Logo image
Logo image

INFJ Kişilik, Carl Jung'a Göre En Nadir Kişilik

3 dakika
INFJ Kişilik, Carl Jung'a Göre En Nadir Kişilik
Tarafından yazılmıştır Valeria Sabater
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

INFJ kişilik, içe kapanık davranışlar, sezgi, hissiyat ve sağduyu gibi özelliklerin bir araya gelmesinden oluşan ve Carl Jung’a göre toplumun yalnızca %1’lik diliminin sahip olduğu özgün bir kişilik türüdür.

Bu kişilik idealist, sessiz, değerlerine bağlı, fazla hassas ama kendinden emin ve daima başkalarına yardımcı olma odaklı bir kişiliktir.

Bu kişiliği daha önce duymadıysanız, hakkında bir kitap bulmanız çok uzun sürmez. Bu kişiliğin en belirgin 10 özelliğini içeren birçok makale bulunuyor.

“Kimse aydınlığı hayal ederek aydınlanmaz. İnsanı aydınlatan karanlığın bilincine varmaktır.”

– Carl Jung

INFJ kişiliği biraz daha iyi anlayabilmek için kökenine bir yolculuk yapalım. INFJ sınıflandırması aslında insanların kişisel tercihlerine göre düzenlenmiş bir kişilik testi olan Myers- Briggs Kişilik Göstergesinin bir parçasıdır. Bu test, Carl Jung’ın klinik deneylerinden yola çıkarak oluşturulmuş psikolojik türlere dayanır.

Bugün ise bu gösterge genellikle grup dinamikleri ve kişisel gelişim testleri için kullanılıyor. Ancak akademik ortamlarda ve psikoloji literatüründe bu gösterge o kadar da geçerli sayılmıyor.

Bununla birlikte Carl Jung’ın psikoloji türleri üzerindeki çalışmaları her zaman ilgi çekmeyi başarıyor. Gittikçe popülerliği artıyor, özelikle de kişilik çalışmaları ilgi görüyor.

Yani tüm Myers- Brigss kişilkleri içinde, INFJ en nadir görülen ve özgün olan kişilik olarak sıyrılıyor. Gelin biraz daha detaylı inceleyelim…

Some figure

INFJ Kişilik ya da “avukat”

Myers- Briggs psikolojik testi eğitimcilerin çoğunlukla beğendiği bir test. Öğrencilerin birbirini daha iyi tanımasını, akademik ve iş hayatlarına yönelik daha bilinçli kararlar almalarını sağlıyor.

Bildiğimiz dört ölçeği örneğin, dünyayı nasıl gördüğümüz, çevremizi nasıl oluşturduğumuz veya nasıl ilişki kurduğumuzdur.

Test, 8 farklı türdeki en içe dönük ve 8 farklı türden dışa dönük özelliklerden oluşuyor. INFJ kişilik ise en sıra dışı olan. İşte özellikleri:

Başkalarına yardım odaklı olmak

INFJ kişilik aşağıda sayacağımız nedenlerden dolayı “avukat tipi” olarak da adlandırılıyor:

  • İdealist yapıdadırlar ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için hisleri kuvvetlidir.
  • İnanç ve değerlerine güvenerek hareket ederler.
  • En açık amaçlarından biri başkalarına yardım etmektir.
  • Yine de INFJ kişilik başkalarını “kurtarmakla” sınırlı kalmayıp ilham vermek, başkalarının gelişmesine yardım etmek, geliştirmek ve yardıma muhtaç hale gelmemek gibi özelliklere sahiptir.

Başkalarıyla ilişki kurmak konusunda iyi olsa da kendi olmak konusuna değer verirler

Bu kişilik sahibi olan kişiler ilişki kurmak konusunda özel bir yeteneğe sahiptir. Nasıl arkadaş edineceklerini ve sürdüreceklerini bilirler, sıcak kanlı ve arkadaş canlısıdırlar, basit ve olumlu konuşmalar yaparlar.

Dışardan bakıldığında dışa dönük izlenimi verirler. Ancak INFJ sosyal zamanlarını kontrol etmek konusunda sıkıdırlar ve bu sınırlamayı tek bir nedenden ötürü yaparlar.

Mizaçları içe dönüktür ve enerji toplamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar.

Some figure

Hayal gücü gelişmiştir

INFJ kişiliği olanların hayal gücü sınırsızdır. Ancak hayalleri, istekleri bir rüzgârla uçup gidebilen kırılgan idealistlerinkinden farklıdır. Tam tersidir.

Bu kişiliğin doğal olarak topluma katkı sağlama, buradan hareketle kararlılık ve bağlılıkla uyanıkken hayal kurma eğilimi vardır.

İş hayatında bu insanlar genellikle bağımsız, hedef odaklı, oldukça yaratıcı ve sezgiseldir. Ayrıca, sanat ve bilimle ilgilidirler.

İdealist ve heyecanlı oluşları yorar

INFJ kişiliğin tek bir derdi var: toplum. Eşitsizlikle dolu bir dünya, kapalı kapılar ve günlük hayatta aşılması gereken duvarlar yüzünden cesaretin kırılması çok kolay. Bu nedenle INFJ kişiliklerin hayal kırıklığına uğrayıp fiziksel ve duygusal olarak yıkılması çok yaygın görülür.

Günlük eleştiriler, stres ve idealleri ile acı gerçekler arasındaki çelişkileri kaldırmak olanlar için hiç kolay değil. Başka bir özellik ise, genelde kendileriyle ilgilenmeyi aksatıyor olmalarıdır.

“Herkes yaratıcı yardımseverliğin ışında mı yoksa yıkıcı bencilliğin karanlığında mı yürüyeceğine karar vermelidir.”

– Martin Luther King

Some figure

Bu yüzde birlik dilim toplumu aydınlatan kesim. Açık idealleri olan, amaçları olan bu hayalperest insanlar başkalarına ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor.

Siz de INFJ kişiliğiniz olduğunu düşünüyorsanız, size ufak bir tavsiyemiz var: kendi ideallerinizi ihmal etmeden devam edin. Hiçbir zaman pes etmemeliyiz çünkü bazen toplumun %1’i kalan %99’a ilham vermek için yeterlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Lasso, I. M. (2015). Los tipos de personalidad que predominan según el Myers-Briggs en los estudiantes y profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito [Tesis de pregrado, Universidad de San Francisco de Quito]. Repositorio digital. https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6218
  • Azzadina, I., Huda, A. N., & Sianipar, C. P. M. (2012). Understanding relationship between personality types, Marketing-mix factors, and purchasing decisions. Procedia-Social and Behavioral Sciences65, 352-357. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281205118X
  • Cherry, K. (4 de agosto de 2022). INFJ: Introverted, Intuitive, Feeling, Judging. Consultado el 4 de septiembre de 2023. https://www.verywellmind.com/infj-introverted-intuitive-feeling-judging-2795978#toc-tips-for-interacting-with-infjs
  • 16personalities. (s.f.). Advocate Personality. Consultado el 4 de septiembre de 2023. https://www.16personalities.com/infj-personality
  • Myers, I. B. (1962). The Myers-Briggs Type Indicator: Manual (1962). Consulting Psychologists Press. https://psycnet.apa.org/record/2013-29682-000

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.