttıkça, fizyolojik rahatsızlıkları abartma veya aşırı tepki verme eğilimi artar.”

-Rafael Fernandez-


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • American Psychiatric Association. (2014). DSM-5. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5: DSM-5®. Spanish Edition of the Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5® (1.a ed.). Editorial Médica Panamericana.
  • Belloch, A. (2023). Manual de psicopatología, vol II.
  • CIE-11. (s. f.). https://icd.who.int/es
  • Roth, J. P. D. (2022). La escrupulosidad: una aproximación clínica. Dios y el hombre, 6(1), 089-089.
  • Martínez, R. F., & Rodríguez, C. F. (1998). Actitudes hipocondríacas, síntomas somáticos y afecto negativo. Psicothema, 10(2), 259-270.
  • Sandín, B., García, R. M. V., Germán, M. A. S., Pineda, D., Olmedo, M., & Chorot, P. (2013). Efecto de la sensibilidad al asco sobre los síntomas hipocondríacos: un estudio prospectivo. Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatria de enlace, (107), 5.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.