Narsist Bir Ebeveyne Sahip Olmanın 5 Öğretisi

Narsist bir ebeveynin çocuğunun sonunda öğrendiği bir şey, neye ihtiyaç duyabileceklerinin, hissettiklerinin veya düşündüklerinin önemli olmadığıdır. Aslında her şey bir kara delik gibi her şeyi içine çeken o güç figürü etrafında döner.
Narsist Bir Ebeveyne Sahip Olmanın 5 Öğretisi
Valeria Sabater

Yazan ve doğrulayan psikolog Valeria Sabater.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Narsist bir ebeveyne sahip olmaktan öğrenilecek olağanüstü bir şey var. O da, her insanın ebeveyn olmaya uygun olmadığı gerçeğidir. Böyle durumlarda çocukları için her şeyini vermesi gereken, onları sevmesi, saygı duyması, kendilerini güvende ve değerli hissettirmesi gereken insanlar, kendilerini ön planda tutmuşlardır. Böyle bir şeyin çocuklar üzerinde derin bir duygusal etkisi vardır.

Ayrıca iyileşmesi gereken bir travmanın yarasını da yetişkinliğe taşır. Gerçekten de, bu gerçeğin bir sonucu olarak depresyon, yeme sorunları ve benlik imajı gibi bozuklukları olan birçok insan görmek son derece yaygındır. Nitekim narsist bir ebeveynle büyümek, ihtiyaçları olan şeyi hak etmediklerini düşünmeleri anlamına gelir. Ayrıca, bunun önemli olmadığını bile düşünürler.

Bu tür aile dinamiklerinde maruz kalınan duygusal ihmal son derece zarar vericidir. Kuşkusuz bu bireyler anlatması güç yaralar alırlar ve bu karmaşık deneyimlerin üstesinden gelmek için incelenmesi gereken bazı boyutlar vardır. Burada onlara bir göz atıyoruz.

Boşluk hissi, suçluluk, sürekli güvensizlik… Bir veya daha fazla narsistle bir ailede büyümenin her zaman sonuçları vardır. Aslında, çocuğun kişiliğini ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirir.

Narsist bir ebeveynden öğrendiğiniz şeyleri düşünen çocuk

Narsist bir ebeveyne sahip olmaktan öğrenilecek şeyler

New York’taki Mount Sinai Tıp Okulu, 2003 yılında çocukluktaki her türlü duygusal istismar ve ihmalin yetişkinlikte klinik bir etkisi olduğunu iddia eden bir araştırma yaptı. Aslında, birçok insan terapide şok edici hikayeler paylaşır.

Ebeveynlerinden birinin onları sürekli olarak nasıl eleştirdiğini, aşağıladığını ve alay ettiğini sık sık açıklarlar. Çoğu durumda, kişi kendisine bakım verenin narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğunu bile bilmiyor oluyor. Aslında, kural olarak, kendi ihtiyaçları ve hakları olan biri olarak değil, sadece ailenin bir parçası olarak muamele gördükleri bir yetiştirilme travması yaşamışlardır.

Çocuklukta narsisistik istismar mağdurlarına yardım etmek için farklı farklı yaklaşımlar kullanılır. Genel olarak, çeşitli psikopatolojilerle ilişkilidir. Bunlar kaygı, bağımlılık sorunları, yeme bozuklukları ve kendine zarar verme davranışları vb. arasında değişebilir.

Ancak terapi işe yarar ve bu gerçekleştiğinde hasta birçok şeyin farkına varmaya başlar. Aslında, narsist bir ebeveyne sahip olma deneyiminden neler öğrendiklerini görelim.

1. Aşk hakimiyet demek değildir

Narsist ebeveyn, bir tarikatın lideri olarak hareket eder. Onları kontrol etmek için diğerlerini geçersiz kılmaya çalışırlar. Bu, çocukları da dahil olmak üzere başkalarını sürekli olarak küçümseme gibi ikna edici bir görevi yerine getirmeyi içerir. Hissettikleri, ihtiyaç duydukları veya düşündükleri hiçbir şey önemli değildir, yalnızca ebeveynin ne istediği önemlidir.

Bu yaşam deneyiminden geçen kişi, sonunda koşulsuz sevginin tahakküm üzerine kurulu olmadığını öğrenir. Ancak narsistin, üzerinde kontrolünü uygulayacağı ve böylece üstünlük elde edeceği kurbanlara ihtiyacı vardır. Ayrıca, küçümsemeyi ve herkesi kontrol altında tutmayı severler.

2. Hayatlarının amacı artık bir narsisti tatmin etmekten ibaret değil

Narsist ebeveynlerin çocuklarının onlardan kurtulduklarında öğrendikleri şeylerden biri de özgür olduklarıdır. Hayatları kendilerine ait. Kendi kararlarını verebilir ve istedikleri türden bir varoluşa öncülük edebilirler. Aslına bakarsanız, bunu anlamak, her türlü narsisistik istismarın kurbanları için, özellikle de narsist bir ebeveynle büyümüş olanlar için hayati önem taşır.

