Logo image
Logo image

Döngüleri Doğru Bir Biçimde Kapatmayı Öğrenin

4 dakika
Döngüleri Doğru Bir Biçimde Kapatmayı Öğrenin
Sergio De Dios González

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Sergio De Dios González

Tarafından yazılmıştır Edith Sánchez
Son Güncelleme: 25 Ekim, 2022

Döngü dediğimizde hayatın içinde bulunan, başlayıp gelişen ve daha sonra da sona eren süreçlerden bahsediyoruz. Aslında gerçek manada hiçbir şey tam anlamıyla sona ermese de, bu döngüleri öğrenmenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmamız gerekmektedir. Çünkü hayatta tecrübe ettiğimiz herhangi bir süreç sona erdiğinde ilerleyebilmek ve biten süreçlere takılı kalmamak çok önemli bir gereksinimdir.

Bunun için her şeyden önce döngüleri kapatmak ile bir şeyi kaybetmek arasındaki farkı iyi anlamamız gerekir. Hayatın çok güzel bölümlerini kapatmak elbette birtakım kayıpları ve bu süreçle mücadele etmeyi gerektiren durumları içerir. Ancak bu durum hiçbir zaman bir şeyi kaybetmenin ani ve derin acı veren karakterini barındırmaz. Bu yüzden, döngülerin kapanması kayıpları da beraberinde getirir ancak bu kayıplar her zaman bir döngünün sona erdiği anlamına da gelmeyebilir.

“En büyük hatalardan biri, hiçbir şekilde bir geleceği olmayan geçmişi hatırlayarak bugünü berbat etmektir.”

– Anonim

Bu durumda, döngüleri sona erdirmenin en önemli tarafının, bu adımın gelecekte neler yapacağımız konusunu doğrudan etkilemesi olduğunu söyleyebiliriz. Her ne olursa olsun bir döngü açık bırakılırsa, bu durum insanın kişisel gelişimi önünde sürekli bir engel olarak varlığını koruyacaktır. Bu aslında, damlayan bir musluğu tamir etmeden bırakıp daha sonra bu durumun hem ekonomik hem de çevresel anlamda herhangi bir etkisinin olmamasını beklemek gibi bir şeydir. O halde şimdi, döngüleri kapatmanın çeşitli yollarını birlikte inceleyelim.

Döngüleri Kapatmak İçin İlk Yapılması Gereken Şey Boş Vermektir

İnsanoğlu, ne kadar olumsuz olsa da her zaman için bilinen şeylere tutunma eğilimi gösterir. Sahip olduğumuz alışkanlıklar, eylemsiz bir şekilde kalmamıza neden olan çok güçlü bir etkendir. Bu durumun bir sonucu olarak insanların zihninde, bilinen kötü ile yaşamanın öğrenilecek olan iyi bir maceradan daha kolay olduğu gibi bir algı oluşur.

Some figure

Bu sebeplerden dolayı, döngüleri kapatma konusunda genel olarak bir direnç bulunduğunu söylemek güç olmayacaktır. Yani bir yanımız hep aynı şekilde devam edip aynı biçimde yaşamayı ve yeni bir durumla karşılaştığımızda yüzleşeceğimiz belirsizliği tecrübe etmekten kaçınmayı ister.

Bu sorunun üstesinden gelebilmek için yapmamız gereken ilk şey boş vermek ve olayların gelişimine aldırış etmemektir. Bir döngü, belirli bir süreç tamamlandığında ve bu süreçten geriye sadece onun kalıntıları kaldığında kapanır. Bu kapanış yalnızca bilinçli bir biçimde yapılabilir. Gerçek anlamda artık tutunacağımız bir şeyin kalmamış olması olasıdır, ancak mental olarak süreç ile aramızda hala bir bağlantı bulunmaktadır. O nedenle boş verip aldırış etmemek aslında, yeni gerçekliği anlayıp kabul etmenin bir yolu niteliği taşımaktadır.

