Korkuyu Hem Temsil Eden Hem de Etmeyen 7 Davranış

Bazen korku, korkuya benzemeyen tavırlar geliştirmemize yol açar, ama aslında onlar korkunun kendisidir. Bu davranışlar artık kanıksadığımız bir kostüm gibidir. Aynı zamanda da daha kendine özgü ve bütünüyle yaşamamızı engeller.
Korkuyu Hem Temsil Eden Hem de Etmeyen 7 Davranış
Gema Sánchez Cuevas

Yazan ve doğrulayan psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Son Güncelleme: 08 Şubat, 2021

Korku, en çok maskelenen duygulardan biridir. İşte tam da bu nedenle “korku korkusu” yüzünden, her zaman olduğu gibi görünmez. Korktuğumuzu kabul etmekte isteksizizdir çünkü bunun onu artıracağını düşünürüz. Bu yüzden korkuyu temsil etmeyen tavırlar kullanırız ancak bunlar vardır.

Korku; diğer duygular gibi, varlığı kabul edildiğinde üstesinden gelme çabası başlar. Ne yazık ki çoğu kişi bunu yapmak istemez, çünkü tanımayı zayıflıkla ilişkilendirirler. Kendilerini savunmasız görmek veya başkalarına karşı savunmasız göstermek istemezler. Bu yüzden korktuklarını belli etmeden, ancak derinlerde büyük korkuları yansıtan tavırlar benimserler.

Dayanıklı ve neredeyse yenilmez olduğumuzu kabul etmemiz yardımcı olmaz. Aksine, korkuların daha sofistike ve gizli biçimler almasına yol açar. Bu, onları tespit etmemizi ve onlarla çalışmamızı engeller. Bu nedenle, korkuyu temsil etmeyen ancak derinlerde yaptıkları bu tutumlara dikkat etmek önemlidir. İşte bunlardan yedi tanesi:

“En kötü yalancılar kendi korkularımızdır.”

– Rudyard Kipling

1. Plan yaparken aşırı düşünme

Planlama açıkça fikirlerimizi düzenlememize, enerji tasarrufu yapmamıza ve sorunları önlememize yardımcı olan sağlıklı bir önlemdir. Prensip olarak belirsizliği sınırlamak ve daha güvenli hareket etmek sağlıklı bir önlemdir.

Yine de, bu aşırıya götürüldüğünde korkuyu temsil etmeyen ama derinlerde temsil ettikleri tutumlardan biri haline gelir. Karşımıza çıkan şey bu durumda, etrafımızda olanları daha iyi organize etme arzusu değil, aşırı kontrol etme arzusudur. Bu da korkunun maskelerinden biridir

2. Kusursuz davranma arzusu

Güzel davranış modelleri sergilemek, iyi eğitim alındığının bir işaretidir ve sosyal ilişkileri çok daha kolay hale getirir. Kibarlık bir kişiye zarar vermez ve birçok nezaket kuralı “engelleri aşmanın” geçerli bir yoludur. İletişimin daha akıcı olmasına ve insan ilişkilerinin daha dostane şartlarda olmasına yardımcı olur.

Ancak görgü kuralları bize dayatılan kurallar haline geldiğinde veya robotik davranışlar sergilememize neden olacak kadar aşırı olduğunda, bu özelliğin çoğu kaybolur. Başkalarından korkmamız o kadar mümkündür ki, ne kadar zararsız olduğumuzu vurgulayarak kendimizi onlardan koruruz.

3. Korkutucu görünmeyen ancak aşırıya kaçan temkinli olma durumu

Aşırı planlamaya benzeyen ancak bu durumda sadece gelecekte gerçekleştirilecek eylemleri değil, aynı zamanda mevcut tüm eylemleri de kapsayan bir kavramdır. Harekete geçmeden önce her zaman bir şüphenin ortaya çıkmasını ima eder.

