Logo image
Logo image

Asya'ya Özgü Bilgelik: Derinlikler Ve Arka Plan

3 dakika
Asya'ya Özgü Bilgelik: Derinlikler Ve Arka Plan
Son Güncelleme: 19 Aralık, 2018

Derinlikler ve arka plan, Asya’ya özgü bilgelikteki çeşitli doğu felsefelerinde ortaya çıkan bazı kavramlar. “Kendini tanıma psikolojisi” olarak bilinen şeyin yolunu açtıkları söylenebilir.

Bu alanda farklı bilinç seviyeleri ve onların birbirleriyle etkileşimleri önemlidir. Bu bilinç seviyelerine ulaşıldığında, bir iyilik haline kavuşulduğuna inanırlar.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu, bilimsel çalışma ile ulaşılan bir sonuç değildir. Yine de Asya’ya özgü bilgelikle Batı kaynaklı bilgiler arasındaki benzerlikler ilginçtir. Hatta arka plan ve ötesi gibi kavramların çoğu binlerce yıllıktır.

Bu nedenle Batı dünyasında psikoloji okulu olarak bilinen kavramlarla doğu dünyasındaki bilgeliğin yakından ilişkili olması oldukça büyüleyicidir.

“Bilinç, ruhun, tutkular vücudun sesidir.”

– William Shakespeare

Burada da orada da bilinçli zihin çok önemli bir yer tutar. Hem doğuda hem de batıda nihai amaç daha yüksek bir farkındalık seviyesidir. İki bölgede de paylaşılan üstü kapalı fikir, hataların ve mutsuzluğun kaynağının cehalet olduğudur.

Bu yüzden iyilik, kendini tanımada bulunur. Kendini tanımanın ifadesi de bilinçliliktedir. Gelin biraz daha derine dalalım.

Biçimler ve hayat

Sözde “kendini tanıma psikolojisi” için biçimlerin dünyası görünürün dünyasıdır. Bu günlük yaşantıyla, her gün gördüklerimiz ve algıladıklarımızla ilgilidir.

Kalıcı olarak mücadele etmemiz gereken objeler, yerler ve durumlar. Bu batıda “algı” dediğimiz şeye karşılık gelir. Gerçeklikle bağlantı duyular aracılığıyla kurulur.

Some figure

Doğuya özgü bakış açısına göre bu boyut alışkanlık haline gelmiş davranışlarımızı kapsar. Dünyaya bu parçamızı göstermeye meyilliyizdir. Alışkanlıklarımız ve günlük bazda başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler.

Biçimler dünyası aldatıcıdır çünkü yalnızca yüzeydekileri görmemize izin verir. Batıda algı bilginin ilk seviyesi gibi görülür. Bireyi kolayca hataya sürükleyebilir.

Bunu da okuyun: Kendini Tanımak Sonsuz Bir Okyanustur

Derinlikler – gri bir alan

Asya’ya özgü felsefeye göre derinlikler, varlığımızda bilinçsiz düşüncelerin yattığı bir alana karşılık gelir. Özellikle kompleksler ve fobiler gibi sorunlu yönlerimizin olduğu yerdir.

Bu, batıda “bilinç öncesi” dediğimiz şeye karşılık gelir. Bir başka deyişle hepsi kendimizle ilgili sezgilerimizdir ama bunu bilinçli olarak bilmeyiz.

Asya’ya özgü bilgeliğe göre derinlikler çok yoğun titreşimlere sahiptirler. Bunların kendimizi algılayış ve başkalarıyla kurduğumuz bağlantı biçiminde yansımaları vardır.

Davranışlarımızın büyük bir kısmını şartlarlar. Korkularımızın, endişelerimizin ve zayıflıklarımızın çoğu oradadır. Bunu ancak kendini tanıma aracılığıyla aşabilirsiniz.

Arka plan – bilinmezin dünyası

Doğu felsefesinin odak noktasına göre, arka plan, insanların en derin ve bilinmez bölgesidir. Burada karanlık ve aydınlık güç bir arada bulunur. Tüm kötülükler ve eksiklikler karanlık bölgededir. Her insanın en mükemmel erdemleri ise aydınlık bölgededir.

Some figure

Öyleyse arka planda tüm davranışlarınızın en derin sebeplerini bulabilirsiniz. Eksiklikler gelişiminizi kısıtlayan güçlerdir. Yıkıcı davranmanızı sağlayan gizli enerji işlevi görürler. Siz neden veya nasıl olduğunu bilmeden meydana gelebilirler.

Erdemler ise olağanüstü durumlarda ortaya çıkarlar. Muhteşemliğimizi kanıtlayan şeylere dönüşürler. Arka plan kavramı Batı düşüncesindeki “bilinçaltı” kavramını karşılar.

Derinlikler ve arka plan: Bilinçli beyin

Bu bakış açısına göre uyumu yakalayabildiğinizde daha yüksek bir bilinçlilik ortaya çıkar. Bu bilinçlilik haline derinliklere ve arka plana katılım aracılığıyla da ulaşılabilir.

Kendini tanımanın meyvesi budur. İnsanlığın en yüksek değerlerinin en kapsamlı şekilde ortaya çıkmasına izin verir. Hayattaki en büyük başarılara karşılık gelir. Bu yüzden mutluluğun yolunu açar.

Derinlikler ve arka plan içinde sürekli hareket ettiğimiz iki bilinçlilik seviyesidir. İkisinin arasındaki uyum yakalandığında pek çok değer gelişir.

Sevgi, samimiyet, empati, cesaret, alçak gönüllülük, maneviyat ve birlik bu değerlerden bazılarıdır. Özetle hem bizim için hem de diğerleri için son derece yapıcı olan değerlerin tamamını kastediyoruz.

Some figure

Batıdaki felsefelerin bilinç öncesi ve bilinçaltı bilgeliğe büyük değer verdiklerini gözlemlemek ilginç. Bir başka deyişle derinliklerde ve arka planda yatan bilgeliğe.

Bir kişiye doğruluğu ve iyiliği getiren yalnızca saf mantık değildir. O daha çok öğrenilen şeylere uygulanan mantıktır. Bu, içimizdeki gri alanlarda ve karanlıklarda gizli kalır.

Kapatırken şunu söyleyelim: Doğuda, Batı Kültürü tarafından inşa edilmiş olan ilkelerden biri olan “kendini bilmeye de çok değer verilir. Aralarında mesafeler ve zamansal açıdan farklılıklar vardır. Ancak buna rağmen hem doğu hem de batı felsefesinin aynı sonuçlara ulaşılmış pek çok yönü vardır.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.