Logo image
Logo image

İnatçı Veya Kati: Aralarındaki Fark Nedir?

3 dakika
İnatçılık ve sertlik aynı madalyonun iki farklı yüzüdür. İnatçı olmak, direnmek ve laf dinlememek anlamına gelirken, sertlik dinlemeye ve yön değiştirmeye istekli olmak anlamına gelir.
İnatçı Veya Kati: Aralarındaki Fark Nedir?
Son Güncelleme: 23 Mart, 2019

İnatçılık ve katiyet kömür ve elmas gibidir. Birincisi katı, esnek olmayan görüşleri içerir. İkincisi, daha çok kanaat ile ilgilidir. Yani, aralarındaki temel fark, inatçı olmanızın dinlemeyeceğiniz ve kati olmanızın mükemmel derecede tutkulu olduğunuz anlamına gelmesidir.

Bununla birlikte, inatçılık bazı durumlarda bir erdem olabilir. Zor hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz ekstra, mükemmel bir bileşen olarak etki edebilir. Prensiplerinizi savunmak ya da zorlukları aşmak söz konusu olduğunda da son derece önemlidir.

Sorun, inandığınız şeylere ters düşen kanıtlar, fikirler ve gerçekler karşısında sizi kör bir insana çevirmesidir. Bu noktada, inatçı ve kati olmak arasındaki gerçek fark yatar.

Ayrıca bakınız: Aşkta İnatçılık: Parçaları Birleşmeye Zorlarken İşe Yaramayan Bir Olgu

Katiyet, inançlarınız üzerindeki bir yansımanın sonucudur. Tabii ki, bu, tutkunuzdan ya da enerjinizden bir şey kaybettiğiniz anlamına gelmez, ancak mantık üzerinde bir zafer de elde edemez. Bu açık fikirlilik, kati olmanın arkasında yatan ve inatçı olmanın dışında kalan şeyin büyük bir parçasını oluşturur. Yine de, bu konuda etkili başka faktörler de vardır. Ve aşağıda daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz!

“İnatçılık iyi tavsiyeleri yok eder.”

– Ali ibn Abi Talib

İnatçılığın özellikleri

İnatçılığın farklı seviyeleri vardır. Alt seviye, kaprisler, çocuklarda çok yaygındır, çünkü önemsedikleri tek şey kendi arzularıdır. Yaşamın bu aşamasında daha yaygın olabilir, ancak bu şekilde hareket eden çok sayıda olgun insan da vardır. Başka bir deyişle, yetişkinler de öfke nöbetleri geçirirler.

Bir sonraki seviye “dik başlılık” olarak adlandırdığımız şeydir. Bu, bir kişi bir fikir ya da niyete sahip olup bu dünyadaki hiçbir şey bunu değiştiremediği zaman ortaya çıkar. Sahip olduğu fikri korumak yerine, kendi görüşlerine ya da hedeflerine ters düşen her türlü şeyi dinlemeyi reddeder.

Ayrıca bakınız: Yalnızca Duymak İstediklerimizi Duyarız

En üst seviye, takıntı, kareye dahil olduğunda ortaya çıkar. Birisi bir şey hakkında son derece tutkulu hissettiğinde. Bu durum, fanatizme ve bazı durumlarda zihinsel bozukluklara bile yol açabilir. Olay bu raddeye ulaştığında sağduyu ortamı terk eder. Başka bir şeyi dinlemeyi reddeder ve bu inancın kontrolü tamamen ele geçirmesine izin verirler.

Some figure

Sertliğin özellikleri

Katiyet ya da başka bir deyişle inanç, belirli bir görüş, hedef ya da duygu konusunda tutarlı olmayı gerektirir. Kati insan, kasıtlı bir düşünme, akıl yürütme ve değerlendirme sürecinden geçer. İnsanlar bir konuda kanıtları değerlendirdikten sonra, olabileceklerini hissettikleri zaman kati olurlar.

İnatçılık ve katiyet arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, kati olmanın açık fikirli olabilmek anlamına gelmesidir. Belirli bir karar almak ya da bir konuda yol almak, fikrinizi değiştiremeyeceğiniz ya da asla geri dönemeyeceğiniz anlamına gelmez. Katiyet, gerektiğinde yönünü değiştirmeyi gerektirir.

Bu da irade, inanç ve azim gerektirir. Ortada bir arzu vardır ancak düşünmek ve amaçlamakla birlikte yol alır. Bu durum, inançlarınızdan sorumlu olmak anlamına gelir, tam tersi değil.

Some figure

İnatçı olmak ve kati olmak: aynı madalyonun iki yüzü

Katiyet bir erdem, inatçılık ise bir problemdir. Ancak bu ikisi arasındaki çizgi her zaman net değildir ve insanlar genellikle inatçı olmaktan gurur duyarlar. Bunu bir kararlılık işareti ya da güçlü bir karakter göstergesi olarak kabul ederler. Aslında durum tam tersidir.

İnatçı insanlar dinlemeyi reddederler çünkü inançlarına güvenmezler. Fikirlerini analiz etmezler çünkü bunların aslında mantıksız olduklarını keşfetmekten korkarlar. Katiyet, mantık ve aklı ortama davet ederken, inatçılık görüşlerle ilgilidir. İnatçı insanlar görüşlerini analiz etmezler çünkü günün sonunda ellerinde bir dayanakları yoktur.

İnatçılık sizi dış dünyaya kapatır ve iletişim olanaklarınızı tamamen engeller. Zayıfların bir özelliğidir, güçlü olanların değil. İnatçı insanlar sabit görüşlerinin arkasına saklanırlar çünkü belirsizlik ve değişimden çok korkarlar. Nihayetinde, inatçılık ve katiyet aynı madalyonun iki yüzüdür ve temel fark yalnızca bakış açısında yatar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bisi, R. H. (1947). Olden, Christine: The psychology of obstinacy.(La psicología de la obstinación). “The Psychoanalytic Quarterly”, vol. 12. 1943. Revista de psicoanálisis, 5(1), 271-274.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.