Şüphe aynı zamanda olası olumsuz sonuçların öngörülmesine yol açar. Bu da sonuç olarak bir kişinin neredeyse hiçbir şey yapmayacak kadar aşırı temkinli hale gelmesine neden olur. Bir çeşit aşırı pasifliğe ve hareketsizliğe yol açan korku türüdür.

temkinli

4. Yenilikten kaçınma

Hepimiz bilmediğimiz şeylerden biraz korkarız. Bilinmeyenle karşı karşıya kaldığımızda, herhangi bir risk içerip içermediğini bilmeyiz ve sahip olduğumuz kişisel kaynakların olası tehditlerini önlemek veya kontrol etmek için yeterli olup olmayacağı konusunda net değilizdir.

Yenilikçi olmaya cesaret etmek, bir şeylerin varlığını gerektirir veya çok cesaret ister. İşte bu şekilde, korkunun kendimizi istila etmemize izin verdiğimizde, kendimizi bilinene yerleştirir ve oraya hapsederiz. Bu, karşımıza çıkacak olan diğer sonuçların yanı sıra, birçok fırsatı da kaçırmamıza neden olan bir davranış şeklidir.

5. Yaşamın ritüelleşmesi

Bu önceki maddelerde değinilen hususlara benzer bir durumdur. Daha organize bir şekilde yaşamak için değil de başımıza gelen her şeyi mutlak kontrol altında tutmak için katı rutin programlar yaratırız. Biri bunu sorguladığında, onlara çok disiplinli insanlar olduğumuzu ve bir konuya bodoslama dalmanın hoşumuza gitmediğini söyleriz.

Bu, korkuyu temsil etmeyen tavırlardan bir başkasıdır ancak aslında korkuyu temsil ettiği bir gerçektir. Şiddetli rutinler öngörülemeyenleri bir dereceye kadar sınırlar. Ancak bu, onu tamamen ortadan kaldırdıkları anlamına gelmez. Yaptıkları şey, hayatımızın ana hatlarını çizmek ve yeniliğin ortaya çıkmasını önlemektir.

korku

6. Farklı olanı reddetme

Çok katı yaşam alışkanlıklarınız olduğunda, aynı zamanda katı düşünce alışkanlıklarınızın da olması normaldir. Bu bazen bizi diğer yaşam tarzlarına veya diğer alışılmadık değerlere karşı toleranssız kılar.

Bu koşullar altında önyargıyı bir rehber olarak benimsememiz bizim için kolaydır. Bize yabancı olan durumlardan veya insanlardan korkarız. Bunları, mevcut istikrarımız için bir tehdit olarak algılarız. Bunun arkasında, planlarımızın iyi bir bölümünü yeniden inşa etme fikrinden korkmaktan başka bir şey yoktur.

7. Diğer insanları beğenmeme

Kıskançlık veya başkalarını aşırı eleştirme gibi tutumların da arkasında korku vardır. Altında pek elle tutulur bir sebep olmasa bile başkalarının bizim kim olduğumuzu sorguladıklarını hissederiz. Basitçe kim oldukları bizim için bir sorun haline gelir.

Diğer taraftan ise, başkalarında eleştirdiğimiz şeyin kendi sınırlarımızın ve korkularımızın bir yansıması olması bizim için alışılmadık bir durum değildir. Kendimizi bilinçsizce başkalarıyla karşılaştırır ve bu karşılaştırmaya karşı kendimizi savunuruz. Kendimizi doğrulama içgüdüsüyle diğer insanların sadece kusurlu yönlerine odaklanırız.

Korkuyu hem temsil eden hem de etmeyen davranışlar, korkularımızı gizlemenin bir şekli haline gelir. Belki de kendimize karşı biraz daha dürüst olsaydık, bu korkularla başa çıkmamıza ve bunların üstesinden gelmemize yardımcı olacak yollar bulabilir veya oluşturabilirdik.

İlginizi çekebilir ...
Kusurlarınızı Kabul Etmek: Nasıl Mümkün?
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Kusurlarınızı Kabul Etmek: Nasıl Mümkün?

Kusurlarınızı kabul etmek, ama nasıl? İnsanlara kendileriyle ilgili neyi sevmediklerini sorarsanız, çoğu nasıl cevap vereceğini bilmez.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Cardona, J. M., & Labarga, J. M. C. (2006). Liderazgo y gestión por 8 hábitos. Del miedo a la confianza. Ediciones Díaz de Santos.


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.