Büyüleyici Bir Optik İllüzyon: Venüs Etkisi

Velázquez veya Veronese'nin resimlerinde Venüs kime bakıyor? Kendine mi? İzleyiciye mi? Yoksa ressamın yansımasına mı? Aslında bu resimler Venüs etkisi dediğimiz bir optik illüzyon içerir.
Büyüleyici Bir Optik İllüzyon: Venüs Etkisi
Gema Sánchez Cuevas

Yazan ve doğrulayan psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Son Güncelleme: 16 Ağustos, 2021

Sanatçıların resimlerinde neden ayna kullandığını hiç merak ettiniz mi? Şans eseri değil. Gerçekten de, sanat eserlerindeki optik efektler, sanatçılar tarafından yaygın olarak kullanılan bir kaynaktı ve halen de öyledir. Onlarla, duyularınızı harekete geçirmeye ve resimlerine bakarken bir süre daha oyalanmanızı sağlamaya çalışırlar. Bu kaynaklardan birine Venüs etkisi denir.

Bu teknik bir kaynaktır. Ancak, bir izlenim yaratma gerçeğinin ötesine geçer. Aslında, algı psikolojisinin bir parçasını oluşturur. Sanatçıların, eserlerinin gözlemcisini, bir şey hakkında yanlış izlenim edinmelerine neden olacak şekilde nasıl manipüle ettikleri ile ilgilidir.

Bu yanlış algı, aynada gördüğünüz yansımanın gerçekte göründüğü veya görmeyi beklediğiniz gibi olmadığı anlamına gelir.

“Aynaların bize sahte bir güven duygusu verdiğini biliyorum.” Ve devam ettim, “Her gün gördüğümüz yansımanın, başkalarının bizi nasıl gördüğüyle hiçbir ilgisi yok.”

– Rasmenia Massoud

Aynada gördüklerinizi abartmak

Boş bir çerçeve tutan eller.

Aynaların kendileri son derece ayırt edici nesnelerdir. Gizemli bir havaları vardır. onlar hakkında. Her gün kendinizin ve çevrenizin onlara yansıdığını görürsünüz. Aslında, muammanın çoğu bu yansımada yatıyor. Çünkü her şey göründüğü gibi değildir. Gerçekten de insanların bu basit ve gündelik nesne hakkında bazı yanlış inançları vardır.

Günün sonunda, ayna anlayışımız biraz kusurlu olma eğilimindedir. En azından, Avrupa Bilişsel Psikoloji Dergisinde yayınlanan bir araştırma bunu iddia ediyor. Bu, aynada gördüğümüzü abartma eğilimimizle ilgilidir.

Görünüşe göre, aynadaki yansımanızı gerçekte görünmeden önce tahmin ediyorsunuz. Örneğin, belirli bir açıda dururken ve doğrudan bir aynanın önünde değilken, yansımanızı ilk ne zaman görmeye başlayacağınızı büyük olasılıkla yanlış tahmin edeceksiniz.

Araştırmaya göre, bu erken hata olarak biliniyor. Bu, perspektifi hesaba katmak yerine, aynanın odanın sadece aynanın genişliğine eşit kısmını yansıtabileceğini düşündüğünüz anlamına gelir.

Birkaç araştırma bu etkiyi inceledi. Bunlardan biri Ulusal Tıp Kütüphanesinde (NLM) yayınlanmaktadır. Sanatçıların, aynaya baktığınızda aldığınız izlenimi yaratmak için kasıtlı olarak görüntüleri manipüle ettiğini iddia eder. Hatta bazı araştırmacılar aynalarda tasvir edilen Venüs’ün başlarının yüzlerine oranla çok büyük olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca, Venüs aynanın en az yarısı büyüklüğünde olmalıdır.

“Sadece görmek istediğimizi görür; sadece duymak istediklerimizi duyarız. İnanç sistemimiz, bize sadece inandıklarımızı gösteren bir ayna gibidir.”

– Don Miguel Ruiz

Venüs kime bakıyor?

Titian'ın Venüs etkisini gösteren resmi.
Titian: Aynalı Venüs

Venüs etkisi, bir aynanın görsel bir temsilini içerir. Ancak ayna, sanat eserinin öznesi yerine resmin bakanına yönelir. Bu ilginç efekt Velázquez (Rokeby Venus), Titian (Aynalı Venüs) ve Veronese (Aynalı Venüs) gibi sanatçılar tarafından kullanılmıştır.

Bu resimlerin aynalarındaki yansımaları anlamamız kusurludur. Aslında Venüs etkisi, bir resmin öznesinin aynada gördüğünün bizim gördüğümüzle aynı olduğunu varsaymamızdaki benmerkezciliğimize gönderme yapar.

En yaygın yanılgı, Venüslerin kendi yansımalarına baktığını hayal etmektir. İkincisi, size baktıklarını hayal etmektir. Ancak bu varsayımların hiçbiri doğru değildir. Çünkü gerçekte ressamın yansımasına bakıyorlar.

Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz araştırmanın sonucu gibi, sanatçılar bu görüntüleri gerçekte gördükleri gibi çizmiş olsaydı, efektler daha az gerçekçi olurdu. Bu şaşırtıcı etki, film ve televizyonda da kullanılmıştır. Yanlış algılar üretir ve duygular yaratır. Son olarak, bir resimde ve aynada gördüğünüzün ne kadar doğru olduğunu düşünmenizi sağlar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bertamini M, Latto R, Spooner A. The Venus effect: people’s understanding of mirror reflections in paintings. Perception. 2003;32(5):593-9. doi: 10.1068/p3418. PMID: 12854645.

  • Marco Bertamini, Lauren A. Wynne (Nov 2009): The tendency to overestimate what is visible in a planar mirror amongst adults and children


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.