Logo image
Logo image

Karanlık Madde - Hareket Ediyor ve Öğreniyor

3 dakika
Karanlık madde kritik süreçlerde rol alır. Örneğin, uykunuzu, ruh halinizi ve beklentileriniz karşılanmadığı zaman nasıl tepki verdiğinizi etkiler.  
Karanlık Madde - Hareket Ediyor ve Öğreniyor
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Karanlık madde insan beyninin en müthiş yapılarından biridir. Boyutuna göre değerlendirirseniz önemsiz gibi görünse de vücudunuz için olmazsa olmazdır. 

Bu yazı karanlık madde hakkında. Onu tanımlayacağız, parça ve fonksiyonlarını tartışacağız. Buna ek olarak, onla ilgili değişimlerden kaynaklanabilecek sonuçları öğreneceğiz. Daha fazlasını öğrenmeye hazır mısınız?

Karanlık madde gerçekten nedir?

Bu yapı, bazal gangliyonun bir parçasıdır, o da birbirine bağlı çekirdeklerden oluşan bir devredir. Ortabeyinde yer alır. Buna ek olarak, beyninizin iki tarafında da bulunmaktadır, yani, iki serebral yarımkürenizde de bulunur.

Muhtemelen adına neden karanlık madde dendiğini merak ediyorsunuzdur. Açıkçası, ortaya çıktığı üzere bu yapının nöronları, onlara koyu bir renk veren bir pigmente sahiptir. Bu pigmentin adı nöromelanindir ve bu bölgede bol miktarda bulunan dopaminerjik nöronlarda bulunur.

Some figure

Karanlık maddenin işlevleri

Karanlık maddenin iki bölümü vardır ve her birinin ayrı bir işlevi vardır:

  • Kompakt. Bu, bazal gangliyonun geri kalanına sinyallerin iletilmesinden sorumludur. Ayrıca, dopaminerjik nöronların projeksiyonları yoluyla ince motor becerileri başlatır ve düzenler. Bu alanın ana özelliği, daha koyu olması ve daha fazla dopaminerjik nöron içermesidir.
  • Çapraz bağlı. İşlevi, bazal gangliyondan beynin farklı bölgelerine, özellikle talamusa ve bilgi kontrol merkezine sinyaller göndermektir. Daha az dopamin nöronu içerir.

Bu bağlamda, kompakt kısımda daha fazla dopaminerjik nöron olduğu için çapraz bağlı bölümün önemli bir rolü olmadığına bir an için inanmayabilirsiniz. Bu kısım, özellikle GABA nörotransmitterinden nöronal inhibisyona yardımcı olur.

Öğrenme

Karanlık madde, beynin uyaranlara tepkisine aracılık ettiği için öğrenme süreçleri ile bağlantılıdır. Dopaminin güçlendirici etkisi sayesinde öğrenmeyi kolaylaştırma işlevi görür. Buna ek olarak, esas olarak mekansal öğrenme ile ilgilidir.

Tamam ama neden bu işlev? Çünkü şaşırtıcı uyaranlar ortaya çıktığında çok sayıda dopaminerjik nöron aktifleşir. Bu, bu tip nöronları içerdiği için bu yapının dolaşıma dahil edilmesini destekleyecektir. Ancak, bunu tek başına yapmaz. Bunun yerine, diğer beyin yapıları ile birlikte hareket eder.

Motor becerileri

Bu yazının başında belirttiğimiz gibi, karanlık madde, hareketi etkileyen bir çekirdek kümesi olan bazal gangliyonun bir parçasıdır. Peki bu karanlık maddenin spesifik aksiyonu nedir? İyi motor becerilerin gerekli olduğu hareketleri başlatmak ve yönlendirmek.

Göz hareketleri, talamus ve diğer sinir sistemi yapıları ile birlikte gözün ağsı kısmının aktivasyonunu etkiler. Her şeyden önce çalışırlar, böylece bakışlarımız yüzümüzün ve başımızın hareketlerinde stabilize olur. Ayrıca, görsel işleme müdahale ederler.

Destek ve ödül

Güzel hisler yaşadığınız zaman, karanlık maddenin nöronları da aktive olur ve ödül devrelerine katılır. Aslında, Nörobilim: Beyni Keşfetme (Neuroscience: Exploring the Brain) kitabının yazarları Bear, Connors ve Paradiso’ya göre, destek içeren davranışların tahminini kolaylaştırmaktadır.

Böylece, davranış kalıpları tekrarlandığında, karanlık madde de harekete geçer. Çünkü uyaranlar ve tepkiler arasında ilişki vardır. Bu nedenle, bu konu motivasyon, destek ve bağımlılıklarla bağlantılıdır. Bunun nedeni temel olarak öğrenmenin uyarlanabilir kullanımının onu tetikleyebilir olmasıdır.

Uyku düzenlemesi

Bir kez daha, diğer yerlerde de bulunan dopaminerjik nöronlar bu yapıda da çok önemlidir. Biyolojik uyku ritminizi düzenler; yani, uyku uyanıklık döngüsü ile ilgilidir. Bu, en aktif uyku türü olan hızlı göz hareketleridir (REM). İnanılmaz değil mi?

Bu fonksiyonlara ek olarak, karanlık madde geçici işlemede rol oynar. Yani, uyarıcı aralıkların tespiti açısından zaman algısını işlemede.

Some figure

Karanlık madde ile ilişkilendirilmiş hastalıklar

Gördüğünüz gibi, karanlık madde çeşitli potansiyel işlevlerde rol oynar. Bu nedenle, karanlık maddedeki değişiklikler çeşitli hastalıklara yol açabilir. İşte en ciddi iki tanesi:

  • Şizofreni. Bu, karanlık maddenin dahil olduğu bir zihinsel bozukluktur. Burada olan, bu bozukluğun, bu nörotransmitterin seviyesini ve dopaminerjik yollarını değiştirmesidir. Aslında, bu seviyeler, bu hastalıkta oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle, hastalığın motivasyon ve ruh hali ile ilgili semptomlara sahip olması pek de nadir değildir.
  • Parkinson hastalığı. Dopaminerjik nöronlar, özellikle karanlık maddenin kompakt kısmında dejenere olur. Buna ek olarak, işlevlerini biraz düşünürseniz, hastalığın bazı semptomlarıyla nasıl ilişkili olduklarını görebilirsiniz: örneğin motor bozukluklar, ruh hali ve uyku.

Kısacası, karanlık madde hareket, motivasyon, uyku, uyaran aralıklarının tespiti, ruh hali, öğrenme ve sinir sinyallerinin bağlantısında size yardımcı olan şeydir. Bu nedenle, yokluğu veya değişikliği, rol oynadığı süreçlerde önemli sorunlara yol açar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


Bear, M. F. Connors, B. W., PAradiso, M.A. Nuin, X.U., Guillén, X.V & Sol Jaquotor, M.J. (2008). Neurociencias la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippicott Williams & Wikins.

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T.M. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGrawHill Interamericana


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.