İşyerinde Depresyon: Belirtiler, Nedenler ve Tedavi

İşyerinde depresyon neyi ifade eder? Neden ortaya çıkıyor ve hangi semptomlara neden oluyor? Majör depresyonla aynı mı? Nasıl tedavi edilir? Bu makaleyi okuyarak bu soruların cevaplarını öğrenin.
İşyerinde Depresyon: Belirtiler, Nedenler ve Tedavi

Son Güncelleme: 06 Nisan, 2021

“İşyerinde depresyon” olgusunu duyduğunuzda, size de bazı şeyleri çağrıştırıyor mu? Bunu duyduğunuzda, muhtemelen iş yerinde kendinizi mutsuz hissettiğiniz için hastalık izni almanız gerektiğini düşünürsünüz. Doğru yolda olduğunuzu söyleyelim. Temel olarak, işyeri depresyonu, iş zorlukları veya sorunlarının neden olduğu bir duygudurum bozukluğunu (depresyon) ifade eder.

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, çalışmak ruh sağlığı için faydalıdır. Ancak kişiyi mutsuz ve huzursuz ettiğinde işyeri depresyonu durumu ortaya çıkabilir. WHO’ya göre, işyerinde ruh sağlığına yönelik risklerden bazıları şunlardır:

 • Yetersiz güvenlik ve sağlık koruma politikaları.
 • Düşük düzeyde çalışan desteği.
 • Yoğun bir program (çok fazla çalışma saati).
 • Organizasyonel alanlarda veya hedeflerde netlik eksikliği.
 • Verimsiz yönetim ve iletişim uygulamaları.
 • Karar verme ve liderlik alanında söz sahibi olmamak.

Ancak bunlar bu konuda tek başına kalan nedenler değil. Onlar hakkında, bu bozukluğun semptomları ve bununla savaşmak için olası tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O halde okumaya devam edin.

İşyerinde depresyon: nelerden oluşur?

İşyeri depresyonu, iş yüzünden hastalanmanın ana nedenlerinden biridir. Aslında depresif bir rahatsızlıktır, ancak bu durum da, işten kaynaklanmaktadır.

İnsanlar hayatlarının büyük bir bölümünü işte geçiriyorlar, hatta bazıları evde olduğundan daha fazla zaman geçirebiliyor. Çalışmaları onları mutlu etmediğinde, kendilerini baskı altında ve stresli hissedebilirler ve bu da bu durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Semptomlar

İşyeri depresyonu, tahmin ettiğiniz gibi çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle, kişinin hayatına olumsuz bir şekilde müdahale ettiğinde ortaya çıkar. Bu etki çok sayıda nedenden kaynaklanabilir: aşırı baskı, mobbing durumları, motivasyon kaybı, haksız muamele görme vb.

İşyerinde depresyondan muzdarip bir kişide ortaya çıkabilecek belirtiler, depresyonda görülenlerle aynı (veya benzer) olacaktır. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’na (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5) göre en öne çıkanlardan bazıları şunlardır:

 • Ruh halindeki değişiklikler. Üzüntü, hüzün, mutsuzluk, sinirlilik.
 • Motivasyonel ve davranışsal etkiler. Çekingenlik, ilgisizlik, anhedoni, motivasyon eksikliği, ajitasyon.
 • Bilişsel değişiklikler. Dikkat, hafıza ve zihinsel hızdaki eksiklikler nedeniyle düşük performans.
 • Fiziksel sonuçlar. Uyku sorunları, yorgunluk, iştah artışı veya azalması, cinsel istek azalması.
 • Kişilerarası düzeyde. Sosyal ilişkilerin bozulması, insanlara olan ilginin azalması, reddedilme hissi vb.

Şüphesiz tüm bu semptomlar kişinin hayatını olumsuz etkiler – çoğu doğrudan işle ilgilidir. Temel olarak, birey örneğin işle ilgili kabuslar görebilir veya bu nedenle sahip olduğu endişeler hakkında düşünürken uyumakta güçlük çekebilir.

Depresif adamın sorunları.

İşyerinde depresyonun ve nedenleri

Bu bozukluğun nedenleri ise yukarıda bahsettiğimiz gibi işe dayalıdır. En yaygın olanları şunlardır:

 • Meslektaşlar ve amirlerle iletişim sorunları ve çatışmalar.
 • Aşırıya kaçan sorumluluklar.
 • Genel tatminsizlik, değerli hissetmeme (bir profesyonel olarak) veya mali olarak ihtiyaçların yeterince karşılanmaması.
 • Belirli bir temelde veya sürekli olarak zaman içinde travmatik veya stresli bir durum yaşamış olmak (örneğin, mobbingden muzdarip olmak).
 • İş yerinde aşırı stres yaşamak.
 • İşle ilgili olarak, önemli ölçüde motivasyonu kırılmış hissetmek.
 • Toksik bir çalışma ortamıyla çevrili olmak veya hiçbir şeyin kontrolünün sizde olmadığını hissetmek.
 • İstenilen hedeflere veya sonuçlara ulaşamayınca hayal kırıklığına uğramak.
 • Başkaları tarafından avantaj sağlandığını hissetmek.