Çocuklar bir narsistin egemen olduğu bir ortamda büyüdüklerinde, hayattaki tek amaçları narsistin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu, tüm hayallerinden, arzularından veya özlemlerinden vazgeçmeleri anlamına gelir. Bu durumlarda manipülasyon mutlaktır, öyle ki birçok insan hayattan ne beklediklerini veya hangi hedeflere sahip olduklarını bile bilmezler.

3. Aile dışında istedikleri kişilerle etkileşim kurmakta özgürler

Narsist ebeveynler çocuklarına aşırı derecede sahip çıkarlar. Onları sadece psikolojik olarak geçersiz kılmakla kalmaz, aynı zamanda onları tecrit etme eğilimindedirler. Öyle ki, aktivitelerini ve evden uzakta geçirdikleri zamanı kontrol etmeleri yaygın bir durumdur. Aslında, arkadaşları veya partnerleri olmamasını tercih ederler.

Bu nedenle, narsist ebeveynlerin çocuklarının öğrendiği şeylerden biri, istedikleri ilişkileri kurma hakkına sahip oldukları gerçeğidir. Bu figürün onlar için inşa ettiği işlevsiz yörüngeyi terk etmekte özgürler. Tamamlandılar, göbek bağını kesmeye ve kendi dünyalarını kurmaya hazırlar.

Narsistler, çocuklarını kendilerinden ayrı benzersiz bireyler olarak algılayamazlar. Egemenlik mutlaktır.

4. Ebeveynlerinin mutluluğundan veya mutsuzluğundan sorumlu değiller

Narsistlerin çocukları, sonunda bu dünyaya ebeveynlerinin isteklerini yerine getirmek için gelmediklerini anlarlar. Rolleri, ebeveynlerinin başaramadıklarını elde etmek, onların yansıması olmak değildir. Bu nedenle, narsist ebeveyn, davranışlarında hayal kırıklığına uğradıklarını veya kendi kararlarını verdikleri için incindiklerini söylüyorsa, çocukları onları dinlememelidir. Ebeveynleri onların sorumluluğunda değildir.

Sonunda, ebeveynin ne istediği veya hissettiğinden bağımsız olarak kendi projelerini şekillendirme hakları olduğunu anlarlar. Ancak, ebeveynlerinin narsist iştahlarını beslemeye devam etmemeleri veya dramalarına dikkat etmemeleri gerektiğini anlamaları gerekir.

Üzgün kadın çünkü narsist bir babadan öğrendiğin şeyleri düşündükçe inciniyor.

5. Kendilerini incitenlerden uzaklaşmaya hakları vardır

Nihayetinde narsist ebeveynlerine ne kadar zaman ayırmak istediklerine karar verme hakları olduğunu anlarlar. Bazıları aylık bir ziyaretin yeterli olduğunu düşünecektir. Diğerleri bağlantıyı tamamen kesmeyi tercih edebilir. Ancak, herkesin bu tür bir figürle ne tür bir ilişki kurmak isteyip istemediğine karar verme hakkı vardır.

Son olarak, bu tür deneyimlerden öğrenilecek bir şey varsa, o da en önemli şeyin sağlıklı bağlar aramak ve kurmak olduğudur. Narsist ebeveynlerin çocukları, onları duygusal olarak zenginleştiren ve zihinsel yaralanmalara maruz bırakmayan bağlantılar kurmalıdır. Gerçekten de, gerçek aileler sevgiyle kurulur. Genetik bağ gerçekten de o kadar önemli değil. İlginizi çekebilir ...

Narsist Doğulur Mu Yoksa Olunur Mu?
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Narsist Doğulur Mu Yoksa Olunur Mu?

İnsanlar narsist mi doğar yoksa sonradan narsist mi olurlar? Bu soru, bu özellikteki insanların yarattığı etki nedeniyle kendimize sorduğumuz bir s...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bennett, S. (2006). Attachment theory and research applied to the conceptualization and treatment of pathological
    narcissism. Clinical Social Work Journal, 34(1), 45–60.
  • Bierer, L. M., Yehuda, R., Schmeidler, J., Mitropoulou, V., New, A. S., Silverman, J. M., & Siever, L. J. (2003).
    Abuse and neglect in childhood: Relationship to personality disorder diagnoses. CNS Spectrum, 8, 737–754.
  • Donaldson-Pressman, Stephanie (1997) The Narcissistic Family: Diagnosis and Treatment.  Jossey-Bass Inc.,U.S
  • Herrera Santí, Patricia María. “La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud.” Revista cubana de medicina general integral 13.6 (1997): 591-595.
  • Minullina, A.. (2018). Psychological Trauma Of Children Of Dysfunctional Families. 65-74. 10.15405/epsbs.2018.09.8.
  • Kacel, E. L., Ennis, N., & Pereira, D. B. (2017). Narcissistic Personality Disorder in Clinical Health Psychology Practice: Case Studies of Comorbid Psychological Distress and Life-Limiting Illness. Behavioral medicine (Washington, D.C.)43(3), 156–164. https://doi.org/10.1080/08964289.2017.1301875

Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.