Kefalet İle Serbest Bırakılmanın Amacı Nedir?

Mart 14, 2020
Hepimiz kefalet ile serbest bırakılmak hakkında bir şeyler duyduk, peki bu pratiğin amacı nedir? Bunu, bu yazımızda keşfedin!

Kefalet ile serbest bırakılmanın ana amacı sanığın spesifik bir yasal işlem ile kontrol edilmesini sağlamaktır. Sanık kontrol altındadır, ki, daha sonraki bir tarihte koşullara uyup uymadıkları değerlendirilebilsin.

Kefalet mutlak özgürlük ile bir hapis cezası arasında bir yer olarak tanımlanabilir. Avukatlar bu kavramı kişisel bir önlem olarak algılar.

Ayrıca, kefalet ile serbest bırakılmanın her zaman belirli yükümlülüklerin kabulüne bağlı olduğunu akılda tutmak da gayet önemlidir.

Ellerini parmaklıkların dışına uzatmış bir kişi.

Birisine Neden Kefalet Verilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kefalet tedbir amaçlı bir önlemdir. Bir hakim, sanığın söz konusu olan suçu işlediğinden makul derecede emin olduğunda kefaleti uygulamaya koyar. Duruşma öncesinde ve hatta duruşma sırasında sanıkları takip altında tutmak için bir hakim geçici hapis ya da gözaltına almak gibi önlemler uygulayabilir. Genellikle kişinin özgürlüğü ve hareket özgürlüğü hatırı sayılır bir kısıtlama altına alınır.

Ancak, her zaman bu tür ciddi önlemler almak gerekmeyebilir. Hakim sanığın kaçma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğünde başka önlemler alınmasına onay verecektir. Hakimler bunu ayrıca geçici hapis gibi gereksiz ve pahalı seçeneklerden kaçınmak için de yaparlar.

Hakim bu konuda her duruma spesifik olacak şekilde karar verecektir. Örneğin, yabancı tutuklulara kefalet verilmesi pek olası değildir. Bunun sebebi bu sanıkların saklanma risklerinin özellikle daha büyük olmasıdır.

Kefaletin Yasal Boyutları ve Amacı

Kefalet hakkındaki yasal çerçeve ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilir ancak genellikle benzer bir prosedür söz konusudur.

Kefaletin ana özellikleri şunlardır:

  • Etkilidir. Bunun nedeni, suç ve sanık arasında bir bağlantı olması ve kefaletin bir önleyici tedbir işlevi görmesidir.
  • Geçici ve değiştirilebilirdir. Bunun sebebi, dava sürecinde herhangi bir değişikliğin gerçekleşebilecek olması ve bu durumda alternatif önlemlerin alınabilecek olmasıdır.
  • Yargısaldır. Sadece yargıçlar hangi önlemlerin alınacağı konusunda karar verebilir.
  • Doğası itibariyle geçicidir. Bunun nedeni kefaletin değişmesi, ya da kefalete yol açan eylemlerin değişmesi durumunda bitmesidir.

Bu son karakteristik özel bir öneme sahiptir. Çünkü eğer sanığın suçsuz olduğu ortaya çıkarsa hakim sanığı serbest bırakmalı ve bu şekilde ihtiyat amaçlı alınan tedbirleri bitirmelidir.

Bir hakim tokmağı ve bir kitap.

Kefalet Altında Olmanın Getirdiği Yükümlülükler

Kefalet verilirken mahkeme bir ödeme ya da senet talep edebilir. Bir yargıç buna suçun doğası ve ciddiyetine, ayrıca kişinin sosyal statüsüne ve geçmişine bakarak karar verecektir. Mahkeme ayrıca kişinin pasaportunu ya da ehliyetini de alıkoyabilir.

Belirli durumlarda sanık periyodik olarak bir yargıcın karşısına çıkmak zorundadır. Bu bir mahkemenin emredebileceği bir kontrol önlemidir. Bunun sıklığına yargıç karar verecektir.

Benzer bir şekilde, mahkeme sanığın mülkü veya eşyalarına el koyma yetkisine de sahiptir. Ancak bunun önleyici bir amacı olması ile birlikte tam olarak tedbir amaçlı bir önlem olmadığını belirtmek de önemlidir.

  • “Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal”. Moreno Aroca, J., Gómez Colomer, J.L., Barona Vilar, S., Esparza Leibar, I., Etxebarría Guridi, J.F.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 528 al 544. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036.