Hoşça Kal Deyin ve Kendinizi Dengede Tutun

Her ne kadar döngüleri kapatmak bizi üzen bazı gerçeklikleri terk etmek anlamına gelse de, bunu başarmak her zaman için bir mücadele gerektirecektir. Bu nedenle, bir sürecin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan üzüntüleri yaşamak kaçınılmaz bir gerekliliktir. O halde bu gerekliliği yerine getirip, kaybolmak üzere olan bu gerçekliğe hoşça kal demek ilk yapılması gereken zorunluluktur. Bunu başarmanın en iyi yöntemi de o ana kadar yaşananları hafızamıza kaydederek orada bulundurmak olacaktır.

Yaşantımız süresince içinden geçtiğimiz döngüler, kafamızı adeta bir deve kuşu gibi toprağa gömerek kapatılmazlar. Ya da kendimizi kötü hissetmemek adına geçmişe geri dönmenin de herhangi bir faydası olmayacaktır. Yapılacak en akıllıca davranış, süreç boyunca yaşanan her tecrübeyi adım adım tekrar zihnimizden geçirmek ve değerlendirmek olacaktır. Bu bağlamda, sürecin nasıl başladığını hatırlayın, en fazla ilgilendiğiniz anları canlandırın ve yaşadığınız duyguların neler olduğunu düşünün.

Bu şekilde bir yöntem izleyerek bir iç denge kurabilecek ve döngü süresince karşımıza çıkan hem olumlu hem de daha karmaşık tecrübelerimizi değerlendirme şansını yakalayacağız. Bu süreç boyunca ne öğrendik ve neleri öğrenemedik? Gelişimimize katkısı olan şeyler nelerdi ve bunların kendimizi sınırladığımız konularda ne gibi katkıları oldu? Yapacağımız bu ve bunun gibi değerlendirmelerle en iyi yolun hoşça kal demek olduğunu daha iyi anlayacağız.

Başlama Zamanı

Döngüleri kapatmanın temel amacı, yakın geçmişimizle barışmak ve bizi etkileyen ya da yaşadığımız anı sürekli olarak meşgul eden detaylardan uzaklaşarak ilerlemektir. Her bitişin aynı zamanda bir başlangıç olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu başlangıç bizim tüm dikkatimizin ve ilgimizin odak noktası haline gelmelidir.

Some figure

Yeni bir şeyden korkmamız için herhangi bir sebep yoktur. Aslında her yeninin başlangıçta belirli bir dengesizliğe yol açması oldukça normal bir durumdur. Ancak göreceli olarak kısa bir zaman içerisinde bu yenilerin faydalarını görmeye başlarız. Bilinenden belirsize doğru yol almak her zaman için bir macera hissi uyandırır. Böyle bir süreç öğrenme, sürprizler ve elbette adapte olma ile ilgilidir. Unutulmaması gereken diğer bir konu da, yaşadığımız değişimlerin çoğu kez bizden aldıklarından daha fazlasını bize kattıkları gerçeğidir.

Değişimi yeni bir arkadaş gibi karşılamalısınız. Yeni bir döngüyü, bir öncekinden elde ettiğiniz tecrübeleri pratiğe dökmek ve aynı zamanda zaten bildiklerinizi de geliştirmek, parlatmak ve daha da büyütmek için bir fırsat olarak görmelisiniz.

Döngüleri kapatmak akıl sağlımız açısından son derece faydalı ve önemlidir. Eğer bunu yapmakta başarılı olamazsak, bizi bekleyen gelecek karşısında sıkışmış ve karmaşık duygular içinde bocalayan bir halde kalırız. Bitip gitmiş olanı geçmişe gömmeli ve ona hoşça kal demeliyiz. Yeni olanı ise kollarımızı açıp karşılamalı ve ona tüm kalbimizle hoş geldin demeliyiz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Cabodevilla, I. (2007). Las pérdidas y sus duelos. In Anales del sistema sanitario de Navarra (Vol. 30, pp. 163-176). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.