Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri önümüzdeki 10 sene içerisinde dünyayı dönüştürmek üzere tasarlanmış olan bir Birleşmiş Milletler girişimidir.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Laura Gómez Domínguez

Yazan ve doğrulayan pedagog Laura Gómez Domínguez.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

2015 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler üyesi olan devletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında nihai bir anlaşmaya vardı. Dünyanın her yerinden insanların gezegene zarar vermeksizin daha iyi hayatlar yaşamasını garantilemek için çalışmayı taahhüt ettiler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dünyayı değiştirmek üzere tasarlanmış toplam 169 hedefi olan 17 farklı hususu ortaya koydular. Katılımcı ulus devletler, 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşmak uğruna çalışacaklar.

Ellerini bir daire olarak birleştirmiş kişiler.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Şunlar:

 1. Yoksulluk yok. Yoksulluk, her yerde ve her formu ile sona erdirilmelidir.
 2. Sıfır açlık. Açlığı sona erdirin, gıda güvenliği ve beslenme iyileştirilmesini sağlayın ve sürdürülebilir tarımı teşvik edin.
 3. Sağlık ve refah. Sağlıklı yaşamlar sağlayın ve her yaştan herkesin refahını teşvik edin.
 4. Kaliteli eğitim. Kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlayın, ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik edin.
 5. Cinsiyet eşitliği. Cinsiyet eşitliğini sağlayın ve tüm kadın ve kızları güçlendirin.
 6. Temiz su ve sanitasyon. Herkes için suyun ve sanitasyonun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlayın.
 7. Uygun fiyatlı ve temiz enerji. Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlayın.
 8. Düzgün işler ve ekonomik büyüme. Herkes için uzun süreli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır, düzgün işleri teşvik edin.
 9. Endüstri, yenilikçilik ve alt yapı. Dayanıklı bir alt yapı oluşturun, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik edin ve yeniliği destekleyin.
 10. Eşitsizliği azaltmak. Ülkeler içerisindeki ve arasındaki eşitsizliği azaltın.
 11. Sürdürülebilir şehir ve topluluklarŞehirleri ve insan yerleşkelerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirin.
 12. Sorumlu tüketim ve üretim. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını yürürlüğe koyun.
 13. İklim hareketi. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele edebilmek için acilen önlem alın (UNFCCC forumu tarafından yapılan anlaşmaları takip edin).
 14. Su altındaki yaşam. Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruyun ve sürdürülebilir bir şekilde kullanın.
 15. Karada yaşam. Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik edin ve bu alanları koruyup eski hallerine getirin, ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetin, çölleşme ile mücadele edin, arazilerin bozulmasını durdurup tersine çevirin ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurun.
 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik edin, herkese adalete erişim sağlayın ve her bir düzeyde etkili, hesap verebilen ve kapsayıcı kurumlar inşa edin.
 17. Hedefler için ortaklıklar. Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirin ve küresel ortaklıkları yeniden canlandırın.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin kaynaklarından ödün vermeksizin günümüzün yaşam koşullarını iyileştiren şeydir. Sürdürülemez kalkınma ise tüm kaynaklarımızı şimdi kullanmamız ve gelecek nesillere hiçbir şey bırakmamamızdır.

Sürdürülebilir kalkınmanın garantilenebilmesi için hepimiz bu büyük ölçekli değişiklikleri gerçekleştirmek uğrunda beraber çalışmalıyız. İşbirliği olmadan asla daha adil ve eşit bir toplum olamayız. Başkalarına ve gezegenimize saygı duymak gibi sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan olumlu adımlar da atmalıyız.

UNESCO ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

UNESCO; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüdür. Eğitim, doğa bilimleri, sosyal bilimler, kültür, iletişim ve bilgi alanlarındaki çalışmaları ile SKH’lerin uygulanmasına katkıda bulunur.

UNESCO’nun bir sektörü eğitim konularına ayrılmıştır. Sonuçta, eğitim temel bir insan hakkıdır ve daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın teşvik edilebilmesinin temelidir.

UNESCO küresel ve bölgesel liderlik sağlar, ulusal eğitim sistemlerini güçlendirir ve günümüzün küresel zorluklarına eğitim ile yanıt verir.

Birleşmiş Milletler Nedir?

Birleşmiş Milletler tarihteki en büyük siyasi, ekonomik ve sosyal örgüttür. 1945 yılında kurulmuştur ve dünyadaki hemen hemen her ülke bir Birleşmiş Milletler üyesidir. Günümüzde BM üyesi 193 devlet bulunmaktadır.

BM dünyadaki barış ve güvenliği sağlamak ile görevlidir. Herkesi etkileyen sorunları çözmeye, insan haklarını geliştirmeye ve bu hedeflere doğru beraber çalışmak adına ülkelere destek sağlamaya çalışır.

Birleşmiş Milletler logosu.

İnsan Hakları Nelerdir?

İnsan hakları; milliyetleri, ikamet ettikleri ülke, cinsiyetleri, memleketleri, etnik kökenleri, derilerinin rengi, dinleri, dilleri ya da başka herhangi bir durumdan bağımsız olmak üzere tüm insanların sahip oldukları temel haklardır.

Hepimiz, istisnasız bir şekilde, aynı insan haklarına sahibiz. Bu haklar birbirleri ile ilişkilidir, birbirlerine bağlıdır, ve bölünemez.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan hakları mücadelesinin tarihinde önemli bir kilometre taşı olmuştur. Dünyanın tüm bölgelerinden farklı kültürel ve hukuki geçmişlere sahip temsilciler, bildirgenin hazırlanmasına yardımcı olmuştur. BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir ve dünyanın her yanında korunması gerekli olan temel insan hakları listesini oluşturmuştur. 500’den fazla dile çevrilmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim insanların bilgi, eleştirel düşünce ve küresel bir bakış açısı potansiyelini en yükseğe çıkartmayı amaçlar. Günlük gerçekliğimize dayanır ve pozitif, sürdürülebilir sosyal değişimi teşvik ederek eşitsizlik durumlarına karşı savaşır. Küresel düşün, yerel hareket et!

Bu eğitim teorik temeli oluşturan farklı unsurları bir araya getirir: sosyal dönüşüm, kültürler arasılık, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, cinsiyet, eşitlik, sosyal adalet, dayanışma, kadın hakları ve benzerleri. Bunların tamamının ana fikri bir küresel vatandaşlık, küresel adalet, hakkaniyet ve herkes için insan haklarının başarılabilmesi noktasına doğru hareket etmeye çalışmaktır.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.