Logo image
Logo image

Boylamsal Araştırmalar Nedir?

4 dakika
Boylamsal araştırmalar, fenomenlerin veya değişkenlerin evrimini incelemek için yaygın olarak kullanılan bir tür araştırma tasarımıdır. Bu yazıda, bunların ne olduğunu, özelliklerinin neler olduğunu ve hangi avantaj ve dezavantajları sunduklarını araştırıyoruz.
Boylamsal Araştırmalar Nedir?
Son Güncelleme: 10 Kasım, 2021

Boylamsal araştırmalar, incelenen olgunun dönüşümü veya evrimi hakkında sıralı bir şekilde gözlemlerin yapılmasına izin verir. Tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi çeşitli bilgi alanlarında yaygın olarak kullanılırlar.

Bu tür bir çalışma, analiz edilen değişkenlerin izlenmesini gerektirir. Sürenin uzunluğu araştırmacı tarafından belirlenir. Aslında, çalışma haftalar, aylar, yıllar ve hatta on yıllar sürebilir.

Boylamsal araştırmalar

Boylamsal araştırmalar, belirli kategorilerde, kavramlarda, olaylarda, değişkenlerde, bağlamlarda veya topluluklarda zaman içinde meydana gelen değişiklikleri analiz eden bir tür gözlemsel (deneysel olmayan) tasarımdır. Çalışma konusunun evrimi, belirleyicileri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunmak için farklı anlarda veya zaman aralıklarında veri toplarlar (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).

Visser gibi diğer yazarlar (Aktaran Arnau ve Bono, 2008), boylamsal bir araştırmanın aynı denek örneğinde zaman içinde meydana gelen değişiklikleri incelemekten ve bireyler arası değişikliklerdeki bireyler arası farklılıkları doğrulamaktan oluştuğunu onaylar. Başka bir deyişle, zamanın geçişi ile doğrudan ilişkili değişim süreçlerini incelerler (Arnau ve Bono, 2008).

Boylamsal araştırmalar, aynı örneği belirli bir süre boyunca araştırır ve değerlendirir (Myers, 2006). Ana fikir, çalışılan değişkenlerin sayısında değildir. Aslında, zaman, evrim ve araştırma nesnesinin ilgili değişiklikleri içindedir. Örneğin, bu tür çalışmalar şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Kentsel bir toplulukta on yıllık bir süre boyunca ötenaziye karşı tutumdaki değişiklikleri analiz etmek.
 • Beş yıllık bir süre boyunca 40 yaşındaki bir örneklemde fiziksel aktivite ve yaşlanma arasındaki ilişkiyi incelemek.
 • İnternetin hayatlarına girmesiyle birlikte bir köylü topluluğunun yıllar içinde nasıl geliştiğini gözlemlemek.
Some figure

Boylamsal araştırmanın özellikleri

Boylamsal araştırmanın temel özelliği, daha önce belirtildiği gibi, veri toplamanın çeşitli zamanlarda yapılmasıdır. Nitekim, verilerin tek bir anda toplandığı kesitsel çalışmalardan farklı olarak, boylamsal araştırmalarda, birkaç farklı zamanda yapılır. Zaman içinde dağıtılan bu toplama biçimi, araştırmacıların herhangi bir değişikliği tanımlamasına olanak tanır.

Bir fenomen, topluluk veya kişi olsun, her zaman aynı çalışma nesnesi üzerinde gözlemler yapılır. Ayrıca, numunenin her zaman aynı olması önemlidir. Açıkçası, değişim hayati bir sabit olduğu için zamanla değişebilir. Bununla birlikte, aranan şey, her ölçüm veya gözlem yapıldığında numunenin korunmasıdır.

Boylamsal araştırmaların bir diğer özelliği de araştırmacının birey içi veya grup içi farklılıkları yakalamasına olanak tanımasıdır. Bu tür tasarımın temel amacı, çalışma değişkenlerinin belirli bir süre boyunca sürdürdüğü evrimi ve değişimi gözlemlemektir. Bu nedenle, numunede meydana gelen ilgili varyasyonlar analiz edilir.

Son olarak, Arnau ve Bono’nun (2008) boylamsal veri analizinin amaçlarına dayalı olarak, bu tasarımların bir başka özelliğinin de bireyler arası farklılıklar, birey içi ve bireyler arası değişimler arasındaki ilişki ve bunların varyasyonlarını etkileyen değişkenler hakkında bilgi sağlaması olduğu söylenebilir.