Bir kişi bu durumlardan bir veya daha fazlasından muzdarip olduğunda, iş yeri depresyonu zamanla ve sürekli olacak şekilde ortaya çıkabilir. Herkesin yaşadığı durumlardan bir şekilde etkilendiği doğrudur. Bununla birlikte, bazı bireyler bu rahatsızlığa kesinlikle daha yatkındırlar ve bu da sonuç olarak hastalık izni istemelerine yol açabilir (her ne kadar kendilerine verilmemiş olsa da).

Tedavi

İşyerinde depresyona müdahale için, majör depresif bozukluğun tedavi yöntemlerini izlemelidir. Ek olarak, işleriyle bağlantılı olduklarını akılda tutarak, bireydeki bozukluğun bağlamsal, nedensel ve sürdürme faktörlerini dikkate almak gerçekten önemlidir. Bu sütunu ifade etmek için, tükenmişlik sendromunu depresyonla karıştırmamak için iyi bir ayırıcı tanı yapmak önemlidir.

Bu anlamda, işyerinde depresyonun neden olabileceği fiziksel ve psikolojik semptomları dikkate alırken, deneğin işyerinde kendi deneyiminden kaynaklanan semptomları tedavi etmek hayati önem taşır.

Pérez ve arkadaşları tarafından kaleme alınan Etkili Psikolojik Tedavi Kılavuzu’na göre (Guide to Effective Psychological Treatment – 2010), depresif bozukluk için dört köklü (etkili) tedavi vardır; davranış terapisi (çeşitli modaliteler dahil), bilişsel terapi, kişilerarası terapi ve farmakoterapi. Daha az kanıtlanmış tedavilere gelince, ancak umut verici sonuçlarla, en yaygın olarak kullanılan psikodinamik psikoterapi ve sistemik terapiyi buluyoruz.

İşyerinde depresyon belirtileri

Kullanılan teknikler ve prosedürler

Davranışçı terapiye gelince, genellikle hasta için hoş aktiviteler programlamayı içerir; onları sosyal ve problem çözme becerilerinin yanı sıra zaman yönetimi ve diğer teknikler konusunda eğitmek. Bilişsel terapi söz konusu olduğunda, özellikle bilişsel yeniden yapılanma yoluyla, hastanın bilişsel çarpıtmaları ve olumsuz düşünceleri üzerinde çalışmak zorunludur.

Öte yandan, kişilerarası terapi, hastanın sosyal ilişkilerinin yanı sıra alınan sosyal desteğin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Son olarak, farmakoterapi ile ilgili olarak özellikle antidepresan ilaçlar ve anksiyolitik ilaçlar kullanılmaktadır.

İşyerinde depresyon üzerine son düşünceler

Anksiyete ve işyerinde depresyon, bir kişinin hastalık izni istemesine yol açan en yaygın nedenlerden ikisidir. Bu, onları, 2020’de hastalık izninin ana nedenlerinden biri olarak listeye yerleştiren WHO tarafından da önerilmektedir. Gördüğünüz gibi, işyerinde depresyon ciddi ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır; uygun uzmanlarla ve hastanın ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre uyarlanmış bir tedavi ile tedavi edilebilir ve böyle de yapılmalıdır.

Dahası, bu nedenle hastalık izni talep ettiğiniz için suçluluk duygusundan kaçınmak ve damgalanmaya ve ruh sağlığıyla ilgili tüm önyargılara karşı mücadele etmek önemlidir. Bir işçi bacağı kırıldığında veya ameliyata ihtiyaç duyduğunda hastalık izni istediğinde kimse gözünü kırpmazsa, depresyonu olan insanlar neden reddedilsinler ki?

Son olarak, hayati bir denge sağlamak, her zaman nasıl hissettiğinizi dinlemek ve ihtiyaçlarınızı dikkatlice belirlemek, yardım aramanıza, daha iyi hissetmenize ve bu tür bozuklukları önlemenize yardımcı olacaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • American Psychiatric Association -APA- (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Madrid. Panamericana.
 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2010). Manual de Psicopatología. Volumen II. Madrid: McGraw-Hill.
 • Gollac, M. y Baudelot, Ch., (2011): ¿Trabajar para ser feliz? La felicidad y el trabajo en Francia, Bs. As, Miño y Davila Editores (CEIL – CONICET).
 • Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I. (2010). Guía de tratamientos psicológicos eficaces I y II. Madrid: Pirámide.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.