Logo image
Logo image

Bazı İnsanlar Neden Yardım İstemez?

3 dakika
Bazı İnsanlar Neden Yardım İstemez?
Son Güncelleme: 08 Nisan, 2018

Zaman zaman hepimi, yardım etmesi çok güç insanlarla tanışır ve başarısız oluruz. Bu tür kişiler, hiç kimseden herhangi bir yardım almak istemezler. Bu insanlar genellikle iki tipten birine karşılık gelir. Ya herkese yardım etmeye istekli olan ama kendileri yardımı kabul etmede zorluk çeken kişilerdir. Ya da ciddi bir problemleri olsa bile kimseden yardım almayan kişilerdir.

Her iki durum da çevrelerindeki insanlar için çok sinir bozucudur. Böyle insanlara rastladığımızda, yardıma ihtiyaç duydukları hâlde bunu yardım kabul etmediklerini anlamak zordur. Sorun bazen rahatsız edici olur ve sorunları çözmek için ihmal veya isteksizlik olarak yorumlanabilir.

“En müthiş manzara, zorluklarla mücadele etmeye uğraşan bir insandır ama bundan daha müthiş bir şey vardır: ona yardım etmeye çalışan bir başkası.”

– Oliver Goldsmith

Gerçek şu ki asla böyle olmaz. Bazı insanların her türlü yardımı reddetmesinin altında yatan bir problem vardır. Acı çektikleri ve başkalarının yardımına ihtiyaç duydukları hâlde birinin omzuna yaslanmakta güçlük çekerler. Bunun nedeni, farkında olmadıkları zihinsel tıkanma olabilir. Ya da değişmeleri gerektiğini anlayamadıkları için olabilir. 

Herkese yardım eden ama kimseden yardım istemeyen insanlar

Herkese yardım etmeye çalışan insanların başkalarından yardım almakta problem yaşaması nispeten yaygın bir durumdur. Bu insanlar vermenin geçerli ama almanın yanlış olduğu bir kimlik oluşturmuşlardır. Rollerinin, diğer insanların ihtiyaçları ile karşı karşıya kaldıklarında yanıt vermesi gerektiğine inanırlar. Aynı zamanda, ihtiyaçlarını kendi başlarına halleder ve hatta görmezden gelirler.

Bir şekilde veya başkalarının onlara yardım etmelerine izin vermezler. Ve bunun nedeni, bunu yaparak hayatlarındaki “misyonlarına” ihanet edeceklerini düşünmeleri olabilir. Ayrıca bu durumun sahip olmak istedikleri imaj ve olmak istedikleri kişi ile uyumsuz olacağını düşünüyor olabilirler. Bu imaj, tamamen bağımsız bir bireye aittir. Aynı anlamda, başkalarının yardımını kabul etmenin onlar için bir rahatsızlık olacağını düşünebilir. Başka bir deyişle, onlar için bir sorun yaratacaktır. Ve bunların hepsi utanç duymalarına neden olur.

Bunun yanında bir de yardım aldıkları zaman diğer kişinin dilediği zaman ve şekilde geri almak isteyeceği bir borç yaratacağını düşündükleri için başkalarının kendilerine yardım etmesine izin vermeyenler vardır. Yardım etmenin başkaları için de tatmin duygusunu ortaya çıkarabileceğini anlamazlar. Bu yüzden bazen bunu şefkatli bir şekilde açıklamak ve anlamalarını sağlamak gereklidir.

Some figure

Yardıma ihtiyacı olduğu hâlde yardım kabul etmemek

Diğer örnek ise, çok zor durumlardan geçmelerine rağmen başkalarının yardım etmesine izin vermeyen kişilerdir. Başkalarına ihtiyaç duyduklarını fark etmek kolaydır, ancak birisi sorunu olan bir kişiye yardım etmeye çalışırsa, bu kişi reddedilir. Bunun en tipik örneği, bir bağımlılıktan muzdarip olan kişidir. Ortak olan şey, kendilerinin içinde bulundukları durumdan kurtulmak için onlara yardım etmek olan bir başkasını kabul etmemek, bazen de öfkeyle reddetmeleridir.

Bu tür durumlarda, bu kişilerin bir sorun yaşadıklarını bile kabul etmemeleri yaygındır. Böylece, yardım etmemize daha az izin verirler. Problemin bir kısmı da sorunun reddedilmesidir. Bağımlı kişilerde yaşandığı gibi bu durum; depresyona, kaygıya ya da başka bir bozukluğa batmış olan ve bunun farkında olmayan ya da duruma dair çarpık bir bakışı olan insanlarla da görülür.

Some figure

Garip bir şekilde, bu durumlarda, semptomun kendisi, kişinin yaşamlarıyla baş edebilmek için yarattığı uyarlamalı bir yanıttır. Gerçekliği, onları ilerlemeyi mümkün kılacak şekilde yorumlamalarına izin verdiği anlamda “uyarlanabilir” dir. Örneğin, depresyonda olan bir kişi, üzgün oldukları hayalini yaratır çünkü diğer insanlardan daha duyarlıdırlar ve bu, hastalığın bir sonucu değildir. Bu hayal, onların yaşamlarını açıklamalarına ve çok fazla acı çekmesine rağmen, devam etmelerine imkân verir.

Başkalarının onlara yardım etmesine izin vermeyen kişiler konusunda ne yapılabilir?

İlk durumdaki yani herkese yardım eden ama kimseden yardım istemeyen insanlar için durumu açıklığa kavuşturmak önerilir. Şefkatle yaklaşarak onlara yardım etme isteğinizin samimi bir takdir duygusundan doğduğunu görmelerine izin verin. Ve onlara yardım edebilmenin, sizin için bir fedakârlık ya da büyük bir çaba değil,bir tatmin kaynağı olduğunu anlatın .

İkinci durumdaki insanlar ihtiyaç duyduklarında bile yardım kabul etmez. Burada durum biraz daha karmaşık. Bu durumda gereken sabırlı ve dikkatli olmaktır. Onlar için orada olun, o kişiye ilgi gösterin ve oldukları gibi kabul etmeye çalışın.

Bu kişilerin kapılarını açmaları ve katılmanıza izin vermeleri için mükemmel bir anahtar. En önemli şey, üzerilerinde değişime baskı yapmanın cazibesine boyun eğmemektir. Bazen onlar için endişe bu şekli alabilir. Böylelikle, dünyanın en iyi niyetleriyle yüklü müdahaleleriniz onlara zarar vermiş olur.

Some figure

Her bireyin kendi hız ve ritmine saygı duymalıyız. Çoğu kez, yardıma ihtiyaç duyduklarını anlamak için zamana ihtiyaç duyarlar. En ciddi durumlarda tavsiye edeceğimiz şey, bir profesyonele danışmak olacaktır. Nasıl yardım edebileceğinizi ve bunu verimli bir şekilde nasıl yapabileceğinizi size göstereceklerdir.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.