Boylamsal araştırma türleri

Boylamsal araştırmalar üç türe ayrılır. Bunlar retrospektif çalışmalar, kohort çalışmaları ve panel çalışmalarıdır.

Retrospektif çalışmalar

Retrospektif çalışmalar, belirli bir popülasyondaki kategoriler, kavramlar, değişkenler veya bunların ilişkilerindeki zaman içindeki değişiklikleri analiz eder (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).

Bu tasarımın temel özelliği, örneklere değil, yalnızca popülasyona veya evrene odaklanmasıdır. Örneğin, belirli bir şehirde üniversite öğrencilerinin kürtaj algısındaki değişimi analiz etmek için bir araştırma yapmayı içerebilir.

Kohort çalışmaları

Kohort çalışmaları, belirli alt popülasyonlardaki veya gruplardaki değişiklikleri inceler. Odak noktaları, ortak bir özelliğe sahip bireylerden oluşan gruplardır.

Bu çalışmalar grupları zaman içinde takip eder ve genel olarak, tüm alt popülasyonu dahil etmek yerine grup veya alt popülasyonla ilgili veriler her toplandığında bir örnek alınır (Hernández-Sampieri, Fernández ve Baptista, 2014). Numunenin değiştirilebilmesine rağmen, çalışılan gruba veya alt popülasyona ait olmayan öğelerle yapılandırılmadığına dikkat etmek önemlidir.

Panel çalışmaları

Panel çalışmaları, kohort ve retrospektif çalışmalara benzer. Ancak bu durumlarda, aynı katılımcılar veya olaylar, zaman içinde farklı noktalarda ölçülür veya gözlemlenir.

Örneğin, bir grup depresif hastayı bir yıl boyunca aylık olarak gözlemlemek. Buradaki amaç, geleceğe yönelik olumlu beklentilerinin artıp artmadığını ve olumsuz beklentilerinin azalıp azalmadığını analiz etmek olabilir. Her gözlemde, hastalar aynı kişilerdir.

Some figure

Boylamsal araştırmaların avantajları ve dezavantajları

Bir araştırmacının boylamsal bir araştırma yürütmesinin birkaç nedeni vardır. Daha sonra, bu tür tasarımın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışacağız.

Avantajlar

 • Araştırma uzun vadede yapıldığından, orijinalliği önceden doğrulanır. Bu, sonuçların daha yüksek bir geçerlilik düzeyine sahip olduğu anlamına gelir.
 • Uzun vadeli ilişkiler, kısa vadeli bir araştırmada keşfedilemez. Ancak, kısa vadeli ilişkiler uzun vadeli bir araştırmada izlenebilir. Bu, değişiklikleri incelemek için daha geniş bir marj sağlar ve böylece değişkenlerin evrimini daha iyi anlar.
 • Boylamsal araştırmalar, gerçek zamanlı olarak toplanan verilerde eğilimlerin ve ilişkilerin keşfedilmesini sağlar.
 • Bu tür çalışmalar araştırmacıların esnek olmasını sağlar. Bu, diğer araştırma formatlarıyla mümkün değildir.

Dezavantajları

 • Boylamsal tasarımların ana dezavantajı, araştırmaların tahmin edilemez sonuçlar verme olasılığının daha yüksek olmasıdır.
 • Verilerin gözlemlenebilir örüntüler veya izlenebilecek ilişkiler üretmeye başlaması uzun zaman alabilir.
 • İlk numune zamanla kaybolabilir.
 • İlişkiler veya kalıplar geliştirmek için büyük miktarda veri toplanmalı ve çıkarılmalıdır.
 • Boyuna tasarım daha karmaşık ve pahalı olma eğilimindedir. Daha fazla zaman gerektirerek daha fazla kaynak gerekir. Bu nedenle, yatırım ve giderlerin daha yüksek olması olasıdır.

Bu makalede, değişiklikleri açıklamak için araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir çalışma türünü tartıştık. Nitekim araştırmacılar bu tür araştırmalarla bazı ilginç fenomenler keşfettiler. Böyle bir örnek Flynn etkisidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Arnau, J., & Bono, R. (2008). Estudios longitudinales. Modelos de diseño y análisis. Escritos de Psicología2, 32-41. https://scielo.isciii.es/pdf/ep/v2n1/original3.pdf
 • Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación(6ª Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
 • Myers, D. (2006), Psicología 7ma edición. Editorial Médica Panamericana:Madrid

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.